"Bir pəncərə" gömrük nəzarətinin effektivliyini artırıb: Azərbaycan DGK-nın sədri Aydın Əliyevlə MÜSAHİBƏ

"Bir pəncərə" gömrük nəzarətinin effektivliyini artırıb: Azərbaycan DGK-nın sədri Aydın Əliyevlə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan, Bakı, 22 yanvar / Trend , müxbir Ü.İsmayılova/

Trend -ın Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Aydın Əliyevlə 30 yanvar - ölkənin Gömrük Xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı ərəfəsində müsahibəsi

- 2009-cu il yanvarın 1-dən etibarən Dövlət Gömrük Komitəsi gömrük buraxılış məntəqələrində "vahid pəncərə" sisteminə keçib. Siz bu sistemi səmərəli hesab edirsinizmi? Yeni sistemin tətbiqi Azərbaycan sərhədi üzərindən nəqliyyat vasitələrinin və malların keçirilməsinə gömrük nəzarətini gücləndirməyə, həmçinin onların getməsini sadələşdirməyə nə dərəcədə imkan verib?

- Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu gün ölkəmizdə ticarətin liberallaşdırılması, iş adamlarına daha əlverişli iş şəraitinin yaradılması istiqamətində mühüm addımlar həyata keçirilməkdədir. Bu sahədə ticarət əməliyyatlarını tənzimləyən müxtəlif qanunvericilik sənədlərinin beynəlxalq aləmdə qəbul olunan müasir standartlara və beynəlxalq konvensiyalara uyğunlaşdırılmasına əsas diqqət verilir.

Əgər nəzərə alsaq ki, xarici ticarətin aparılmasının əsas mərhələlərindən biri malların və nəqliyyat vasitələrinin dövlət sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçməsindən ibarətdir, onda burada "bir pəncərə" prinsipinin tətbiq olunması çox vacib mövqedə dayanır. Belə ki, ölkə sərhədindən mal və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi zamanı müxtəlif dövlət qurumlarının müvafiq nəzarət növlərindən keçmək, icazə və digər sənədlərin təqdim olunması tələb olunur. Bu proseslərin bir orqan tərəfindən həyata keçirilməsi və əməliyyatların aparılması zamanı sənədlərin qəbulu və yoxlanılması fərmanın tələblərinə uyğunlaşdırılaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqələndirilmiş şəkildə yerinə yetirilir. Yuxarıda qeyd olunanlarla əlaqədar operativ məlumat mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsində Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi yaradılıb.

"Bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi nəticəsində resursların səmərəli və rasional formada bölgüsü və istifadəsinə, nəzarət növlərinin əlaqələndirmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə və qurumlararası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, eləcə də sərhəd idarəçiliyi mexanizminin təkmilləşdirilməsinə və gömrük nəzarətinin səmərəliliyinin artırılmasına əlverişli şərait yaranıb. Bundan başqa, iqtisadi operatorlar və sahibkarlıq subyektləri tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə daha ciddi riayət edilməsi, sərhəd nəzarəti prosedurlarında şəffaflığın artırılması, həmçinin ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsinə xidmət göstərən müasir metodların tətbiqi də təmin edilir. Yük daşımaları imkanlarının artırılması və nəqliyyat sektorunun inkişafı, tranzit potensialının gücləndirilməsi də deyilən üstünlüklərə aiddir.

Bu sistemin tətbiqi nəticəsində xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsini minimum vaxt sərf etməklə həyata keçirmək imkanı əldə etmişlər.

- Əvvəllər Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən ölkə ərazisinə gələn şəxslər üçün sadələşdirilmiş nəzarətin tətbiqi üzrə ("yaşıl" və "qırmızı" dəhlizlərdə) işlər görüldü. Bu proses hansı mərhələdədir?

Bildirmək istərdik ki, fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük rəsmiləşdirilməsini təkmilləşdirməklə Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi prosedurlarını sadələşdirmək, gömrük məntəqələrinin buraxılış qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi, habelə Azərbaycan Respublikasının gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktları əsasında Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən "Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların ikikanallı buraxılış sistemindən istifadəsi zamanı ("Yaşıl kanal" və "Qırmızı kanal") bəyan edilmənin sadələşdirilmiş Qaydaları" işlənib hazırlanıb.

