...

Prezident İlham Əliyev 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiq etdi (CƏDVƏL)

Siyasət Materials 9 İyun 2015 18:21 (UTC +04:00)
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiq edib.
Prezident İlham Əliyev 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiq etdi (CƏDVƏL)

Azərbaycan, Bakı, 9 iyun /Trend/

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiq edib.

Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 18 400 565,2 min manat, xərclər 18 709 000,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilir:

Sıra№-si

Göstəricilər

Məbləğ

(manatla)

Gəlirlər

18 400 565 231

1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

980 344 191

2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 302 479 166

3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

35 399 876

4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

141 275 706

5.

Əlavə dəyər vergisi

3 119 578 003

5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

1 070 960 575

6.

Sadələşdirilmiş vergi

153 395 444

7.

Aksiz

797 328 833

7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

57 035 915

8.

Yol vergisi

39 182 860

8.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

16 868 240

9.

Mədən vergisi

116 162 327

10.

Gömrük rüsumları

365 894 297

11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar

313 240 506

12.

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

1 994 278

13.

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar

2 194 402

14.

Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

6 517 895

15.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

270 000

16.

Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar

5 606 748

17.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

9 337 000 000

18.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

7 347 314

19.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

4 279 321

20.

Aksiz markaların satışından daxilolmalar

3 982 617

21.

Dövlət rüsumu

111 121 849

22.

"Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu"na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar

4 684 347

23.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

207 261 675

24.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

144 477 640

25.

Sair daxilolmalar

199 545 936

Xərclər

18 708 999 987

1.

Ümumi dövlət xidmətləri

1 425 478 362

1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri

449 695 542

1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

134 158 393

1.3.

elm xərcləri

124 189 268

1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

49 608 794

1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

378 935 315

1.6.

yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya

5 191 050

1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

283 700 000

2.

Müdafiə

1 516 088 211

2.1.

müdafiə qüvvələri

1 396 033 908

2.2.

milli təhlükəsizlik

114 350 473

2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 602 212

2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

3 101 618

3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquqmühafizə və prokurorluq

1 103 554 416

3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

47 559 399

3.2.

Hüquqmühafizə

883 540 698

3.3.

prokurorluq

53 145 695

3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

119 308 624

4.

Təhsil

1 553 864 912

4.1.

məktəbəqədər və ibtidai təhsil

158 855 348

4.2.

natamam və orta təhsil

822 070 853

4.3.

internat və xüsusi məktəblər

38 060 214

4.4.

texniki-peşə məktəbləri və liseylər

67 434 792

4.5.

ali təhsil

160 611 982

4.6.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3 436 586

4.7.

təhsil sahəsində digər xidmətlər

303 395 137

5.

Səhiyyə

665 312 025

5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

103 798 257

5.2.

xəstəxanalar

348 630 455

5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6 019 328

5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3 998 958

5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

202 865 027

6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1 971 168 916

6.1.

sosial müdafiə xərcləri

1 946 802 359

6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

1 142 033 600

6.2.

sosial təminat xərcləri

24 366 577

7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

294 045 914

7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

130 191 262

7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

66 016 557

7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

45 479 329

7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

52 358 766

8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

417 118 213

8.1.

mənzil təsərrüfatı

97 928 631

8.2.

kommunal təsərrüfatı

305 084 348

8.3.

su təsərrüfatı

13 589 531

8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

515 703

9.

Yanacaq və enerji

2 145 125

9.1.

enerji kompleksi

2 145 125

10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

504 760 448

10.1.

kənd təsərrüfatı

479 873 908

10.2.

meşə təsərrüfatı

11 341 257

10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2 765 717

10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

4 116 043

10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

6 663 523

11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

6 278 461 448

11.1.

sənaye

2 000 000

11.2.

tikinti

6 259 482 847

11.2.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

6 256 706 719

11.3.

faydalı qazıntılar

16 978 601

12.

Nəqliyyat və rabitə

88 226 266

12.1.

nəqliyyat

80 403 822

12.2.

rabitə

7 822 444

13.

İqtisadi fəaliyyət

307 999 581

13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

242 383 554

13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

202 383 554

13.1.2.

ipotekaya dəstək

40 000 000

13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

63 616 027

13.3.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

2 000 000

14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2 580 776 150

14.1.

məqsədli büdcə fondları

524 815 000

14.1.1.

"Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fondu

214 000 000

14.1.2

"Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu"

310 815 000

14.2.

ehtiyat fondları

697 040 595

14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

366 186 340

14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

330 854 255

14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1 358 920 555

14.3.1.

xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər

1 171 999 167

14.3.2.

digər xidmətlər üzrə xərclər

179 258 554

14.3.3.

2014-cü ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

7 662 834

Büdcə kəsiri

308 434 756

2015-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı

1 728 622 300

2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2015-ci il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilir.

Məqalədə:
Xəbər lenti

Xəbər lenti