Dövlət atributlarımıza sevgi vətənpərvərliyin təzahürüdür (FOTO)

Dövlət atributlarımıza sevgi vətənpərvərliyin təzahürüdür (FOTO)

Bakı. Trend:

Noyabrın 18-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycanın Bütövlüyü Uğrunda Cəmiyyət Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsində QHT-lərin rolu” layihəsi çərçivəsində “Dövlət atributlarına hörmət və vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsi” mövzusunda mətbuat konfransı keçirib.

Layihə rəhbəri Məlahət Xəlilova bildirib ki, Azərbaycanın Bütövlüyü Uğrunda Cəmiyyət Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsində QHT-lərin rolu” layihəsi çərçivəsində növbəti tədbirini keçirir. Tədbir “Dövlət atributlarına hörmət və vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsi” mövzusuna həsr olunub: “Layihənin məqsədi gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan dövləti gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə diqqətlə yanaşmış və ona həyat üçün əhəmiyyətli məsələ kimi baxmışdır. Çünki vətənpərvərlik insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq hissi yaradır. Vətənpərvərlik qəhrəmanlığın əsasını qoyan amildir. Uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsi dedikdə yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmə və şəxsiyyət kimi yetişmə nəzərdə tutulur. Onlar davranış qaydalarını, vətəninin tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, milli adət-ənənələrini bilməli, vətəni sevməlidirlər. Uşaqların mənəvi tərbiyəsini qiymətləndirmək üçün onlara yaxşını pisdən ayırmaq, həqiqətə, ədalətə, böyüklərə hörmət etmək kimi insani keyfiyyətlər aşılanmalıdır. Onların davranış xüsusiyyətləri uyğun qiymətləndirilməli və qarşılıqlı əlaqə təmin olunmalıdır. Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu inkişaf etdikcə vətənpərvərlik tərbiyəsinə, o cümlədən böyüməkdə olan nəslin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycan xalqı müharibəni arzulamır və həmişə sülhün, əmin-amanlığın tərəfdarı olmuşdur. Hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə, sadəcə, gənclərin ölkəmizin sərhədlərini qoruması naminə həyata keçirilir”.

M.Xəlilova əlavə edib ki, Ulu öndər Heydər Əliyev respublika rəhbərliyinə gəldiyi ilk dövrlərdən gənclərin himayədarı kimi çıxış edərək, sağlam düşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsi sahəsində misilsiz işlər görüb. Heydər Əliyev bu barədə demişdir: "Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizə yaxşı bələd olmalı, dilimizi yaxşı bilməlidirlər. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə, orduda xidmət etmək deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik”.

Şübhəsiz ki, hər bir gəncin, eləcə də hər bir vətəndaşın vətənpərvərliyi onun dövlətimizin atributlarının kəsb etdiyi mənanı dərindən öyrənməsində də öz əksini tapır. Yəni hər bir insan dövlət atributlarının mənasını bilməli, bununla yanaşı, həm də ona hörmət etməlidir. Çünki bayraq, gerb və himn hər bir dövlətin müqəddəs rəmzləridir.

Azərbaycanın milli atributu olan üçrəngli bayrağın yaranma tarixindən danışan yazıçı Əkbər Qoşalı bildirib ki, dövlətin rəsmi fərqləndirici əlamətlərindən biri dövlət bayrağıdır və onun təsviri, əsasən, Konstitusiyada qanunvericiliklə təsbit olunur. Dövlət bayrağı, eyni zamanda, məxsus olduğu dövlətin suverenlik rəmzidir.