Bu Qaydaların müddəalarına uyğun olaraq fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilməsinin sadələşdirilmiş qaydasının həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının sərhəd gömrük məntəqələrində ikikanallı buraxılış sistemi tətbiq edilir: "Yaşıl kanal" və "Qırmızı kanal". Fiziki şəxslər sərhədi "Yaşıl kanal"dan keçdikdə yazılı formada gömrük bəyannaməsi doldurmurlar, "Qırmızı kanal"dan keçdikdə isə malları yazılı formada bəyan etməlidirlər.

Məlumat üçün bildirirəm ki, fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilməsinin sadələşdirilmiş qaydasının ("Yaşıl kanal" və "Qırmızı kanal") həyata keçirilməsi ilə bağlı müddəalar yeni Gömrük Məcəlləsi layihəsində öz əksini geniş surətdə tapmışdır.

- Aydın müəllim, "Elektron Gömrüyün" yaradılması çərçivəsində hansı tədbirlər nəzərdə tutulub, bu proses nə vaxt başa çata bilər?

- "Elektron Gömrük" (e-Gömrük) layihəsi "e-Azərbaycan" proqramının bir komponenti olaraq "Azərbaycan Respublikasının gömrük sisteminin inkişafı üzrə dövlət proqramının (2007-2011)" əsas istiqamətlərindən birini əhatə edir. Bu səbəbdən, "e-Azərbaycan" proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı yaradılan hüquqi və normativ sənədlər əsasında "e-Gömrük" layihəsi formalaşır və icra edilir. Bu səbəbdən "e-Gömrük" layihəsinin başa çatması "e-Azərbaycan" proqramının həyata keçirilməsi ilə sıx bağlıdır.

"e-Gömrük" sisteminin yaradılması Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə İnkişaf Strategiyasının əsas məqsədlərindən birini təşkil edir və əsasən üç altsistemdən ibarətdir:

1. Gömrük Xidmətində Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi.

2. İnternet informasiya resurslarının idarəetmə sistemi.

3. Gömrük Komitəsinin daxili portalı - İntranet sistemi.

"e-Gömrük" əsasən DGK-da həyata keçirilən "Gömrük Xidmətində Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi" (VAİS) layihəsi üzərində qurulur. VAİS aşagıdakı modullardan ibarətdir:

- Gömrük nəzarəti sistemlərinin elektronlaşdırılması;

- Gömrük rəsmiləşdirilmə prosedurlarının avtomatlaşdırılması;

- Qaçaqmalçılıq və hüquqpozmalara qarşı mübarizə üzrə avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və kompüterləşdirilmiş əməliyyat mərkəzi;

- Maliyyə fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması;

- Valyuta sərvətlərinin avtomatlaşdırılmış qeydiyyat sistemi;

- Resursların idarəetmə sistemi;

- Sənəd dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması;

- Risklərin idarə olunması sistemi;

- Texniki təchizat üzrə "Elektron sifariş" sistemi;

- Dövlət sərhədinin avtomobil buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "bir pəncərə" avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi.

Hazırda VAİS-in yuxarıda göstərilən modulları mərhələlərlə həyata keçirilir və ölkənin digər dövlət orqanlarının informasiya resurslarına inteqrasiya olunması istiqamətində layihələr həyata keçirilir və "e-Azərbaycan" proqramı çərçivəsində başa çatacaqdır.

- Gömrüyün ölkə iqtisadiyyatının inkişafını əks etdirən güzgüsü hesab olunmasını nəzərə alarsaq, bu gün gömrük məntəqələrinin abadlaşdırılması və onların beynəlxalq standartlara uyğun gəlməsi üzrə hansı işlər görülür?

