Azərbaycanda quşçuluq müəssisələri üçün yemin idxalına ƏDV-nin ləğvi məqsədəuyğundur -kənd təsərrüfatı naziri ilə müsahibə

Azərbaycan, Bakı, 21 yanvar / Trend / Trend -ın Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovla müsahibəsi

Azərbaycanın quşçuluq müəssisələrinin idxal etdikləri yemə ƏDV-nin ləğvi ilə bağlı təklifini necə qiymətləndirirsiniz?

Hazırda ölkəyə hələ də kənardan quş əti idxal edildiyini nəzərə alaraq, respublikada quşçuluğun daha da inkişaf etdirilməsi və quş ətinə olan tələbatı yerli istehsal hesabına ödəmək məqsədilə, idxal edilən yem və yem əlavələrinə və texnoloji avadanlıqların hissələrinə 18% əlavə dəyər vergisinin ləğv edilməsini kənd təsərrüfatı nazirliyi kimi, məqsədəuyğun hesab edirik. Bu, məhsulun maya dəyərinin artmasına və son nəticədə. quşçuluq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşmasına səbəb olur.

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sferasının inkişafı üçün 2008-ci il üçün hansı prioritetlər müəyyən edilib?

- 2008-ci il üçün "Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı" çərçivəsində, taxılçılıq, kartof, tərəvəz və bostançılıq, meyvə və üzümçülük sahələrinin inkişafı prioritet olacaq. Taxılçılıq sahəsində Azərbaycan əhalisinin çörəyə olan tələbatının ödənilməsi, toxumçuluq işlərinin yaxşılaşdırılması, yeni sortlarının yaradılması sahəsində tədbirlər görməyi planlaşdırırıq. Meyvəçilik və üzümçülükdə yüksək məhsuldar sortlardan istifadə etməklə yeni bağların salınması, tinglik təsərrüfatlarının, xüsusilə, özəl tinglik təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərməyi proqnozlaşdırırıq. Heyvandarlıqda damazlıq işinin yaxşılaşdırılması, süni mayalanma tədbirlərinin genişləndirilməsi prioritet sahədir. Heyvandarlıq məhsullarının emalı müəssisələrinin yeni texnologiya əsasında həlli isə, bu sahəyə dövlət kreditlərinin ayrılmasını tələb edir. 2008-ci ildə ət və süd məhsulları istehsalının artımı, heyvanların yüksək keyfiyyətli yemlə təmin olunması üçün qarışıq yem istehsal edən zavodların və sexlərin istifadəyə verilməsi əsas vəzifələrdən biri olacaq. Aqrar sahənin mövcud potensialından səmərəli istifadə etmək, rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal etmək məqsədilə, "Azərbaycan Respublikasının aqrar-sənaye kompleksinin inkişafı strategiyası (2008-2015-ci illər)" layihəsi hazırlanıb. Strategiyanın əsas vəzifələrinə, torpaq, su, meliorasiya və irriqasiya sistemlərindən səmərəli istifadə etməklə, rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının artırımasına şərait yaradılması, yeni texnologiyalara və dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalının artırılması, yeni emal müəssisələrinin yaradılması, baytarlıq, fitosanitar və texniki xidmətlərin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi daxildir.

Fikrinizcə, Azərbaycanda hansı aqrar sahənin inkişaf potensialı daha böyükdür?

- Düşünürəm ki, Azərbaycanda üzümçülüyün və meyvəçiliyin inkişaf potensialı daha genişdir. 1970-80-ci illərdə üzüm bağlarının sahəsi 267 min hektara, meyvə bağlarının sahəsi isə 152,4 min hektara çatdırılıb. Eyni zamanda, bu sahələrin maddi-texniki bazası, bölgələrdə isə, ixtisaslaşmış emal sənayesi yaradılıb. Bu sahələri yenidən təkmilləşdirmək və yüksək texnologiyalar tətbiq etməklə, beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən keyfiyyətli məhsul istehsal etmək mümkündür. Bundan əlavə, toxumçuluğu inkişaf etdirmək və sahələrin məhsuldarlığını artırmaqla, kənd təsərrüfatı məhsullarının potensialından səmərəli istifadə etmək olar. Quşçuluğun böyük inkişaf potensialı var. Hələ 10 il bundan əvvəl sənaye quşçuluğu fəaliyyət göstərmirdi. İndi isə, respublikamızda yaradılmış əlverişli şərait nəticəsində, 28 quşçuluq fabriki işləyir. Bu fabriklərdə 2007-ci ildə 19 min ton quş əti istehsal olunub. Sahənin inkişaf potensialını nəzərə alaraq, yaxın gələcəkdə quşçuluq fabriklərinin sayının 40 -a, quş əti istehsalının 45 min tona çatdırılması mümkündür. Əsas məqsəd respublika əhalisinin daxili istehsal hesabına quş əti və yumurta ilə təmin olunmasıdır.

