Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsinə gəlib çıxması Prezident İlham Əliyevin planetar təfəkkürünün, geniş və yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir – Musa Qasımlı

Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsinə gəlib çıxması Prezident İlham Əliyevin planetar təfəkkürünün, geniş və yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir – Musa Qasımlı

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində qələbə qazanan cənab İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə müasir Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində yeni keyfiyyət mərhələsi başladı. Bunu Trend-ə Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) müxbir üzvü, professor Musa Qasımlı deyib.

M.Qasımlı qeyd edib ki, ötən 15 il Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni həyatı və xarici siyasəti bir sıra özünəməxsusluqlarla və tariximizdə yaradılan bir sıra ilklərlə əlamətdar olub: "2003-cü ildən sonrakı illər Azərbaycanın inkişafında varisliyin, böyük dövlət və siyasət adamı, ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji xəttin davam etdirilməsi, ölkəmizin müasirləşməsi, çağdaşlaşması, onun tərkib hissəsi kimi modernləşməsi illəridir. Hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ölkənin müasirləşdirilməsini bir vəzifə olaraq qarşıya qoydu. Məlum olduğu kimi, uzun tarix boyu mövcud olmuş xalqların və ölkələrin bir çoxu məhz zamanla ayaqlaşa, ona uyğunlaşa bilmədikləri üçün hazırda dünyanın siyasi səhnəsində mövcud deyillər. Zamanla ayaqlaşmayan, dövrün şərtlərinə uymayan və özü yaşayış şərtlərini irəli sürməyən xalqların çoxu hazırda söz sahibi deyillər. Zaman-zaman onların bəziləri həm dünyada gedən müasirləşmə proseslərinə uyğunlaşmadıqları üçün, həm də xarici güclərin təsiri altında zəifləyiblər, bəziləri isə dağılıblar".

Onun sözlərinə görə, ötən 15 il tarix baxımından qısa olsa da, inkişaf və həyata keçirilən islahatlar baxımından bir sıra ölkələrin keçdikləri yüz illərə bərabərdir: "Bunu dərk etmək üçün hər şeydən əvvəl Azərbaycanın daxili həyatında baş verən əsaslı dəyişikliklərə müqayisəli nəzər yetirmək faydalı olardı. Belə ki, bir zamanlar Azərbaycan qaz təchizatı sarıdan digər ölkələrdən asılı vəziyyətdə idi. Həmin dövlətlər istədikləri vaxt Azərbaycana satdıqları qazı dayandırar və bundan siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışardılar. Ötən müddət ərzində Azərbaycanda yürüdülən siyasət nəticəsində bu vəziyyətə son qoyulub. Ərazisi baxımından kiçik, əhalisinin sayına görə bir çox ölkələrdən az olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının ölkənin qaz təchizatını nəinki təmin edən, eyni zamanda Avropa ölkələrinin tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayan bir ölkəyə çevrilib".

M.Qasımlı bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərləri təkcə iqtisadi deyil, böyük siyasi və strateji əhəmiyyət daşıyan, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayan kəmərlərdir: "Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın rolunu artıran böyük bir layihədir. Böyük İpək yolu, Şərq-Qərb və ya Bakı-Tbilisi-Qars və Şimal-Cənub dəmir yolları Azərbaycanı yenidən dünyanın tranzit, nəqliyyat və ticarət mərkəzlərindən biri halına gətirir. Azərbaycan Fars körfəzindən başlayaraq Fin körfəzinə qədər ərazidə dəmir yolu vasitəsilə hərəkət edə bilir, tranzit funksiyasını yerinə yetirir. Azərbaycan artıq nəqliyyat təhlükəsizliyini təmin edən bir ölkədir. Bu yollar ölkənin qüdrətini artırır, beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirir, özü ilə bərabər yeni iş yerlərinin açılmasını və vətəndaşların həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasını gətirir. Bir zamanlar Azərbaycan qonşu və bəzi uzaq ölkələrin ucuz kənd təsərrüfatı malları üçün əlverişli satış bazarına çevrilmişdi. Heç şübhəsiz, dünya ölkələri ticarətsiz inkişaf edə bilməz. Dövlətin qüdrətini müəyyənləşdirən amillərdən biri xalqın ticarəti bacarıb-bacarmamasıdır. Ötən illər ərzində Azərbaycan uğurlu xarici ticarət siyasəti həyata keçirərək nəinki ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində ciddi addımlar atan bir ölkəyə çevrilib, eyni zamanda xarici ölkələrə kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edir. Azərbaycan ənənəvi bazarlardan başqa yeni bazarlarda da yer tutub".