- Azərbaycan Respublikasının coğrafi baxımdan Şərqlə Qərbi və Şimalla Cənubu birləşdirən əsas nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində yerləşməsi və bununla əlaqədar mümkün mal və nəqliyyat vasitələrinin axınlarının artması daha mükəmməl infrastrukturun yaradılmasına zəruri şərait yaradır. Bununla əlaqədar ölkə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunmuş bir sıra dövlət proqramlarının icrasının davamı kimi Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən ölkənin əsas strateji dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində beynəlxalq aləmdə müasir standartlara uyğun, yüksəkkeçiricilik qabiliyyəti potensialı olan infrastruktur obyektləri tikilməkdədir. Daxili gömrük orqanlarında isə bir neçə müasir inzibati bina artıq tikilib istifadəyə verilib. Bundan əlavə, sərhədyanı ərazilərdə mallar daşınarkən yükləmə boşaltma, yoxlama əməliyyatlarını operativ həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə müasir standartlara uyğun terminallar və gömrük anabarları yaradılır.

- Dünyada baş verən proseslər Dövlət Gömrük Komitəsinə 2009-cu ildə fiskal funksiyalarını yerinə yetirməkdə nə qədər təsir edib? Bununla əlaqədar olaraq ölkəyə idxal edilən mallara vergi və gömrük rüsumlarının ödənilməsindən azad olunmaların sayının azaldılması məsələsinin nəzərdən keçirilməsi nə dərəcədə aktualdır?

- Dünyada baş verən qlobal maliyyə və iqtisadi böhranın təsiri nəticəsində illik idxal mallarının həcminin 2008-ci il ilə müqayisədə 1,05 milyard ABŞ dolları məbləğdə azalmasına səbəb olub. Digər tərəfdən isə böhran nəticəsində xarici ölkələrdə istehsal olunan malların dəyərinin aşağı düşməsi ölkəyə idxal olunan mallara tətbiq olunan gömrük vergi və rüsumlarına əsasən yığılan gömrük ödənişlərinin azalmasına öz təsirini göstərib.

Aparılan təhlillər əsasında müəyyən edilib ki, 1,05 milyard ABŞ dolları məbləğində azalma ilə müşahidə olunan idxal mallarını əsasən vergitutumlu mallar təşkil edir. Buna baxmayaraq 2009-cu ilə nəzərdə tutulan illik büdcə proqnozunun 100 faizdən bir az aşağı həcmdə yerinə yetirilməsi təmin olunub.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2008-ci il ilə müqayisədə 2009-cu il üzrə illik büdcə proqnozu 2,35 milyon manat məbləğdə və ya 0,21 faiz artıq yerinə yetirilib.

Büdcə proqnozlaşdırılmasının səmərəliliyinin artırılması, idxal olunan mallar üzrə gömrük ödənişlərinin ödənilməsində yayınmaların aradan qaldırılması, mövcud gömrük tarif sistemində lüzumsuz güzəştlərin ləğv edilməsi və gömrük işi sahəsində gəlirlərlə bağlı zəruri olan qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə tərəfimizdən müvafiq təkliflər paketi hazırlanaraq hökumətə təqdim edilib. Dünyada baş verən qlobal maliyyə və iqtisadi böhranı qeyd olunan məsələlərə daha çox diqqətin ayrılmasını zəruri edir.

- Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı nə qədər qarşılıqlı əlaqədədir və bu iki beynəlxalq təşkilatın tövsiyyələri arasında fikir ayrılığı varmı? Sizin Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olması məsələsinə şəxsi fikriniz necədir?

- Ümumdünya Gömrük Təşkilatı gömrük sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı əhatə edir. Hər iki təşkilat öz fəaliyyətini qəbul edilmiş beynəlxalq Konvensiyalara və digər normativ-hüquqi sənədlərə uyğun olaraq həyata keçirir. Bu təşkilatlar tərəfindən verilən tövsiyyələr arasında fikir ayrılığı müşahidə olunmur. Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzv olması istiqamətində mövcud komissiyanın iş qrafikinə uyğun olaraq bu təşkilata üzv olan ölkələrlə iki tərəfli danışıqlar aparılır. ÜTT-yə üzv olma prosedurlarına əsasən mərhələli müzakirələr dövrü olaraq həyata keçirilir.

