Zərif teatr missiyası - 10 yaşlı "Üns"

Zərif teatr missiyası - 10 yaşlı "Üns"

Bakı. Trend:

Üns dostlaşma, mehribanlıq deməkdir. 2006-cı ildə Bakıda Azərbaycan tamaşaçısının dostuna çevrilən, ona bəşəri, insani hisslər aşılayan bir teatr fəaliyyətə başladı: “Üns” Yaradıcılıq Səhnəsi. Bu il 143 yaşı tamam olan Azərbaycan peşəkar teatrının tarixində indi 10 yaşlı “Üns” də var...

Layihə görkəmli şərqşünas alim, tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru Aida İmanquliyevanın xatirəsinə ithaf olunub. “Üns” Yaradıcılıq Səhnəsinin yaradıcısı və bədii rəhbəri "Azərbaycan mədəniyyətinin dostları" xeyriyyə fondunun İdarə heyətinin üzvü, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Bakı Filialının rektoru, İngiltərə-Azərbaycan cəmiyyətinin həmsədri, professor Nərgiz Paşayevadır. Layihənin əsas məqsədlərindən biri Azərbaycanın zəngin teatr sənətinə daha bir yenilik gətirmək, incəsənət və mədəniyyətdə Şərq və Qərb mədəniyyətinin sintezinin bədii əksinin göstərməkdir.

Zəngin ənənələri olan Azərbaycan teatrı bu gün özünün yeni inkişaf dövrünü yaşayır. Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra bu istiqamətdə fundamental dövlət sənədləri qəbul edilib. 2006-cı ildə qəbul olunan "Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında" qanun, 2007-ci ildə imzalanan "Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında" Prezident sərəncamı, "Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə" Dövlət Proqramı, teatrlarımızın maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncam və qərarlar dövlətimizin bu sahəyə diqqət və qayğısının göstəricisidir.

Bu dəstək Azərbaycan teatrlarının dünya mədəni məkanına inteqrasiyası, beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, teatr sənətimizin dünya teatrının ənənə və yenilikləri ilə zənginləşməsinə də mühüm zəmin yaradır. Bu gün ölkəmizdə dövlət teatrları ilə yanaşı, müxtəlif teatr studiyaları, yaradıcılıq məkanları fəaliyyət göstərir. 10 il öncə əsası qoyulan bu nəcib təşəbbüs də milli səhnə mədəniyyətimizin dünya teatr sənəti ilə inteqrasiyası yolunda əhəmiyyətli addım idi.

“Üns”lə tanışlıq…

“Üns”ü digər teatrlardan fərqləndirən cəhətlərdən biri də onun dizaynında, binasının ümumi görünüşü və interyerində özünü göstərir. Kiçik həyətlə foye həmahənglik təşkil edir. Tamaşaçı teatra daxil olan kimi milli və eyni zamanda ümumbəşəri ideyalarla, mədəniyyət və incəsənətlə ünsiyyətə girir. Qeyd edək ki, ötən əsrin əvvəllərinə aid binanın yeni tikilmiş hissəsinin memarı Oqtay Səttarovdur. Rəssam Altay Sadıqzadənin dizaynı əsasında qurulmuş metal konstruksiyalar teatrın əsas giriş hissəsinə xüsusi yaraşıq verir. Hər iki foyedə güclü obrazlılığa və təsir gücünə malik müasir sənət nümunələri, rəsm əsərləri tamaşaçını düşünməyə vadar edir. Teatrın binasının önündə və foyedə qoyulmuş heykəltəraşlıq əsərləri isə Xalq rəssamı Fuad Salayevin əl işləridir. Burada poetik və satirik obrazlar böyük ustalıqla işlənib. Bütün bu nümunələr isə ona xidmət edir ki, tamaşaçı bilməlidir - teatr dünya haqqında anlayışlarının bir hissəsidir və eyni zamanda tamaşaçı inanmalıdır ki, mədəni varlığı onun həyatı üçün çox vacib nəsnədir.

10 il əvvəl açılış mərasimində “Üns Yaradıcılıq Səhnəsi” layihəsinin müəllifi və rəhbəri, professor Nərgiz Paşayeva teatrın yaranma səbəblərini belə açıqlamışdı: “Azərbaycanda 150 illik bir dövrdə milli səhnəmiz zəngin teatr məktəbini formalaşdırmış və ənənələr yaratmışdır. Böyük aktyorlar Şərq mədəniyyəti üçün ənənəvi olmayan sahədə böyük uğurlar qazanmış, özlərindən sonra məktəb və ənənə qoymuşlar. “Üns Yaradıcılıq Səhnəsi”nin əsas məqsədlərindən biri Azərbaycanda teatr sənətinin zəngin ənənələrinə əsaslanaraq onu indiki, müasir səviyyəyə qaldırmaq, bir növ ənənəni və yeniliyi birləşdirməkdir”.