Millət vəkili vurğulayıb ki, Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının təqribən 75 faizi Azərbaycanın payına düşür: "Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azalmasına yönələn siyasət genişləndirilib. Turizm, kənd təsərrüfatı, yeni texnologiyaların tətbiqi, nəqliyyat və başqa sahələrdə mühüm işlər görülüb. Ərazisinin 20 faizinin Ermənistanın işğalı altında olmasına baxmayaraq, Azərbaycan tikinti-quruculuq meydanına çevrilib. Başqa hər hansı bir ölkə belə vəziyyətdə olsaydı, o, bərbad hala düşərdi. Ölkədə geniş inşaat işləri aparılıb, yeni iş yerləri açılıb, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün evlər tikilib, şəhərciklər salınıb. Ötən illər ərzində Azərbaycan borc alan ölkədən borc verən, kapital ixrac edən ölkəyə çevrilib. Azərbaycan dövləti ölkəni xarici hərbi müdaxilədən qorumaq qabiliyyətində olan güclü ordu və müasir hərbi-sənaye kompleksi yaradıb. Azərbaycan Ordusu dünyanın 50 güclü ordusu sırasındadır. Azərbaycan beynəlxalq silah sərgilərində özünəməxsus yer tutur".

Professor deyib ki, Azərbaycanda ictimai həyatın bütün sahələrində geniş islahatlar həyata keçirilib: "Vətəndaşın daha yaxşı yaşayışını təmin etməyə yönələn qanunlar qəbul edilib və reallaşdırılıb. Sosial dövlətin qurulması üçün qısa müddətdə başlanan islahatlar dərinləşdirilib. Bərabər imkanların yaradılması üçün ciddi tədbirlər həyata keçirilib. Xalqın həyat şəraiti daim yaxşılaşır. Azərbaycan yoxsullar ölkəsindən imkanlılar ölkəsinə çevrilib. Xalqın milli ruhu yüksəlib və özünəinamı artıb. Xalqla dövlət arasında birlik, hakimiyyətin qanadları arasında səmərəli əməkdaşlıq qurulub.Ölkədə təbii sabitlik hökm sürür".

M.Qasımlı bildirib ki, demokratikləşmə, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması məqsədilə geniş islahatlar həyata keçirilir: "Çoxpartiyalı sistemin əsasları möhkəmləndirilib. Azad mətbuat formalaşıb. Azərbaycan bütün postsovet məkanında islahatların ən geniş və uğurla aparıldığı bir ölkədir. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan dövlətinin nüfuzu və təsiri genişlənib, ona maraq göstərən, əlaqələr qurmaq istəyən dövlətlərin sayı artıb, dostları çoxalıb. Ötən illər göstərdi ki, Azərbaycan sözü ilə işi bir olan, ləyaqətli bir dövlətdir".

Tarixçi qeyd edib ki, ötən illər ərzində cənab İlham Əliyev möcüzə yaradıb, dünyaya yeni bir model verib: "Bu, Azərbaycan modelidir. Sual olunur: bəs bütün bunlara necə nail olunub? Axı Azərbaycanın coğrafiyası, təbii sərvətləri və insanı əvvəlki illərdəki kimi idi. Heç şübhəsiz, bütün bunlar göydəndüşmə, birdən-birə olmayıb. İndiki vəziyyətə gətirən yol asan və rahat olmayıb, ona nail olmaq üçün böyük səylər sərf edilib. Bu səviyyəyə yalnız təbii sərvətlərin hesabına deyil, onların milli sərvətə çevrilməsi və səmərəli istifadə edilməsi nəticəsində nail olunub. Bunlar isə bilavasitə dövlət idarəçiliyi ilə bağlı məsələlərdir. Ölkənin indiki inkişaf səviyyəsinə gəlib çıxması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin planetar təfəkkürünün, geniş və yorulmaz fəaliyyətinin, ona məxsus olan yaradıcı iş üslubunun nəticəsidir. İlham Əliyevin fəaliyyəti göstərir ki, o, milli-mənəvi köklərə dayanaraq ölkəsinin müasir dünya ilə ayaqlaşması üçün ən səmərəli və faydalı tədbirləri düşünən və həyata keçirən yenilikçi, dərin islahatçı dövlət xadimidir. Ölkə həyatının inkişafdan geri qalan, onunla ayaqlaşmayan sahələrinin olduğunu təkcə mükəmməl deyil, eyni zamanda onların inkişaf yollarını, problemlərin həlli üsullarını dəqiqliklə bilən İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycanı rəqabətə davamlı bir ölkəyə çevrilib".