- Bakıda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa üzrə ofisinin açılması qərarı nə ilə bağlı olub?

- Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Gömrük Xidməti Ümumdünya Gömrük Təşkilatının fəal üzvlərindən biridir. Son illər ərzində respublikamız ÜGT-nin bir sıra beynəlxalq tədbirlərinə ev sahibliyi etmiş, eləcə də 176 ölkənin gömrük xidmətini özündə birləşdirən bu mötəbər təşkilatın 2003-cü ildə Bakı şəhərində Regional Tədris Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.

Bakı şəhərində Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regional Ofisinin açılması təklifi, əvvəlcə ötən il Norveç Krallığının Bergen şəhərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Avropa Regionu Gömrük Xidməti Rəhbərlərinin Konfransında irəli sürülüb, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan nümayəndə heyəti iki hissəli təqdimatla çıxış edib. 2009-cu il iyunun 25-dən 27-dək Belçika Kralığının Brüssel şəhərində keçirilən Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının 113-114-cü sessiyası zamanı yeganə regional ofisin Azərbaycanda açılması təklifi dəstəklənmiş və ofisin Bakı şəhərində təsis edilməsi qərara alınmışdır. Nəhayət, yola saldığımız ilin noyabrında "Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regional Ofisinin yaradılması ilə əlaqədar Anlaşma Memorandumu" imzalanmışdır.

- Üç səviyyəli diferensiyalaşdırılmış tarif sisteminə keçidi nəzərdə tutan gömrük tariflərinin yeni modelinin tətbiqi nə vaxt gözlənilir?

- Xatırladım ki, Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturasında mal mövqeləri üzrə mövcud tarif dərəcələrinin (0; 0.5; 1; 3; 5; 10 və 15%) dəyişdirilərək azpilləli sistemə (0; 5 və 15%) keçidi ilə əlaqədar mövcud normativ-hüquqi aktlarda müvafiq dəyişikliklərin ediləcəyini nəzərdə tutan aidiyyəti prosedurlar həyata keçirilib və üç pilləli tarif sisteminə keçidlə əlaqədar normativ sənəd layihəsi hökumətə təqdim olunub.

- Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının qeydiyyata alınmasının yeni proseduru və sahibkarlara Gömrüyün internet saytı üzərindən statistik kodun alınması üçün imkan yaradılması xarici iqtisadi əməliyyatları nə dərəcədə sadələşdirməyə imkan verir?

- Vergi ödəyicisi olmayan xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına (XİFİ) statistik kodun verilməsi qaydalarının yeni proseduru tətbiq edilməsi XİF iştirakçıları ilə DGK arasındakı işgüzar mansibətlərin yeni texnologiyalar əsasında qurulmasına, XİF iştirakçıları üçün imkanların daha da genişləndirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsinə xidmət edir.

XİF iştirakçılarına statistik kodun İnternet vasitəsilə verilməsi e-Gömrük sisteminin "Elektron Bəyannamə" layihəsinin başlanğıc mərhələsidir.

Əgər hər bir XİF iştirakçısı tələb olunan sənədləri toplamaqla müvafiq gömrük orqanına müraciət edərək Statistik Kod alandan sonra gömrük rəsmiləşdirməsi həyata keçirə bilirdisə, yeni qaydalara əsasən istənilən XİF iştirakçısı Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi internet səhifəsindən (www.dgk.gov.az) istifadə etməklə statistik kod ala bilər. Gələcəkdə "Elektron Bəyannamə" sisteminin tətbiqi zamanı XİF iştirakçıları üçün tam şərait yaranır ki, gömrük rəsmiləşdirilməsi tələb olunan mallarını gömrük orqanına getmədən İnternet vasitəsilə bəyan etsin.

- Aydın müəllim, Gömrük Məcəlləsinin yeni nəşrinin hazırlanması hansı mərhələdədir və dünya prosesləri nöqteyi-nəzərindən sənədin əlavə tədqiqinə ehtiyac varmı?