2008-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artımı gözlənilimir?

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına hər hektar əkin sahəsinə görə, dövlət büdcəsi hesabına, 40 manat yardımın verilməsi ilə əlaqədar, 2008-ci ildə kənd təsərrüfatının bütün sahələrində artım gözlənilir. Buğda istehsalçılarının stimullaşdırılması nəticəsində, payızlıq taxılın əkini sahəsi əvvəlki ilə nisbətən 141 min hektar artıb. Bundan başqa, 2008-ci ildə əlavə 350-360 min ton payızlıq taxıl məhsulunun artımı gözlənilir. Bazarın tələbini, emal və ixrac imkanlarını nəzərə alaraq, 2007-ci ilə nisbətən 2008-ci ildə kartofun, tərəvəzin, meyvə və üzüm istehsalının artacağı proqnozlaşdırılır. Hesablamalar göstərir ki, 2008-ci ildə süd istehsalı 3%, ət istehsalı 5%, o cümlədən quş əti 7%, yumurta istehsalı 9% arta bilər.

- Kənd təsərrüfatı sahəsində beynəlxalq maliyyə qurumlarının dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrin son durumunu necə qiymətləndirirsiniz?

- Belə layihələrin son durumunu qənaətbəxş hesab etmək olar. İmzalama ərəfəsində olan layihələr də var. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlığın müntəzəm olaraq genişləndirilməsinə istinadən, belə layihələrin sayının ilbəil artırdığını söyləyə bilərik. Hazırda kənd təsərrüfatı sahəsində Dünya Bankının 3, Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fondun 2 layihəsi ilə bərabər, 5 layihə həyata keçirilir. Onların reallaşdırılmasını Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəzdində Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi təmin edir. Ümumi dəyəri $57,4 mln. olan "İkinci Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi Layihəsi" - nin əsas məqsədi fermerlərin, kiçik və orta müəssisələrin kənd təsərrüfatına dəstək xidmətlərindən yararlanma imkanlarının genişləndirilməsi, kənd yerlərində bazar təmayüllü investisiyaların stimullaşdırılması yolu ilə məhsuldarlığın və gəlirlərin daha da artırılmasıdır. Bu layihə ilə kiçik kənd təsərrüfatı müəssisələrinə, kredit ittifaqlarına kreditlər verilir, informasiya və məsləhət xidmətlərinə yardım göstərilir. Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşən "İkinci İnstitusional Quruculuğa Texniki Yardım" layihəsi çərçivəsində, restrukturizasiya nəticəsində 2006-ci ildən $6,1 mln. dəyərində "Azərbaycanda Quş Qripinə hazırlıq" layəhəsinin icrasına başlanılıb. Ümumi dəyəri $21,1 mln. olan "Kənd İnvestisiya Layihəsi" respublikaının Muğan-Salyan, Şirvan düzü və Naxçıvan regionlarında əhalinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasına yardım edir. Bu layihənin köməyi ilə artezian quyularının qazılması, su xəttinin çəkilməsi, sosial yönümlü binaların tikintisi, bərpası, kanalların çəkilməsi, təmizlənməsi işləri artıq görülüb. 2007-ci ildə yekunlaşan və dəyəri $9,9 mln. olan "Dağ və Yüksək Dağlıq Ərazilərin İnkişaf Etdirilməsi Proqramı"nın birinci mərhələsi Kənd Təsərrüfatının inkişafı üçün Beynəlxalq Fondunun (İFAD) Qəbələ, İsmayıllı, Gədəbəy, Daşkəsən, Lerik və Quba rayonlarında icmaların inkişafına yardım kimi nəzərdə tutulub. Proqramın məqsədi dağ və yüksək dağlıq ərazi əhalisinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, gəlirlərini artırmaq və təbii ehtiyatların qorunmasıdır. Ümumi dəyəri $25,2 mln. olan " Şimal - Şərq İnkişaf Layihə"sinin məqsədi ölkənin şimal-şərqində yerləşən Abşeron, Dəvəçi, Xızı və Siyəzən rayonlarının suvarılan ərazilərində yaşayan 15012 ailənin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün gəlir əldə etmək imkanlarının yaradılmasıdır.