Deputatın sözlərinə görə, ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, daxili siyasət sahəsində Azərbaycan Prezidentinin başlıca məqsədlərindən biri xalqının daha yaxşı yaşaması üçün bərabər imkanlar yaratmaqdır: "Dövlət başçısının verdiyi göstərişlərin və apardığı islahatların başlıca məqsədi xalqın daha yaxşı yaşaması, dövlətin güclü olması niyyətlərini güdür. Tələbkarlıq, ciddiyyət və qayğıkeşlik Azərbaycan Prezidentinin iş üslübunun tərkib hissələrindən biridir. Dövlət rəhbəri məmurlara qarşı nə qədər tələbkar və ciddidirsə, sadə xalqa münasibətdə bir o qədər sadə və təvazökardır. O, əsl xalq adamıdır. Qurucu Prezident olan İlham Əliyevin başlıca məqsədlərindən biri böyük Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr cərgəsinə çıxarmaqdır. Məhz onun hakimiyyəti illərində Azərbaycan dövləti kosmos klubunun üzvü olub. Prezidentin siyasəti nəticəsində Azərbaycan dövləti özündən böyük olan qonşu dövlətlərə təsir edən bir güc halına gəlib. Bir çox dövlətlər məhz Azərbaycanla yaxınlaşaraq özlərinin bir sıra problemlərini həll etməkdə maraqlıdırlar".

AMEA-nın müxbir üzvü əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin ilk 15 ilində qədim və zəngin Azərbaycan mədəniyyətinə yeni bir nəfəs gəlib: "Azərbaycan maddi və qeyri-maddi irsinin bəzi nümunələri YUNESKO-nun irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycan Prezidenti xalqının dünya mədəniyyəti yaradan bir xalq olduğunu bir daha sübut edərək ona böyük imkanlar yaradıb. Bu illər Azərbaycan mədəni irsinin qorunması və mədəniyyətinin çiçəklənməsi illəridir".

Azərbaycan Prezidentinin mövqeyi açıq və siyasəti çevik olan bir dövlət xadimi olduğunu bildirən M.Qasımlı qeyd edib ki, o, ölkəsini digər dövlətlər üçün qarşıdurmalar, intriqalar deyil, əməkdaşlıq meydanına çevirib, bununla da bir-biri ilə əsrlər boyu didişən ölkələri yenidən bir araya gətirib: "Azərbaycan rəhbəri ölkəsinin müttəfiqləri üçün problem yaratmayaraq, onları başqaları ilə üzbəüz qoymayaraq digər qonşu ölkələrə bir nümunə verib. Yorulmazlıq Azərbaycanın dövlət rəhbərinə xas olan başlıca keyfiyyətlərdən biridir. Azərbaycan Prezidentinin dəfələrlə Bakıda beynəlxalq tədbirdə iştirak etdikdən və nitq söylədikdən sonra rayonlara səfər etməsinin, yeni sənaye, kənd təsərrüfatı, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssisələrini açmasının, xalqla görüşlərinin şahidi olmuşuq. Ana dilinə qayğı Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyət sahələrindən biri kimi əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin və millətimizin birliyinin rəmzi olan dinimizə xüsusi qayğı göstərməsi rəğbətlə qarşılanır. Dinimizə və dini adət-ənənələrimizə qayğı dövlət rəhbərinin fəaliyyətinin mühüm sahələrindən biridir. Din və dövlət işlərini qarışdırmadan onlar arasında qızıl ortanı müəyyənləşdirərək hər ikisini inkişaf etdirmək Azərbaycan Prezidentinin böyük uğurlarından biridir".