- Respublikanın ildən-ilə iqtisadi-ticarət əlaqələrinin coğrafiyasının genişlənməsi, idxal-ixrac əməliyyatlarının həcminin artması və Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiyasının güclənməsi gömrük əməliyyatlarını tənzimləyən normativ-hüquqi aktların təkmilləşdirilməsini, inkişaf etmiş ölkələrin gömrük işi sahəsində qabaqcıl təcrübəsi və bu sahədə qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyaların müddəaları nəzərə alınmaqla bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsini, o cümlədən, bu sırada mühüm yer tutan yeni Gömrük Məcəlləsinin qəbul edilməsini zəruri edib. Artıq Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi, eləcə də gömrük işi sahəsində beynəlxalq standartların öyrənilməsi və onların tətbiq edilməsi işinin davam etdirilməsi, Avropa İttifaqının "Yeni Qonşuluq Siyasəti" çərçivəsində 2006-cı ildə qəbul edilmiş "Azərbaycan-Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planı"nın "Azərbaycan gömrük xidmətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi" ilə bağlı müddəalarının yerinə yetirilməsi, həmçinin "Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın müddəalarının (Kioto Konvensiyası) və Ümumdünya Gömrük Təşkilatının "Beynəlxalq Ticarətin Asanlaşdırılması və Təhlükəsizliyi Üzrə Çərçivə Standartları"nın milli gömrük qanunvericiliyində əks olunması məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsində Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının birgə həyata keçirdiyi "Azərbaycan Respublikasında Gömrük Xidmətinin Təkmilləşdirilməsi" layihəsi çərçivəsində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq ekspertlər tərəfindən Komitənin mütəxəssislərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Gömrük Məcəlləsinin layihəsi hazırlanıb. Hazırda layihə Azərbaycan Respublikası Prezident Adminstrasiyasında hüquqi ekspertizadan keçirilir.