Bu gün, qeyri-kommersiya xarakterli olmaqla fikri, ideyanı, mənəvi tələbatı reallaşdırmaq məqsədi daşıyan layihədə üstünlük teatr tamaşalarına verilsə də, burada ədəbi-bədii axşamlar, maraqlı şəxsiyyətlərlə görüşlər, maarifçi xarakterli tədbirlər də keçirilir. Çünki bu teatr mədəniyyətin bir çox növlərini və janrlarını özündə təmsil edir. Azərbaycan mədəniyyəti aləmində forma və məzmunca yeni model olan “Üns” Yaradıcılıq Səhnəsi Azərbaycanın mədəniyyət salnaməsində yeni səhifə açdı. Ötən müddətdə tamaşaçılara bir-birindən fərqli tamaşalar, rəngarəng kompozisiyalar təqdim etdi. “Üns”ün səhnəsində dünya şöhrətli müğənni və bəstəkar Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr edilmiş "Beşikdən əbədiyyətə qədər" filminin premyerası, Xalq yazıçısı Elçinin ssenarisi əsasında çəkilən “Məryəm” bədii-sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib, Rusiyanın və Ukraynanın Xalq artisti Roman Viktyukun rejissoru olduğu "Fedra" mistik dramı oynanılıb, görkəmli sənət adamları ilə görüşlər, ustad dərsləri təşkil edilib. Beş il öncə teatrın ilk yubileyi münasibətilə keçirilən konsertdə əfsanəvi Oleq Lundstrem adına Rusiya Dövlət caz musiqisi kamera orkestri çıxış etmişdi.

Səhnənin tamaşaçılarla ilk görüşü isə “Bakı” musiqili tamaşası olub. Tamaşa yüksək peşəkarların rəhbərliyi altında Bakı Musiqi Akademiyasının, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin, Bülbül adına Orta ixtisas musiqi məktəbinin tələbələrindən ibarət gənclərin birgə əməyi ilə hazırlanmışdı. İlk tamaşada unudulmaz bəstəkar Tofiq Quliyevin mahnılarından istifadə olunmuşdu. Bu mahnıların əksəriyyəti Moskva arxivlərində uzun axtarışlardan sonra tapılmış və musiqisevərlərə yenidən təqdim edilmişdi. Fəaliyyəti dövründə “Üns” ziyalıların, sənətsevərlərin sevimli məkanına çevrildi. Burada keçirilən hər bir uğurlu tədbir bilavasitə Nərgiz Paşayevanın yaradıcılıq istedadı və intellekti ilə bağlıdır. “Üns” öz gəlişi ilə sənət aləminə yeni ab-hava, yeni ovqat gətirdi, az vaxtda geniş tamaşaçı rəğbəti qazandı.

Uzun illər boyu milli səhnəmiz zəngin teatr məktəbini formalaşdırıb və ənənələr yaradıb. “Üns” Yaradıcılıq Səhnəsinin məramlarından biri də Azərbaycanda teatr sənətinin zəngin ənənələrinə əsaslanaraq onu indiki, müasir məcrada inkişafını təmin etmək, bir növ klassika ilə modernliyin harmoniyasını yaratmaqdır. Bu, sadəcə, teatr deyil, ziyalıların ünsiyyət ocağıdır. Qısa zaman kəsiyində öz repertuarı ilə Azərbaycan mədəni həyatında özünəməxsus yer tutan “Üns” sənətdə, səhnədə Şərq və Qərbin sintezini nümayiş etdirə bilib. Teatrın repertuarının hər bir təqdimatı teatrsevərlər üçün sənət bayramına çevrilib. Elçinin əsərlərinin antrepriz tamaşaları, Edvard Radzinski, Sergey Yurski ilə görüşlər, «Gelikon-opera»nın quruluşları, Robert Sturuanın, Roman Viktyukun səhnə əsərləri və neçə-neçə digər yaradıcılıq axtarışlarının maraqlı tapıntıları.

Belə məkanda ifaçılardan klassika tələb olunur

Bu günə kimi “Üns”ün səhnəsindən tamaşaçılara səslənən tanınmış sənət adamlarının teatr haqqında fikirləri də maraqlıdır.