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətinə yeni siyasi mədəniyyət və nəfəs gətirdiyini deyən deputat bildirib ki, məhz onun hakimiyyətinin ilk 15 ilində keçmiş prezidentlər haqqında qanun qəbul olunub: "Azərbaycan Prezidentinin iş üslubundakı özünəməxsusluqlar özünü xarici siyasət fəaliyyətində də aydın şəkildə özünü göstərir. Onun hakimiyyətinin ilk 15 ilində ölkənin xarici siyasəti daha da mükəmməl olub. Azərbaycan Prezidentinin dünya işlərini həm tarixi, həm nəzəri, həm də praktik baxımdan mükəmməl bilməsi ölkənin xarici siyasətinə uğurlar gətirib. Azərbaycan dövləti bloklara qoşulmayan ölkələr hərəkatına üzv olub. Məhz bu uğurlu addımların nəticəsində 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası BMT-nin 193 üzvündən 155-nin səsini alaraq Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Bu, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun artmasının göstəricilərindən biri olub. Ötən 15 ilin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycanda xalqın maraqlarına cavab verən bu davamlı sabit inkişaf yolunun alternativi yoxdur. Ölkə və xalq xaos, anarxiya, sarsıntılar, inqilablar deyil, islahatlar, təkamül yolu ilə inkişaf etməlidir".