2008-2009-cu illərdə Azərbaycan hansı dövlətlərlə aqrar sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamaq niyyətindədir?

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 2008-2009-cu illərdə müxtəlif dövlət və təşkilatlarla kənd təsərrüfatı, baytarlıq və fitosanitariya sahələrində əməkdaşlıq haqqında saziş sənədləri hazırlanıb və imzalanmaq üçün təqdim olunub. Bu dövlətlər arasında Avstriya, Yunanıstan, Yaponiya, İsrail, Kanada, Macarıstan İsveç, Misir, Rusiya, Qazaxıstan, Xorvatiya, Kuba, Meksika, Çin, Tunis, Mərakeş, Seneqal, Mali, Türkmənistan, Tacikistan, Türkiyə, Belarus, Gürcüstan var. Avropa İttifaqı ilə anlaşma memorandumunun da imzalanması gözlənilir.

Ölkədə ötən ilin əvvəlində enerji daşıyıcıları qiymətlərinin artımı ilə bağlı kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün nəzərdə tutulmuş subsidiyalar indiyə kimi nə qədər fermeri əhatə edib?

59 rayon komissiyaları tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına hər hektar əkin sahəsinə görə 40 manat dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımın verilməsi ilə əlaqədar sənədlərə Respublika Komissiyasında baxılıb. sənədlər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və "Kapital Bank" ASC-nin yerli rayon şöbələrinə göndərilib. Bu məqsədlə respublikanın rayonları üzrə cəmi 371370 kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 42191397 manat 20 qəpik məbləğində vəsait ödənilib. Yardımın verilməsi prosesi 2007-ci ildə tam başa çatdırılıb.

Buğda istehsalının stimullaşdırılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən edilmiş maddi yardımın verilməsinə nə vaxtdan başlanacaq?

- Buğda istehsalçılarına hər hektar buğda səpininə görə 40 manat dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımın verilməsi ilə əlaqədar sənədlərə artıq baxılıb. rayonlar üzrə cəmi 154330 buğda istehsalçısına 20,2 mln. manat vəsaitin verilməsi barədə müvafiq qərar qəbul edilib. Bütün sənədlər keçən ilin dekabrında Maliyyə Nazirliyinə və "Kapital bank" ASC-nin yerli rayon şöbələrinə təqdim edilmək üçün rayon icra hakimiyyətlərinə göndərilib.Düşünürəm ki, bu qərar respublika əhalisinin ərzaq buğdasına olan tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsinin yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Bu buğda istehsalçılarının stimullaşdırılmasına, sahənin inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir.