Rusiyanın Xalq artisti, “Mono-Due-Trio” Teatrının rəhbəri Aleksandr Filippenko: “Məncə, rəssamlar, şairələr, aktyorlar, yazıçılar, rejissorlar Xarici İşlər Nazirliyinin ən sadiq və səmimi əməkdaşlarıdır. Təəccüblənməyin, onlar əsl diplomat kimi insan münasibətlərinin mürəkkəb, çoxmillətli binasını yaradırlar. "Üns" teatrı bu diplomatiyanın ən parlaq nümayəndəsidir”.

Rusiyanın Xalq artisti, aktyor, rejissor, ssenarist Sergey Yurski: ""Üns" gözəl kamera teatrıdır. Tamaşaçı ilə aktyorun yaxın məsafədən ünsiyyət saxlamasına imkan yaradan, yüksək səviyyəli solistlərin, kollektivlərin çıxışına yer verən teatr. Məhz belə kamera məkanında ifaçılardan müxtəlif növ klassika tələb olunur: Avropa, rus, Azərbaycan klassikası…”

Qazaxıstanın Xalq şairi, ədəbiyyatşünas, ictimai-siyasi xadim Oljas Süleymanov: "Mədəniyyət dostluğun, əməkdaşlığın inkişafına və möhkəmlənməsinə xidmət edir. “Üns” teatrı məhz bu işlə məşğuldur, onun səhnəsində görkəmli sənətkarların çıxışı izlənilib…”

Rusiyanın Xalq artisti, “Satira” Teatrının rəhbəri və baş rejissoru Aleksandr Şirvindt: “Belə teatrda olmaq hər bir aktyor və rejissorun arzusudur. Əgər belə demək mümkündürsə, teatrın atmosferində nadir rast gəlinən bir mükəmməllik kompleksi mövcuddur. Bu zərif teatrın missiyası bizim qarşılıqlı əlaqələrimizi yoluna qoymaqdan ibarətdir, çünki həm mədəniyyət, həm dünyaya münasibət, həm də ənənələrimizdə çox bağlılıq var. Bunu dağıtmaq olmaz. Və teatr bu məsələdə böyük və başlıca rol oynayır…”

Zərif teatr missiyasını ötən 10 ildə layiqincə həyata keçirən “Üns”ə yeni-yeni uğurlar diləyirik və səhnəsindən hər zaman dostluq, insansevərlik mesajlarının səslənməsini arzulayırıq!