ABUC-un sədri, yazıçı Yunus Oğuz qeyd edib ki, bu gün milli tərbiyə və təhsilimizin, milli ideologiyamızın qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri milli bayrağımızın tarixini, onun rəng palitrasının və üzərindəki rəmzlərinin məna və funksiyalarını təbliğ etməkdən, uşaqlara gənc nəslə öyrətməkdən ibarətdir. O, əlavə edib ki, Azərbaycanın dövlət bayrağı "trikolor” ("üç rəngli”) bayraqlar sırasına daxildir: “Müasir dövrdə bir çox dövlətlərin də bayraqları "trikolor”dur. Lakin bizim milli bayrağımız dünyada mövcud olan "trikolor”lardan rəng düzümü ilə bərabər, üzərində digər simvonların olmasına görə də fərqlənir. Dövlət bayrağımızda 3 rəngin ifadə etdiyi və XX əsrin əvvəllərindəki milli istiqlal ideologiyamızın üç təməl prinsipini bildirən "türkçülük, islamçılıq və müasirlik” düsturunun müəllifi görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Huseynzadədir. Onun fikrincə, TÜRKLƏŞMƏK milli ənənələrin dirçəlməsi, milli dilin, ədəbiyyatın, tarix və mədəniyyətin yüksəldilməsi, İSLAMLAŞMAQ islamda milli dini-əxlaqi və ümumbəşəri dəyərlərin inkişaf etdiriiməsi, MÜASİRLƏŞMƏK isə Avropa elm və texnikasının nailiyyətlərini öyrənib onun nəticələrini öz milli elm və mədəniyyətinin inkişafına istiqamətləndirmək, demokratiya ənənələrindən istifadə etmək deməkdir. Dövlət bayrağımızdakı qırmızı zolaq üzərindəki rəngli aypara və ağ rəngu səkkizguşəli ulduz rəmzləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il iyunun 21-də Gəncədə qəbul etdiyi qırmızı rəngli və üstündə ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri olan dövlət bayrağının üçrəngli milli bayrağımızda kiçildilmiş formasından ibarətdir”.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, yazıçı Rəşad Məcid bildirib ki, dövlətin möhürlərdə, pul nişanlarında, blank və başqa rəsmi sənədlərdə təsvir olunan fərqləndirici nişanı dövlət gerbidir. Dövlət bayrağından fərqli olaraq, ADR dövründə digər rəmzlər rəsmi şəkildə qəbul olunmamış, yalnız onların qəbul ediləcəyi barədə 1920-ci il yanvar ayının 30-da hökumət tərəfindən müsabiqə elan edilmişdir. Müsabiqənin müddəti 1920-ci il mayın 1-də qurtarmalı idi. Müsabiqə Xalq Cumhuriyyətinin rəmzlərinin, orden və medallarının ilk numunələrinin meydana çıxmasını əhatə edirdi. Lakin Demokratik Cümhuriyyətin süqutu, bir çox məsələlərin, o cümlədən müsabiqənin başa çatmasına mane oldu. 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının yeni milli gerbinin yaradılması üçün müsabiqə elan olundu. Lakin təqdim olunan gerb esgizləri Milli Məclis uzvlərini qane etmədiyi üçün vaxtilə mövcud olmuş gerb layihəsini bərpa etmək məqsədəuyğun hesab edildi. Qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının gerbi Xalq Cümhuriyyəti dövrünün 1920-ci ildə yaradılmış gerbinin təkrarıdır. Onun kompozisiyası ilk orijinalda olduğu kimi saxlanılmış, yalnız bəzi detallar-alovun, palıd yarpaqları və sünbüllərin təsviri rəssam tərəfindən bir qədər təkmilləş dirilmişdir.

Şair Elçin Mirzəbəyli qeyd edib ki, 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın müstəqilliyi elan olunduqdan sonra ADR-in dövlət bayrağı və dövlət gerbi ilə bərabər, dövlət himninin də yaradılması və qəbul edilməsi məsələsi qarşıya çıxdı. E. Mirzəbəyli bildrib ki, "himn” sözü yunanca "təntənəli nəğmə” deməkdir. O, siyasi təbliğatda mühüm vasitə olmaqla müəyyən mütəşəkkillik və səfərbərlik rolu da oynayır. Himnin ifası, əsasən, bayram şənlikləri, siyasi nümayişlər, rəsmi dövlət qəbulları, hərbi paradlarda nəzərdə tutulur. Dövlət himninin mətni və melodiyası elə olmalıdır ki, o, xalqın bütün təbəqələri tərəfindən asan başa düşülsün. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın dövlət himninin musiqisi Üzeyir Hacıbəyliyə, mətni isə görkəmli şairimiz Əhməd Cavada məxsusdur.