Kuba Varadero turizm məkanını oktyabrda xarici müsafirlərə açacaq
Kuba Varadero turizm məkanını oktyabrda xarici müsafirlərə açacaq
Qaxın turizm marşrutu tullantılardan təmizlənib (FOTO)
Qaxın turizm marşrutu tullantılardan təmizlənib (FOTO)
Qazaxıstan və Azərbaycan səhiyyə turizmi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
Qazaxıstan və Azərbaycan səhiyyə turizmi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
Loading Bars
Xəbər lenti
Tramp prezident seçkilərində erkən səs verməyi planlaşdırır
Fransanın daha 38 departamentində komendant saatı tətbiq edilib
İsrail Qəzza zolağında HƏMAS-ın mövqelərinə zərbələr endirib
Kolumbiyada asma körpü uçub, 5 nəfər həlak olub
Putin S-400-ü dünyanın ən yaxşı HHM sistemi adlandırdı
Moskvada koronavirusdan daha 62 nəfər ölüb
ÜST: Dünyada son sutkada koronavirusa yoluxma sayında yeni rekord qeydə alınıb
Qəzza zolağından İsrail ərazisinə raket atılıb
ANAMA cəbhəboyu ərazilərdə minaatan mərmisi, mərmi qalıqları aşkar edib (FOTO)
"Twitter"in işində nasazlıqlar yaranıb
Avropa Liqası: "Qarabağ" qrup mərhələsində ilk matçını keçirdi
Minsk Qrupunun rusiyalı həmsədri Dağlıq Qarabağ üzrə görüşlərdə iştirak etmək üçün Vaşinqtona yollanıb
Polşada azərbaycanlı gənclərin icazəli aksiyası zamanı ermənilər təxribat törədib (FOTO)
RSXM-nin Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının onlayn iclası keçirilib (FOTO)
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 310 mini ötüb
Ermənistan növbəti itkilərini açıqlayıb
Rusiya Prezidenti: Həmsədrlər kimi danışıqlar prosesinin təşkilinə görə bizim üzərimizə məsuliyyət düşür
Elə vəziyyətə gəlib çatmamalıyıq ki, xəstəlik Orduya gedib çıxsın - Səhiyyə Nazirliyi
UEFA Avropa Liqası: “Makkabi” və “Qarabağ” komandalarının start heyəti açıqlanıb
Təhsil naziri YUNESKO-nun növbədənkənar sessiyasında Ermənistanın ölkəmizə təcavüzündən danışıb (FOTO)
Yəhudi əsilli Azərbaycan Əsgəri: Azərbaycan bizim evimizdir, vətənimizdir (VİDEO)
Arzu Nağıyev: Bugün KİV-lərin obyektivliyi və dəqiqliyi sayəsində Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaq mümkün olur
Budapeşt şəhərində Gəncə terroruna etiraz aksiyası keçirilib (FOTO)
Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin itirildiyi vəziyyət əbədi davam edə bilməz - Putin
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu gün Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır (MÜSAHİBƏ)
Ərdoğan və Ruhani Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər
Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır - Livanlı vəkil
Düşmənin çox sayda hərbi texnikası və canlı qüvvəsi darmadağın edilib (VİDEO)
Beynəlxalq təşkilatlar rayonlarımızın raket zərbələrinə məruz qalması barədə məlumatlandırılıb (FOTO)
Azərbaycan Ordusu qələbə əzmi ilə döyüşləri davam etdirir - Anar Eyvazov
Azərbaycan Bayrağı Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsində (VİDEO)
Fransada vağzal təxliyə olunur
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İran İslam Respublikası dövlət sərhədi tam nəzarətə götürülüb
Prezident İlham Əliyev: Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi və 13 kəndi işğaldan azad edildi
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 4 kəndini işğaldan azad edib
Prokurorluq Zəngilanda Azərbaycan Bayrağı qaldırılan yer barədə məlumat yaydı (VİDEO)
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb
Azərbaycan Ordusunda mənəvi psixoloji vəziyyət çox yüksək səviyyədədir (VİDEO)
Qəbələ və İsmayıllıda zəlzələ olub
AQTA könüllüləri ərzaq mağazalarında maarifləndirmə tədbirləri aparıb (FOTO)
Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi məlum olub
Rusiya Dağlıq Qarabağda tənzimləmə üzrə fəal səyləri davam etdirir - Mariya Zaxarova
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin kampaniyasına dünyanın nüfuzlu elm adamları və ziyalıları da qoşulub (FOTO)
Azərbaycan böyük qələbələrə doğru addımlayır - Pərvin Kərimzadə
Artım belə davam edərsə, yaxın günlərdə sutkalıq yoluxma sayı 1000-i ötə bilər - Mütəxəssisdən xəbərdarlıq
Səbinə Əliyeva və İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti Gəncədə birgə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirib (FOTO)
Oktyabrın 23-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
ANAMA Ermənistandan Kürdəmirə atılan raketlə bağlı məlumat yaydı (FOTO)
Paytaxt sakinləri karantin qaydalarına necə əməl edir? FOTOREPORTAJ
Gəncədə mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətləri heç faşizmlə də müqayisə etmək olmaz - Yəhudi Dini İcmasının sədri
Azərbaycan Əsgərinin sizə müraciəti var (VİDEO)
Moskvada terror aktının qarşısı alınıb
Azərbaycanın İranla həmsərhəd bölgəsinin işğaldan azad edilməsi iki ölkənin əlaqələrini inkişaf etdirəcək - Nazir