“Baktelecom” mətbuat işçilərinin yaşayış binasını optik şəbəkəyə keçirib (FOTO)
“Baktelecom” mətbuat işçilərinin yaşayış binasını optik şəbəkəyə keçirib (FOTO)
Bakcell Qarabağda ən sürətli mobil şəbəkə quraşdıracaq
Bakcell Qarabağda ən sürətli mobil şəbəkə quraşdıracaq
Təxribat xarakterli SMS-lər telefonunuzdakı şəxsi məlumatların oğurlanmasına səbəb ola bilər
Təxribat xarakterli SMS-lər telefonunuzdakı şəxsi məlumatların oğurlanmasına səbəb ola bilər
Loading Bars
Xəbər lenti
Prezident İlham Əliyev: Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlının bir neçə kəndi işğaldan azad edildi
TİKA Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş rayonlarında KOB sektorunun inkişafında və məşğulluğun artırılmasında maraqlıdır
Söz azadlığından danışan Fransada erməni lobbisinin bu azadlığı boğması qəbuledilməzdir - Politoloq
Prezident İlham Əliyev: Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq
Ermənilər Tərtəri yenidən qrad atəşinə tutub
Azərbaycanda son sutkada 988 nəfər COVID-19-a yoluxub, 340 nəfər sağalıb, 11 nəfər vəfat edib
Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları Bərdəyə göndərildi - DİN
“Həkimlərimizi tanıyın!” - həkim-dermatoveneroloq Dr. Sevinc Kərimova
Bərdədə ölənlər arasında FHN-in əməkdaşı da var
Bərdədə ölənlərin sayı 21 oldu, 70 yaralı var (ƏLAVƏ OLUNUB) (FOTO)
Düşmən Zəngilanda diversiyaya cəhd etdi, hamısı məhv edildi (VİDEO)
Astarada evini tərk edən COVİD-19 xəstəsi mağazada saxlanıldı
Bərdənin qisası alınır: Erməni hərbçiləri belə məhv edilir (VİDEO)
Mərkəzi Gömrük Hospitalında Patomorfoloji diaqnostika şöbəsi yaradılıb
Düşmən Tərtər rayonunun ərazisini yenidən atəşə tutub
Azərbaycan "Facebook" şirkətinə müraciət edib
Gəncədə koronavirusla bağlı qərargah maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir
Tibb işçilərini Dağlıq Qarabağda zorakılıqdan qorumaq vacibdir - ÜST
İranda sutka ərzində koronavirusdan 415 nəfər dünyasını dəyişib
Bərdədə ölənlərin hər biri günahsız insanlardır - Hikmət Hacıyev
Bərdədə erməni terroru törədilən ərazidə son vəziyyət - VİDEO
Bərdədə erməni terroru olan ərazidə xilasetmə işləri davam etdirilir - FHN
Düşmən dezinformasiya yaymaqla törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti yayındırmağa çalışır - Müdafiə Nazirliyi
Ermənistan mülki insanlarımıza hücumları davam etdirsə, lazımi tədbirlər görüləcək - Prezidentinin köməkçisi
Hikmət Hacıyev hərbi atteşeləri Bərdəyə səfər etməyə çağırıb
Ermənistan Dağlıq Qarabağda həlak olan hərbçilərinin sayını açıqlayıb
Bərdəyə kasetli bombadan hücum Azərbaycan xalqına qarşı növbəti soyqırımdır - Hikmət Hacıyev
Bakı Beynəlxalq Enerji Xartiyası Forumu öz işinə başlayıb (FOTO)
Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisi atəşə tutulur
Ermənistan Bərdəyə hücumla beynəlxalq humanitar hüququ kobudcasına pozur - Qazaxıstan səfiri
Zəngilandakı məscidin tövlə kimi istifadə edilməsi islam dünyası üçün təhqirdir - Anar Kərimov
Bərdəyə hücum bəşəriyyətə qarşı cinayətdir - XİN
Dağlıq Qarabağda tarixi abidələrin dağıdılması bu ərazilərdə azərbaycanlıların mədəni kimliyinin itirilməsi məqsədi güdür - Anar Kərimov
Ermənistanın Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinə hücumu bəşəriyyətə qarşı atılan addımdır - Hikmət Hacıyev
Bu gün Bərdəyə atılan raketlərin qalıqları (FOTO)
Qarabağ Türkiyə üçün qırmızı xətdir və bu məsələdə heç kimə güzəşt etməyəcəyik - Ərdoğan
Koreyada erməni vandalizminə qarşı etiraz aksiyası keçirilib (FOTO)
Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə ev verilib (FOTO)
Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə müraciət edərək, Ermənistan barəsində təminat tədbirlərinin tətbiq olunmasını tələb edib - Fuad Ələsgərov
Düşmən Bərdə şəhərini yenidən raket hücumu edib (ƏLAVƏ OLUNUB) (FOTO/VİDEO)
Ermənistanın müharibə cinayətləri şiddətlə qınanmalıdır - Hikmət Hacıyev - (ƏLAVƏ OLUNUB)
Rostovu qorxu altında saxlayan Melkumyanlar - Rusiya KİV
Azərbaycan Ordusu mülki əhalini heç vaxt hədəf almır - MN
Dünya uşaq qatili ermənilərin əməllərinə susmamalıdır - Pərvin Kərimzadə
Azərbaycan atmosferə zərərli tullantıların azaldılması üçün mühüm addımlar atır - Nazir