Türk Şurası Gənclər Platforması Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanat qəbul edib (FOTO)
Türk Şurası Gənclər Platforması Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanat qəbul edib (FOTO)
Azərbaycan bu müharibədə qalibiyyətə məhkumdur! - Kamaləddin Qafarov
Azərbaycan bu müharibədə qalibiyyətə məhkumdur! - Kamaləddin Qafarov
Ermənistanda məhkumlardan intiharçı dəstələr yaradılır
Ermənistanda məhkumlardan intiharçı dəstələr yaradılır
Loading Bars
Xəbər lenti
İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti ölkəmizdə səfərdədir
Üzərində "Karabakh is Azerbaijan" yazıln promo avtomobillər London küçələrində (FOTO/VİDEO)
Kamran İmanov: Ermənistanın törətdiyi vandalizm və barbarlıq hərəkətləri insanlığa qarşı cinayətdir (FOTO)
Hikmət Hacıyev Paşinyanın son açıqlamasına cavab verdi
Gürcüstanda azərbaycanlıların yaşadığı kəndlərə qaz xəttləri çəkilir
25 müəssisəsdə kobud qayda pozuntuları aşkarlanıb
Oktyabrın 22-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibə verib (FOTO)
Azərbaycan könüllüləri erməni təcavüzündən zərər görmüş ailələrə baş çəkiblər (FOTO)
Paşinyan: Münaqişənin sülh yolu ilə həlli mümkün deyil
İcbari tibbi sığorta üzrə fərdi uçotun aparılması qaydası müəyyənləşib
Ermənistan ordusunun gücünü itirdiyini anlayan Paşinyan əhalini silahlanmağa çağırıb
Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələri təqaüdlərini Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna köçürdü
Qayanada yaşayan yeganə azərbaycanlıdan ikili standartlara etiraz (FOTO)
Nurlanə Əliyeva: Müşfiqin yadigarı - Dilbər Axundzadə (FOTO)
“AccessBank” hərbi qulluqçulara və cəbhə bölgəsinin sakinlərinə kömək edir (FOTO)
Ombudsman “Uşaq Hüquqları Aylığı”nın elan olunması ilə bağlı müraciət yayımlayıb
Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin keçmiş üzvü Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib
Tovuz sakinini küçədə döyüb öldürən şəxs saxlanıldı
Nurlanə Əliyeva: Qələbə bizimlədir (FOTO)
Ermənistana məxsus daha 3 PUA məhv edilib
Dənizdə dalğanın hündürlüyü 3 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA
DİN əhaliyə xəbərdarlıq edir
AZƏRTAC Ermənistanın Gəncəyə qanlı terror hücumları ilə bağlı dünyanın aparıcı xəbər agentliklərinə müraciət ünvanlayıb
Uzun illər işğal altında olan ərazilərimizdə yerləşən abidələrin əksəriyyəti ya erməniləşdirilib, ya da dağıdılıb - Dövlət Xidməti
Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə yanaşı, beynəlxalq hüququn tələblərini də yerinə yetirir - Deputat
Milli Məclis Dağlıq Qarabağla bağlı videoçarx hazırlayıb
Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanda silahlanmaya vaxtında düzgün qiymət verməyib - Arzu Nağıyev
Ordubadda qədim abidələr aşkarlanıb
Səfirlik: Bəzi saytların dəqiq olmayan məlumatlar yayması Qətər-Azərbaycan əlaqələrinə təsir etməyəcək
Gürcüstanda silahlı şəxs bankda bir neçə nəfəri girov götürüb
“Həkimlərimizi tanıyın!” - neyrocərrah Elçin Abbaszadə
Ceyhun Bayramov Moskvada Sergey Lavrovla görüşüb
"Qarabağın məşhur müəllimləri" layihəsinə başlanılır
İranda sutka ərzində 312 nəfər koronavirusdan ölüb
Abşeronda COVİD-19 əleyhinə növbəti reyd keçirildi – sürücülər cərimələndi (FOTO)
Azərbaycanda 714 nəfər COVID-19-a yoluxdu, 176 nəfər sağaldı, 7 nəfər vəfat etdi
Koronavirusa yoluxanların sayını sıfırlamağa məcburuq
Azərbaycan və Türkiyənin birgə uğuru: TANAP "ilin layihəsi" beynəlxalq mükafatını aldı (FOTO)
Azərbaycan dünyanın hərb tarixinə yeni səhifələr yazır - Naqif Həmzəyev
Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra Ermənistanda uzunmüddətli böhran başlayacaq - Ekspert
Türk Şurası Gənclər Platforması Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanat qəbul edib (FOTO)
Azərbaycan beynəlxalq hüququ, ədaləti əməldə təmin edir - Politoloq
Azərbaycan bu müharibədə qalibiyyətə məhkumdur! - Kamaləddin Qafarov
Düşmənin atıb qaçdığı növbəti hərbi texnikalar (FOTO/VİDEO)
Bu il özünüməşğulluq proqramına cəlb olunanların sayı 8 minə yaxındır