29 ictimai iaşə obyektində kobud qayda pozuntuları aşkarlanıb
Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan gənclər cəmiyyətə müraciət etdilər (FOTO)
İndi baş verənlər Minsk qrupunun fəaliyyətindəki səriştəsizliyin nəticəsidir - Oljas Suleymenov
Azərbaycanın haqq savaşına qarşı çıxan "Meydan TV" erməni lobbisinin tezisləri əsasında işləyir - Ekspert
"Karabakh is Azerbaijan" yazılı avtomobil Londonda Ermənistan səfirliyinin qarşısında (FOTO/VİDEO)
Sülhməramlıların yerləşdirilməsi Azərbaycan torpaqlarının tam azad olunmasından sonra mümkün ola bilər - Deputat
Artilleriyaçılarımız düşmənə dəqiq zərbələr endirməyə davam edir - MN (VİDEO)
Türkiyənin Baş Ombudsmanı Gəncədə erməni vəhşiliyi ilə tanış olub
Respirator xəstəliklərin yayılmasında artım olacaq - Səhiyyə Nazirliyi
Kreml Qarabağda Rusiya desantı olması ehtimalını təkzib edib
Kamran Əliyev Tacikistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Azərbaycan Ordusu BMT TŞ tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələrin icrasını təmin edir - Vüqar Rəhimzadə
İƏT Parlament İttifaqından Azərbaycana dəstək: Ermənistanın Gəncəyə terror hücumu pisləndi
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Aİ-Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi büro iclasında müzakirə edilib (FOTO)
ÜST Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanat verib
XİN: Ermənistan XİN-in Paşinyanın mövqeyini “sülhsevər” kimi qələmə verməyə çalışan bəyanatı tamamilə cəfəngiyyatdır
Prezident İlham Əliyev: Əgər Minsk qrupu 30 il ərzində nəticə əldə edə bilmirsə, bu, özü hər şeyi göstərir
BMT-nin Ölkə üzrə İdarə Heyəti Azərbaycanda zərər görmüş insanlara humanitar yardım göstərməyə hazırdır
Azərbaycan Prezidenti: Beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı həlledici sözü biz deməliyik
Bu gün Ali Baş Komandan Azərbaycanın müstəqillik tarixinə yeni şanlı səhifələr yazır - Tamam Cəfərova
Gənclər elə bilirlər ki, xəstəliyi yüngül keçirəcəklər - Yaqut Qarayeva
Prezident İlham Əliyev: Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmadan Ermənistanın gələcəyi yoxdur
Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistan konstruktiv addımlar atsa və əraziləri boşaltsa, biz bütün kommunikasiyaları açacağıq
İqtisadiyyat İnstitutunda Post-konflikt Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzi yaradılır
Zəngilan arxeoloji cəhətdən zəif tədqiq olunan rayonlarımızdandır - Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Prezident İlham Əliyev: Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyası Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə çıxış edir
“Əsgərə məktub” layihəsi Türkiyə və Rusiya mediasının diqqət mərkəzində (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Ərazilərin azad edilməsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatımızın gələcək inkişafını artıq planlaşdırmağa başlamışıq
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 550 min nəfərə çatıb
Azərbaycanda son sutkada 825 nəfər COVID-19-a yoluxub, 171 nəfər sağalıb, 6 nəfər vəfat edib
2020-ci ilin 4-cü rübündə Ermənistanın ÜDM-i 1 milyard dollar azala bilər
Azərbaycan Prezidenti: TAP kəməri ilə bağlı hər şey qrafikə uyğun gedir
Bakı Slavyan Universitetinin əcnəbi tələbələri “Qarabağ Azərbaycandır!” deyir (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan özü döyüşür, bizim heç bir xarici döyüşçüyə ehtiyacımız yoxdur
Yelo Bank program təminatının lisenziyalarının uzadılması üzrə tender keçirir
Prezident İlham Əliyev: Dağlıq Qarabağda heç bir referendum olmayacaq
Azərbaycan Prezidenti: Əgər hər hansı bir ölkə vasitəçi rolunu üzərinə götürürsə, bu ölkə neytral olmalıdır
Koronavirusa yoluxan gənclərdə də ağırlaşmalar ola bilər - Nazirlikdən XƏBƏRDARLIQ
Prezident İlham Əliyev: Beynəlxalq müşahidəçilər və ya sülhməramlı qüvvələr əsas prinsiplərin sonuncu hissəsidir
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın bu hökuməti ilə münaqişənin sülh yolu üzrə nizamlanması perspektivləri çox uzaqdır
Prezident İlham Əliyev: İşğal olunmuş bütün ərazilər qaytarılmalıdır
Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətinə qayıtmağa hazırdır - ABŞ-ın NATO-dakı səfiri
Azərbaycan Prezidenti: Bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz işğal olunmuş bütün ərazilərə qayıtmalıdırlar
Prezident İlham Əliyev: Əgər bizə hücum olunursa, biz nəinki özümüzü müdafiə etməliyik, eyni zamanda, əks-hücuma da keçməliyik
YAP Gəncədə 10 azyaşlı uşağı və daha 5 ailəni himayəyə götürüb
Trend BİA-nın baş redaktoru “CNN Türk” telekanalına Dağlıq Qarabağda davam edən gərginlik barədə açıqlama verib (FOTO/VİDEO)
Mingəçevir Dövlət Universiteti Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib
Bütün xəbərlər