Ceyhun Bayramov İran Prezidentinin xüsusi elçisi ilə görüşüb (FOTO)
Sabah arabir yağış yağacaq, külək əsəcək
İlahiyyat İnstitutunun müəllimi Beynəlxalq Simpoziumda onlayn iştirak edib
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan-Türkiyə birliyi və strateji müttəfiqliyi birgə səylərimizlə bu gün ən yüksək səviyyədədir
Ermənistan təkcə Azərbaycanın deyil, bütün regionun enerji təhlükəsizliyinə təhdiddir - Energetika naziri
Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib
“Baktelecom” mətbuat işçilərinin yaşayış binasını optik şəbəkəyə keçirib (FOTO)
Bu gün yayılan videolardan da aydın görünür ki, Bərdədə törədilən qətliamın qisası layiqincə alınıb - Deputat (VİDEO)
Yeni Zelandiya ictimaiyyəti erməni təcavüzü barədə məlumatlandırılır (FOTO)
Türkiyə Azərbaycanın yanında olmaqda davam edəcək - Mustafa Şentop
Məktəblərdə işğaldan azad olunan ərazilər haqqında bülletenlər hazırlanacaq
Azərbaycanda yaşı 100-dən çox olanların sayı açıqlandı
Polis əhaliyə müraciət edib: Ehtiyatı əldən verməməli, ayıq-sayıq olmalıyıq
Edinburq şəhərində Gəncə terroru pislənib
Prezident İlham Əliyev Rusiyanın İnterfaks agentliyinə müsahibə verib (FOTO)
Azərbaycanda qızıl bahalaşıb
Yeni Susay-Xınalıq avtomobil yolunda tikinti işləri aparılır (FOTO)
Müdafiə Nazirliyi rəsmi sosial şəbəkə hesablarını paylaşıb
Rusiyada bir gündə 346 nəfər koronavirusdan öldü
Bərdədə erməni terroru nəticəsində ölən 7 yaşlı Aysu dəfn olunub (FOTO/VİDEO) (ƏLAVƏ OLUNUB)
Paşinyan döyüş meydanında qalan hərbçilərinin meyitlərini götürməkdən qorxur - Ekspert
Bərdənin qisası alındı - Düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib (VİDEO)
ADU-nun Konfutsi İnstitutu Sumqayıtda onlayn tədbir keçirilib
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Düşmən Tərtər rayonunun ərazisini raket atəşinə məruz qoyub
Əsirlikdə olan vətəndaşlarının taleyi, həlak olanların meyitləri Ermənistanı maraqlandırmır - Qafqazşünaslıq İnstitutu
Erməni təxribatı nəticəsində ölən mülki şəxslərin sayı 69-a çatdı
Ermənistanda daha 2 241 nəfər koronavirusa yoluxdu, 21 nəfər öldü
Belarusun Azərbaycandakı səfiri Gəncəyə gəlib (FOTO)
Ordumuza məxsus PUA vurulmayıb - MN
Abşeronun kəndlərində COVİD-19 əleyhinə təbliğat tədbirləri keçirilib (FOTO)
Naxçıvanın bir çox tarixi abidələri işğal altındadır - İnstitut
Azərbaycan ordusunun cəbhədə irəliləməsi bəzi ölkələri narahat edir - İordaniyalı general
Qazaxıstanda koronavirusa daha 148 nəfər yoluxub
Milli Məclisin deputatları Moldovada prezident seçkilərini müşahidə edəcəklər
Ali Baş Komandan tarixi ədaləti uğurla və qətiyyətlə bərpa edir! - Məhərrəm Əliyev
Qubadlı istiqamətində düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnika və silah-sursat (VİDEO)
Bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan milli komandasının heyəti müəyyənləşib
Azərbaycan döyüş meydanında təkbaşına mübarizə aparır - Rufiz Hafizoğlu Omanın “WisalFM” radiosuna açıqlama verib (VİDEO)
Ordumuz üçün yardımları hazırlayarkən çox böyük qürur hissi keçirirdik - Zümrüd Hacıyeva (VİDEO)
Sindey və Brizben şəhərlərində Gəncə terroruna etiraz edilib (FOTO)
Ermənistan Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən və Qubadlı rayonlarını atəşə tutub - MN
“Sərhədsiz reportyorlar”dan ermənilərin təhdid etdiyi jurnalistlə bağlı BƏYANAT
F-16 təyyarələri Ermənistanı və onun havadarlarını niyə narahat edir? - Milli Qəhrəmanın şərhi
Dünya tarixində ən böyük metro faciəsi - Ulduz stansiyasındakı yanğından 25 il ötür (FOTO)
Azərbaycanın balıqçılıq sektorunda əhəmiyyətli irəliləyiş var -FAO
Biz Qarabağa bir daha itirməmək əzmi, bütün dünyanın hesablaşdığı güclü dövlətimiz və qüdrətli Prezidentimizlə qayıdırıq - Vidadi Muradov
Braziliyada bir gündə koronavirusa 29 mindən çox insan yoluxub
Oktyabrın 28-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Erməni kilsəsi son 200 ilə yaxın dövrdə terroru təşviq etməklə xristianlığa ləkə vurub - Deputat
Azərbaycanlı əsgərlərin xilas etdiyi 85 yaşlı erməni qadın danışdı (VİDEO)
Berlində Azərbaycan və Ermənistan səfirlərinin debatı olub (FOTO)
Düşmən itki verərək geri çəkilib - MN
Düşmənin məhv edilən hərbi texnikası - SİYAHI
MN cəbhədəki son vəziyyəti açıqlayıb
Bütün xəbərlər