Azərbaycan dinlərin və mədəniyyətlərin toqquşduğu deyil, qovuşduğu bir yerdir – Mixael Hess, Nəsimi Festivalının iştirakçısı (ÖZƏL)

Azərbaycan dinlərin və mədəniyyətlərin toqquşduğu deyil, qovuşduğu bir yerdir – Mixael Hess, Nəsimi Festivalının iştirakçısı (ÖZƏL)

Bakı. Vüqar İmanov - Trend:

27-30 sentyabr tarixlərində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Nəsimi - şeir, sənət və mənəviyyat Festivalı keçiriləcək. Şərqin dahi şair və mütəfəkkirlərindən biri İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) yaradıcılığına həsr olunan, şeir və sənətin yaşadılması məqsədi daşıyan festival Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşır.

Festivalın proqramı parlaq və maraqlı layihələrlə zəngindir ki, bunlar sırasında alman alimi, Nəsimişünas Mixael Hessin çıxışını qeyd etmək lazımdır. M.Hess sentyabrın 28-də Heydər Əliyev Mərkəzində “Nəsiminin müasir kontekstdə dərki” adlı mühazirəsi ilə çıxış edəcək.

Festival ərəfəsində Trend-in oxucularına alman alimi ilə müsahibəni təqdim edirik. Almaniyalı Nəsimişünas nəinki Azərbaycanın vurğunu, eləcə də ölkəmizlə bağlı tarix, mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsindəki məlumat və yeniliklərin təbliğatçısıdır. Bununla yanaşı, dilimizdə səlis danışa bilir.

Hal-hazırda Qərb şərqşünaslığında klassik Azərbaycan ədəbiyyatını tədqiq edən yeganə nüfuzlu alimin Michael (almanca tələffüzdə: Mixael) Hess olduğunu desək, yanılmarıq. Bu alimin Avropa elminin böyük mərkəzlərində klassik irsimizin Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Xətai və başqa nümayəndələri ilə bağlı çıxışları və məqalələri bir azərbaycanlı kimi qəlbimizdə hədsiz minnətdarlıq hissi doğurur.

Mixael Hess 1967-ci ildə Almaniyanın Offenbax şəhərində dünyaya gəlib, 1987-1992-ci illərdə Frankfurt Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil alıb, universiteti əlaçı magistr diplomu ilə bitirib. 1993-1997-ci illərdə M.Hess Maynz Universitetinin doktoranturasına qəbul olub, görkəmli türkoloq alim Lars Johansonun rəhbərliyi altında doktorluq dissertasiyası yazıb, 1997-ci ilə müdafiə edib. M.Hess Almaniyanın nüfuzlu Maynz, Freie Universitet Berlin, Frankfurt am Main universitetlərində elmi tədqiqatlar aparmaqla yanaşı, həm də müəllim kimi fəaliyyət göstərib Azərbaycan ədəbiyyatından mühazirələr söyləyib. O, universitet illərində türk dili və ədəbiyyatı və islam elmləri ilə yanaşı, yunan dilini də öyrənib. Bir haşiyə çıxıb qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda qabaqcıl dünya elmində sırf bir sahə ilə bağlı tədqiqatlardansa, müxtəlif elm sahələrini özündə birləşdirən əsərlərə üstünlük verilir və kadrların hazırlığında da bu məqsəd güdülür. Şərq dilləri və ədəbiyyatı ilə yanaşı yunan fəlsəfəsini, İslam daxilində yaranmış müxtəlif fikir cərəyanlarını mükəmməl bir tərzdə mənimsəmiş gənc alim tədqiqat sahəsi kimi klassik Azərbaycan ədəbiyyatını və Nəsimi yaradıcılığını seçir. Onun bu sahədə yazdığı əsərlərdə qərbin mükəmməl metodologiyasının Şərq mədəniyyətinə tətbiqindəki uğurlar hiss olunmaqdadır.

2000-2004-cü illərdə Alman Elmi-tədqiqat Assosiasiyası Mixael Hessi böyük Azərbaycan şairi Nəsiminin türkcə divanının tədqiqi proyektinə cəlb edir. Həmin illərdə alim dəfələrlə Bakıya, İstanbula, Konyaya səfər edir, şairin divanının əlyazma nüsxələri ilə tanış olur. M.Hess 2009-cu ildə bu tədqiqatını Die Sprache des Menschengottes (Untersuchungen zu Imad əd-Din Nəsimis (d. ca. 1400) türkischem Divan (Həqq əhlinin dili; İmadəddin Nəsiminin türkcə divanı üzərində tədqiqat) adlı kitab halında nəşr etdirir. Bundan sonra alim Almaniyanın nüfuzlu universitetlərindən olan Freie Universitet Berlində müxtəlif proqramlara cəlb olunur. M. Hess hürufilik, İslamda hərf simvolizminin yaranması və təkamülü, konkret olaraq, Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı bir sıra sanballı tədqiqatların müəllifidir. Əski ərəb əlifbası ilə yazılmış orta əsrlər türk əlyazmalarının oxunması və araşdırılması sahəsində misilsiz mütəxəssis olan alim bu sahədə də bir sıra tədqiqatlar ərsəyə gətirib.

Mixael Hessin Azərbaycana bağlılığı heç də ədəbiyyatla məhdudlaşmır. 2014-cü ilin oktyabrında alim Almaniyanın Oldenburq şəhərində Carl von Ossietzky universitetində Azərbaycana qarşı 20 Yanvar terroru ilə bağlı məruzə ilə çıxış edib. Həmin ilin noyabrında Mixael Hess Berlində Qarabağ konflikti ilə bağlı məruzə edib.