Qarabağ xalçalarının salnaməsi (FOTO)
Qarabağ xalçalarının salnaməsi (FOTO)
“YARAT” “Öz adanı kəşf et” adlı sərgi layihəsini təqdim edir
“YARAT” “Öz adanı kəşf et” adlı sərgi layihəsini təqdim edir
Mixail Qusmanın “Anatoli Dobrınin. Səfirin həyatından 24 il və 14 gün” filminin Azərbaycanda premyerası olub
Mixail Qusmanın “Anatoli Dobrınin. Səfirin həyatından 24 il və 14 gün” filminin Azərbaycanda premyerası olub
Loading Bars
Xəbər lenti
Qurban Qurbanov koronavirusa yoluxub
Bakıda su hovuzuna düşən 2 azyaşlının meyitləri tapıldı (ƏLAVƏ OLUNUB)
Azərbaycan MDB ölkələrinə məhsul ixracını artırıb
Xalqın Ali Baş Komandanının ətrafında daha sıx birləşməsi bəzi hakimiyyət hərislərini təlaşlandırır - Siyasi ekspert
Ermənistan prezidenti Paşinyan hökumətinin istefasını tələb edib
Yaşayış yerini tərk edən aktiv koronavirus xəstəsini hansı cəza gözləyir?
Bakıda kommersiya obyektində yanğın olub
Abşeronda yaşayış binasında yanğın olub
Biz yaralılarımızı çiynimizə alıb irəli gedirdik, düşmən isə qoruxdan silahlarını atıb qaçırdı - Qarabağ qazisi
Azərbaycan diasporu yeni və çətin mərhələyə keçib: əsl mübarizə hələ qabaqdadır
Suqovuşan kəndinə gedən yolun mina və partlamamış sursatlardan təmizlənməsi işləri davam edir (FOTO)
Zərdabda yaşayış yerini qanunsuz tərk edən aktiv koronaviruslu xəstəyə cinayət işi açılıb
İranda sutka ərzində 389 nəfər koronavirusdan ölüb
Xırdalandakı uçquna görə, 9 məcburi köçkün ailəsi müvəqqəti ünvanda yerləşdirilib - Komitə
Daşkəsəndə karantin rejimini pozan iaşə obyektləri aşkarlanıb
Bugün sifariş əsasında “qara piar” aparan radikal müxalifətin hərisliyi ucbatından topraqlarımız işğal olunmuşdu - ŞƏRH
Koronavirus mutasiyaya uğrayıb - İranın səhiyyə naziri xəbardarlıq etdi
Azərbaycanda COVID-19-a 4 170 yeni yoluxma qeydə alınıb, 1 985 nəfər sağalıb, 38 nəfər vəfat edib
Yaponiya məlumatları yüksək sürətlə ötürmək üçün peyk buraxıb
Birinci Qarabağ müharibəsinin məğlub müxalifət qalıqları tarixi Qələbəni həzm edə bilmir - ŞƏRH
Rusiyada sutka ərzində 26 mindən çox insan koronavirusa yoluxub
Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndi (FOTO/VİDEO)
Sabah Azərbaycanda yağış, qar yağacaq
Birinci Qarabağ müharibəsinin təcrübəsi göstərir ki, Azərbaycan dövləti şəhidlərimizin xatirəsini həmişə uca tutur - Politoloq
Gürcüstanda daha 4 426 nəfər koronavirusa yoluxub
Gələn ilin əvvəlindən övladlığa götürülən hər uşaq üçün müavinət təyin olunacaq
Şabranda yaşadığı ünvanı tərk edən “COVİD-19” xəstələri müəyyən edilib (FOTO)
Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi-praktiki konfransı keçirilib (FOTO)
Qarabağ xalçalarının salnaməsi (FOTO)
Əfqanıstanda partlayış nəticəsində 21 nəfər həlak olub
İşğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonunun kəndləri(FOTO/VİDEO)
Mayk Tayson və Roy Conson arasındakı döyüş heç-heçə ilə nəticələndi
Azərbaycandan Türkiyəyə təbii qaz ixracı azalıb
İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə təhsil infrastrukturunun qurulması ilə bağlı TƏKLİFLƏR
Abşeronda "Volkswagen" yanıb
Britaniyada bir gündə koronavirusa 15 871 yoluxma qeydə alınıb
Hemilton "Formula-1" üzrə Bəhreyn Qran Prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi oldu
Qazaxıstanda koronavirusa daha 826 nəfər yoluxub
Nigeriyada onlarla "Boko Haram" silahlısı öldürülüb
BƏƏ-də ABŞ hərbçisi həlak olub
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 62 milyon nəfəri ötüb
Fransada koronavirusa yoluxanların sayı 2,2 milyonu ötüb
Londonda polis 150-dən çox nümayişçini saxlayıb
Türkiyə XİN-i iranlı nüvə alimi Möhsün Fəxrizadənin öldürülməsini pisləyib
Futbol üzrə İspaniya çempionatında "Real" "Alaves"ə məğlub oldu
Tovuzda minik avtomobili yanıb
Parisdə keçirilən etiraz aksiyasında 46 min nəfər iştirak edib
Şirvanda mənzildə qadın meyiti aşkarlanıb
Hikmət Hacıyev Tərtər və Ağdama səfərindən foto və videogörüntülər paylaşdı
Moskvada koronavirusdan daha 72 nəfər ölüb