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Azərbaycan BMT qətnamələrinin icrasına özü başlamaq məcburiyyətində qaldı - Politoloq
Əfqanıstanda viza izdihamı - 11 ölü
Ermənistanda məhkumlardan intiharçı dəstələr yaradılır
Xudafərin körpüsünün Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var - Deputat
Azərbaycan ordusu status kvonu dəyişdi - Deputat
“Geri dönüş” adlı kompozisiya hazırlanıb (VİDEO)
Belarusda MDB-nin İcraiyyə Komitəsində keçirilən tədbirdə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti pislənilib (FOTO)
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
ENGİNET şirkəti “Güc BİRLİKdədir” deyib Gəncədə yaralanan uşaqlara yardım göndərdi (FOTO)
Terrorçu Ermənistan hakimiyyəti cəzalandırılmalıdır - Sevil Mikayılova (VİDEO)
Zəngilanın işğaldan azad edilməsi ölkəmizin mineral resurs istehsalını və ixracını artıracaq
KOBİA-nın Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzi beynəlxalq assosiasiyaya üzv oldu
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
"Əcnəbi Diplomatlar üçün Xarici Siyasət Proqramı" adlı ixtisasartırma kursu başa çatıb
Rusiyada bir gündə 317 nəfər koronavirusun qurbanı oldu
Qazax sement zavodu Qarabağın azad edilmiş şəhərlərinin bərpası planları haqqında (FOTO)
Toy kasetimizi, fotoalbomu torpağa basdırdıq, düşünürdük ki, bir neçə gün sonra geri qayıdacağıq - Zəngilan sakini (FOTO)
Bəziləri deyirdilər ki, bu qədər silah-sursat nəyimizə lazımdır, onsuz da müharibə aparmayacağıq... - Deputat
Ermənistanın növbəti PUA-sı məhv edilib
Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlıda 4 yarımstansiyanın tikilməsi nəzərdə tutulub
Ermənistanda koronavirusdan rekord sayda ölüm qeydə alındı
Məktəb direktoru olmaq üçün 2256 namizəd imtahan verəcək
YAP Gəncədə erməni terroru nəticəsində valideynlərini itirmiş uşaqlara təqaüd verəcək (FOTO)
Türk Şurasından dəstək: Biz bu savaşda Azərbaycanın yanındayıq
22 iranlı həkim könüllü fəaliyyət üçün Azərbaycana müraciət edib
Vəhşi heyvan və quş növlərinin ovu dayandırılıb
Baş Prokurorluq xarici ölkə vətəndaşlarına xəbərdarlıq etdi (VİDEO)
İmtahanlarda qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanmasında iştirak etmək istəyənlər üçün kurslar keçiriləcək
BMT-nin qətnamələrini Azərbaycan özü icra edir
Ceyhun Bayramov Moskvaya gedib
Ermənistana qarşı vaxtında sanksiya tətbiq edilsəydi, indiki vəziyyət yaranmazdı - Deputat
Ermənilər Kaliforniyada azərbaycanlılara qarşı vandalizm aktı törədib (FOTO)
Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Çərəkən kəndi (VİDEO)
Erməni təxribatı nəticəsində ölən və yaralanan dinc sakinlərin sayı açıqlanıb
Prezidentə yazırlar: Siz Ali Baş Komandan kimi öz gücünüzü bütün dünyaya bir daha sübut etdiniz
Antalyada Gəncə terroruna etiraz aksiyası keçirilib (FOTO)
Qripə qarşı vaksinasiya COVİD-ə yoluxmanın azalmasına təsir göstərməyəcək - TƏBİB
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 556-cı alayının taboru sıradan çıxarılıb - MN
Gecə və gündüz artilleriya atışları (VİDEO)
Güzəştli limit həddini keçən qaz abonentlərinin sayı açıqlanıb
Azərbaycana məxsus hərbi təyyarə vurulmayıb - MN
Son günlər yoluxmaların artması həyəcan siqnalıdır - Psixoloq
Dünən Ermənistan 6 şəhərimizə 498 mərmi atıb - Hikmət Hacıyev
Kardaşyanın ianələri ilə ayaqda durmağa çalışan Ermənistanla, güclü iqtisadiyyata sahib Azərbaycan bir deyil - Rufiz Hafizoğlu "Əl-Cəzirə" telekanalına açıqlama verib (FOTO/VİDEO)
Şəmkir sakini küçədə bıçaqlandı
Macarıstan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməkdə davam edir - Nazir
Dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına qeydiyyat başa çatır
General-mayor Emin Şəkinski vəfat etdi
Ordumuzun zəfəri hərbi quruculuq siyasətinin məntiqi nəticəsidir - Deputat
TAP hidrogen və biometan nəql etmək gücündədir
Ermənistan sivil və dinc hüquqi fəaliyyət prinsiplərindən çox uzaq düşüb - Ekspert
Oktyabrın 21-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Bəzi sahələrdə Azərbaycan qüvvələri erməni qüvvələrini 12 dəfə üstələyib - Ermənistan Müdafiə Nazirliyi
Bütün xəbərlər