Yazıçı Elçin Hüseynbəyli qeyd edib ki, bayrağımız, gerbimiz, himnimiz ictimai-siyasi və mədəni həyatımızın bütün sahələrində geniş yayılmış, Konstitusiya qanununun tələblərinə uyğun respublikamızın bütün ərazisində və beynəlxalq miqyasda bərqərar olmuşdur. Azərbaycan Respublikası dövlət rəmzlərinin statusu 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq referendumunda qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında müəyyənləşdirilmişdir. Sevindirici haldır ki, ölkəmizin gənc nəsli dövlət atributlarımıza hörmətlə yanaşır, bu müqəddəs rəmzləri hər zaman uca tuturlar. Bu isə bir başa vətənpərvərlikdən, vətən sevgisindən xəbər verir.

Qarabağ qazisi Nahid Canbaxışlı qeyd eti ki, vətənpərvərliyin təbliği yüksək səviyyədə olanda əsgərlərin döyüş ruhu da yüksək olur: "Biz də yüksək döyüş əzmini qəhrəmanlarımızdan almışdıq. Döyüşə gedəndə yalnız torpaqlarımızı yağı düşməndən azad etmək barədə düşünürdük. Odur ki, döyüşə ölməyə yox, öldürməyə getmişdik. Hazırda da torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə hazır olan kifayət qədər qəhrəman əsgərlərimiz var. Mən vətənpərvərəm, mənim ətrafım da vətənpərvərdir. Hazırda oğlum Vətən qarşısında borcunu yerinə yetirir. İnanıram ki, o da kifayət qədər vətənpərvərdir. Bizim ən yüksək dövlət atributumuz olan bayrağımızın işğaldan azad ediləcək torpaqlarımızda dalğalanacaq. O gun uzaqda deyil. "

Şair Əbülfət Mədətoğlu bildirdi ki,gəncləri vətənpərvər kimi yetişdirmək üçün ilk olaraq onlarda milli atributlarımıza hörmət və məhəbbət hissini aşılamalıyıq. Bu hisslərə malik olan gənc gələcəyin milli qəhrəmanıdır.