"Qarabağ" qaçqın və məcburi köçkünlər arasında sürgündə olan yeganə futbol klubu idi - Hikmət Hacıyev (FOTO)
Azərbaycanda əmtəə qazının hasilatı artıb
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 396 mini keçib
Mustafa Şentop: Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi Tarixi İpək Yolunu canlandıracaq
“YARAT” “Öz adanı kəşf et” adlı sərgi layihəsini təqdim edir
Fransada etiraz aksiyalarında 37 polis xəsarət alıb
Dünyada koronavirusa rekord sayda yoluxma halı qeydə alınıb - ÜST
İƏT Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı qətnamələr qəbul edilib
“Associated Press” Ermənistanın Gəncəyə raket hücumunun ağır nəticələri ilə bağlı reportaj yayıb (FOTO/VİDEO)
Beynəlxalq ictimaiyyət terrorizmin qarşısında dayanmalıdır - Zərif
ANAMA Füzulidə 4 mülki şəxsin minaya düşərək həlak olması ilə bağlı məlumat yaydı
Ağdam 27 il işğal altında qaldıqdan sonra (VİDEO)
Mingəçevir Dövlət Universitetində turizm mövzusuna həsr olunan birgə layihənin üçüncü modul təlimi keçirilib (FOTO)
Azərbaycan komandası bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb
Bəzən onu “Qafqazın Xirosiması” adlandırırlar - "France-24"in Ağdamdan reportajı
Azərbaycanın bədii gimnastika üzrə gənclər komandasının Avropa çempionatındakı çıxışının nəticələri məlum olub
Somalinin paytaxtında partlayış olub, 6 nəfər ölüb
Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi (VİDEO)
Video layihə: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah 28.11.2020 tarixli bölüm
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbu orqanı “Polis” qəzeti adı altında nəşr ediləcək
Bu gün Bakıda 550 küçə dezinfeksiya edilib (FOTO)
Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyindən xəbərdarlıq
Azərbaycanda ödəmə kartları ilə dövriyyə əhəmiyyətli dərəcədə artıb
Azərbaycanda COVID-19-a 4 212 yeni yoluxma qeydə alınıb, 1 760 nəfər sağalıb, 32 nəfər vəfat edib
Avropa Müsəlman Forumunun prezidenti və İdarə Heyətinin üzvləri Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər
BQXK TƏBİB-ə 10 ədəd “Döyüş yaralıları üçün tibbi yardım dəsti” ianə edib (FOTO)
AXC-nin xəyanəti ilə işğal edilmiş torpaqlarımız Prezident İlham Əliyevin düzgün siyasəti nəticəsində azad edildi - Deputat
“AzerGold” QSC-nin “Çovdar” mədənində ağacəkmə aksiyası keçirilib (FOTO)
Füzulidə 4 mülki şəxs minaya düşərək həlak olub - Baş Prokurorluq
Prezidentə yazırlar: Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevrildi
Mariya Pavlovna Hüseynova Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Poltavada Azərbaycanla Ukraynanın birgə investisiya layihələri müzakirə edilib (FOTO)
Hikmət Hacıyev, diplomatik nümayəndələr və "Qarabağ" klubu Ağdam məscidində (FOTO)
Koronavirusa yoluxan Astara sakinləri evi tərk edibər, istintaq aparılır (FOTO)
Azərbaycan xurması Slovakiya və Çexiyaya ixrac ediləcək
İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib (FOTO)
İranda 391 nəfər koronavirusdan ölüb
Azərbaycanda "Yerli icra hakimiyyətləri xidmətlərinin elektronlaşdırılması" layihəsi reallaşdırılacaq
AQTA yanında İctimai Şuraya üzvlər seçilib (FOTO)
Ötən günün yol qəzaları: 2 ölü, 2 yaralı
Baxımsız və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla bağlı sosial müdafiə və reabilitasiya sistemi təkmilləşəcək
Hikmət Hacıyev və diplomatik nümayəndələr Ağdama gəlib
Vətəndaşın təzyiqə məruz qalması barədə fikirlər həqiqəti əks etdirmir - DİN
Koronavirus diaqnozu qoyulan Füzuli sakini küçədə saxlanıldı
Mixail Qusmanın “Anatoli Dobrınin. Səfirin həyatından 24 il və 14 gün” filminin Azərbaycanda premyerası olub
Paytaxt sakinləri karantin qaydalarına necə əməl edir? (FOTO)
Yaşayış yerini qanunsuz tərk edən COVİD-19 daşıyıcıları barədə cinayət işi başlanıb (FOTO/VİDEO)
Yerevanda əsgər anaları növbəti aksiya keçirir
Ermənistan ordusunun Tərtərə atdığı “Smerç” raketi yerli muzeyə təhvil verilib - Hikmət Hacıyev (VİDEO)
Azərbaycanda "Ağıllı şəhər" layihəsinin yekun strategiyası hazırlanır
Bütün xəbərlər