Azərbaycanda sahibkarlar üçün nağdsız ödənişlər sistemi necə qurulur?
Azərbaycanda sahibkarlar üçün nağdsız ödənişlər sistemi necə qurulur?
Bağlanan 4 bank üzrə əmanətçilərə ödənilən kompensasiyanın məbləği açıqlanıb
Bağlanan 4 bank üzrə əmanətçilərə ödənilən kompensasiyanın məbləği açıqlanıb
Sentyabrın 25-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Sentyabrın 25-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Loading Bars
Xəbər lenti
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan torpaqlarının işğalı Ermənistanın planındadır
Rusiya XİN Qarabağdakı döyüşlərlə bağlı bəyanat yaydı
MN: İşğalı altında olan vacib yüksəkliklər uğrunda döyüşlər aparılır
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər, zərbələr endirir
Azərbaycan Prezidenti: Bizim Ermənistan ərazisində hərbi hədəflərimiz yoxdur
Mətbuat Şurası kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçilərinə müraciət edib
İbrahim Kalın: Ankara Bakını dəstəkləyir və Ermənistanın Azərbaycandakı son hərəkətlərini qınayır
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması Ermənistanın sonuncu hücumları ilə bağlı bəyanat yaydı
Türkiyə XİN: Azərbaycan necə istəyirsə, dəstəyimiz də o cürə olacaq
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib (FOTO)
Ermənistan ölən hərbiçilərin adlarını açıqlamağa başlayıb - SİYAHI
Türkiyə Prezidenti Administrasiyası: Bölgədə sabitliyin pozulmasına görə Ermənistan məsuliyyət daşıyır
Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb
MN: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur
Ordumuza məxsus 3 tank, 2 helikopter və 3 pilotsuz uçuş aparatının vurulması yalandır - MN
Ordumuzun bir döyüş helikopteri zədələnib, helikopter öz ərazimizə endirilib - RƏSMİ
Nazirlik: Azərbaycanda internetin verilməsi məhdudlaşdırılıb
Gürcü ekspert: Ermənistan hakimiyyəti qırmızı xətti keçib
Bakıda birmərtəbəli ev yanıb
Qazaxıstanda koronavirusa daha 64 nəfər yoluxub
Ermənistan hava hücumundan müdafiə bölmələrinin 12 ədəd “OSA” zenit-raket kompleksi məhv edilib
MN: Bütün cəbhə boyu qoşunlarımız əks-hücum əməliyyatına başlayıb
Hikmət Hacıyev: Yaranmış vəziyyətə və hadisələrin gələcək inkişafına görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür
MN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susdurulur və döyüş fəaliyyətinin qarşısı alınır
Sumqayıtda yanğın olub, 1 nəfər zəhərlənib
ABŞ-ın Ayova ştatında atışma baş verib, ölən və yaralananlar var
MN: Ermənistan hərbi birləşmələri yaşayış məntəqələrimizi və mülki əhalini atəşə tutdu
Kolumbiyada atışma olub, ölənlər var
Ebeko vulkanı 3,8 km hündürlüyə tüstü püskürüb
Kanadada təyyarə qəzaya uğrayıb
"Çelsi"nin futbolçusu Kante "İnter"ə keçməyə razılıq verib
Moskvada koronavirusdan daha 18 nəfər ölüb
Azərbaycandan Türkiyəyə qaz ixracı əhəmiyyətli dərəcədə artıb
Rumıniyada yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilər keçiriləcək
Silahlılar Konqonun ikinci böyük şəhəri üzərində nəzarət yaratmağa çalışıblar
Suriyada partlayış baş verib, 7 nəfər ölüb
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 274 min nəfəri ötüb
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, terrorizmə dəstəyi “Hədəf”də müzakirə olunub
İstanbulda meşə yanğını baş verib
Pakistanlı deputat: Ermənistanın etno-faşizmi regional stabilliyə təhlükə törədir
Kiçik Qızılağac körfəzinə balıq körpələri buraxılıb (FOTO/VİDEO)
Dünyanın ən "çirkin" təyyarəsinin adı açıqlanıb
Baş nazirin müavini cəbhə boyu yaşayış məntəqələrində olub
Kolumbiya prezidentinə qarşı sui-qəsd hazırlanır
Abşeronda evdə yanğın baş verib
"Təhsildə online platformalardan istifadə qaydalarının öyrədilməsi" layihəsi uğurla başa çatıb (FOTO)
Cüdo idman növü üzrə paralimpiya komandalarımız təlim-məşq toplantısında iştirak edir (FOTO)
Akif Qurbanov: Payız-qış mövsümündə kəskin respirator virus infeksiyalarına yoluxma arta bilər (VİDEO)
Türkiyədən Azərbaycana kimyəvi məhsul ixracı artıb
Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinə yeni mətbuat katibi təyin olunub
Deputat: Prezident İlham Əliyev BMT-də bir daha Ermənistanın işğalçılıq və müharibə planlarını ifşa etdi
Bu gün Bakıda 553 küçə dezinfeksiya edilib (FOTO)
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Nazirlik regionlarda ictimai nəqliyyatda təmassız ödənişin tətbiqi barədə
Qlobal çağırışlar və Azərbaycanın baxış bucağı
Şamil Ayrım: Nikol Paşinyanın davranışlarına baxdıqda onun bölgədə sülh və sabitlikdən uzaq bir siyasət apardığını görürük
Rusiyanın koronavirus vaksini uşaqlar üzərində sınaqdan keçiriləcək
10 şagirddə koronavirus aşkarlandı
Mingəçevir Dövlət Universitetində turizm sahəsi üzrə kadr hazırlığına həsr olunan birgə layihəyə start verilib (FOTO)
Bakıda yol qəzası olub, nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq var (FOTO)
Baş Nazir Əli Əsədov ukraynalı həmkarına başsağlığı verib
Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədrini təbrik edib
Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb (FOTO)
Külli miqdarda narkotikin ölkə ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı (VİDEO)
Azərbaycanda 108 nəfər koronavirusa yoluxdu, 131 nəfər sağaldı, 2 nəfər vəfat etdi
İranda 3,2 min nəfər koronavirusa yoluxub
Prezident İlham Əliyev Ukraynanın dövlət başçısına başsağlığı verib
Rezidenturaya qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi başa çatıb
Rusiyada bir gündə 7 500-dən çox yoluxma qeydə alındı
“Msta-S” özüyeriyən haubitsalardan döyüş atışları keçirilir (FOTO/VİDEO)
I Divizionda ilk turun oyun cədvəli açıqlanıb
Ceyhun Bayramov Ukraynaya başsağlığı verib
Livanın Baş naziri istefa verdi
Koronavirus vaksini dayanıqlı immun reaksiyası nümayiş etdirib
“Təmiz sahil, təmiz Xəzər” devizi altında təmizlik aksiyası keçirilib (FOTO)
Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT Baş Assambleyasının sessiyasında Paşinyanın cəfəng bəyanatlarını qətiyyətlə rədd edib
İrandan Azərbaycana narkotik keçirən dəstə saxlanılıb (FOTO)
Quş əti diyetik və faydalıdır
Baş Prokuror və Hərbi Prokuror cəbhəboyu hərbi hissələrdə olublar (FOTO)
Deputat: Paşinyan BMT-dəki çıxışında özünü ifşa etdi
XİN-in həbsdə olan daha bir sabiq əməkdaşı ev dustaqlığına buraxıldı
Paytaxtda karantini pozan restoranın 3 işçisi və 5 müştəri cərimələndi
XİN-in sabiq şöbə rəisi Nurupaşa Abdullayev ev dustaqlığına buraxılıb
Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 5 minə yaxınlaşır
Könül Nurullayeva: Nizami rayon sakinlərini narahat edən sosial problemlər tərəfimizdən nəzarətə götürülüb (FOTO)
İstirahət gününün havası açıqlanıb
Türkiyə hökuməti: Paşinyanın Azərbaycan və Türkiyənin ünvanına səsləndirdiyi bəyanatlar dünya ictimaiyyətini aldatmaq cəhdidir
Ermənilər və onların havadarları sosial şəbəkələrdə yalan məlumatlar yayır (FOTOFAKT)
Şamaxının 97 faizi qazlaşdırılıb
Azərbaycandan Sankt-Peterburqa kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı müzakirə edilib
Qaxın turizm marşrutu tullantılardan təmizlənib (FOTO)
Ermənistanda son sutkada 429 nəfər koronavirusa yoluxub
Prokurorluq keçmiş arvadını öldürən şəxsi axtarır
İşsizlikdən sığorta ödənişi üçün necə müraciət edilməlidir?
Yaponiyanın yeni Baş naziri Putinlə danışığa hazırlaşır
“Aqroservis” gübrənin satış qiymətini ucuzlaşdırıb
Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi həqiqətləri Ermənistan XİN-i öz cılız açıqlaması ilə dana bilməz - Leyla Abdullayeva
Aydın Quliyev: Təkmilləşdirilmiş BMT sisteminə böyük ehtiyac var
552 vakant direktor vəzifəsi müsabiqəyə çıxarılacaq
“Abituriyent” jurnalının 8-ci nömrəsi çapdan çıxıb
Bütün xəbərlər