M.Hess Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı mütəxəssis qismində Brill nəşriyyatı tərəfindən İslam Ensiklopediyasının 3-cü nəşrinin hazırlanmasına cəlb edilib. Çoxcildli İslam Ensiklopediyasının nə qədər nüfuzlu bir nəşr olmasını təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Brill nəşriyyat evi bu nəşrin ətrafında müasir dünyamızın ən ünlü alimlərini toplayaraq Ensiklopediyanın yeni nəşrinin hazırlanmasına başlayıb. M.Hess artıq burada “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı icmal xarakterli yazı və Abbasqulu ağa Bakıxanov, Abdulla Şaiq, Mirzə Fətəli Axundov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əhməd Cavad, Əli bəy Hüseynzadə, Abbas Səhhət və başqa yazarlarımızla bağlı oçerklərlə təmsil olunur. Lakin bu siyahı tam deyil; ensiklopediya üzərində iş davam edir. M.Hess Almaniyanın özündə nəşr olunan ədəbiyyatla bağlı ensiklopediya və lüğətlərdə də Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı hissələrin yazılmasında fəal iştirak edir.

Mixael Hessin klassik irsimizlə bağlı xidmətlərini qeyd etməkdə məqsəd Azərbaycanın müvafiq elm müəssisələrinin diqqətini onun yaradıcılığına cəlb etməkdir. Onun Nəsimi ilə bağlı monoqrafiyasının doğma dilimizə tərcüməsi də gündəmə gəlsə yaxşı olar. Eləcə də, alimlə əlaqələri genişləndirib görkəmli ədib və şairlərimizin dünyada tanınması sahəsində nəzərəçarpan uğurlar əldə edə bilərik.

Budur – Mixael Hess!

- Cənab Hess, məlum olduğu kimi, Siz Azərbaycan dilində yaxşı danışırsınız? Dilimizə və ölkəmizə bu məhəbbət necə yaranıb?

- “Azәrbaycan dilində yaxşı danışırsınız” deməklə böyük iltifat edirsiniz. Halbuki Azәrbaycan dilindә çox şeylər var ki, öyrәnmәyim lazım gəlir. Azәrbaycan dilinә, xalqına vә mәdәniyyәtinә olan sevgimlә bağlı çox danışmaq olar. Azәrbaycanın çox maraqlı tarixi, mәdәniyyәti vә әdәbiyyatı var ki, İmadəddin Nәsimi burada xüsusi bir yer tutur. Bu ölkənin saysız-hesabsız mәdәniyyәt, әdәbiyyat, incәsәnәt, musiqi nümunələri qürurvericidir. Azәrbaycan ədəbiyyatının әn maraqlı xüsusiyyəti, zənnimcə, tarix vә mәdәniyyətin birlәşmәsi, milliyi qorumaq şərtilə, Səfəvilər dövründən başlayaraq Rusiya vә Qәrbin harmoniyasının əks etdirilməsidir.

- Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində Sizin "Müasir kontekstdə Nəsiminin dərk olunması" adlı mühazirəniz keçiriləcək. Onun əsas məğzi nədir və Nəsiminin yaradıcılığı və fəlsəfəsi dövrümüzə hansı ismarıcı çatdırır?

- Nәsiminin bütün mənəvi irsinin dəyərini qiymətləndirmək çətindir. Bu irsin bir hissəsini Heydәr Әliyev Mәrkәzindәki mühazirәmdә açmağa çalışacağam. Mәsәlәn, onun dövründə hakim olan dini ehkamdan fәrqli Hürufilik tәlimini yaydığına görə çәkdiyi әziyyәt vә faciәli ölümündәn dini tolerantlıq barәdә dərslər ala bilərik. Nәsiminin vә şeirlәrinin “modern” olan digәr bir xüsusiyyəti isә onun mütlәq hәqiqәti axtararkәn göstәrdiyi emosionallıqdır. Bu xüsusiyәt onun şeirlәrinin daxili açmağa imkan verir. Özü dә nəinki azәrbaycanlılar vә ya müsəlmanlar üçün, eləcə də Avropadan olanlar üçün da. Hal-hazırda yaşadığımız dövrdə bir neçә insan belә bir axtarışa çıxıb. Köhnә inanclarda, onların hәyatımızdakı yerindә vә digər bu kimi xüsuslarda bir neçә dəyişiklik etmək lazımdır. Mәnim fikrimcә, Nәsimi vә digәr hürufilәr dә belә bir layihә ilә yola çıxmışdılar.

- Siz bizim ölkəmizdə və dünyanın bir çox şəhərlərində olmusunuz. Azərbaycanın, onun insanlarının, paytaxtının, mədəniyyətinin və tarixinin özəlliyi nədədir? Zəhmət olmasa, təəssüratlarınızı paylaşın.

- Mәn bir neçә Avropa ölkәsi, Rusiya, Çin, Qazaxıştan, Türkiyә, uşaqlığımda isə Amerikada olmuşam. Sizdәki ürәyiaçıqlıq çox xoşuma gәlir. Bakıdan olan dostlarla bir məclisdə olarkən, Azәrbaycanın qədim tarixi, zәngin mәdәniyyәti, tolerantlıq ənənələri barədə söhbətlər edirik və bundan böyük zövq alıram. Azərbaycan, fikrimcə, mədəniyyətlərin toqquşduğu deyil, qovuşduğu, yaxınlaşdığı bir yerdir.

- Elmi fəaliyyətlə yanaşı, Siz həmçinin Azərbaycan haqqında həqiqətlərin, 20 yanvar faciəsi və Qarabağın erməni separatçıları tərəfindən işğalı barədə faktların çatdırılması üzrə aktiv ictimai fəaliyyət göstərən şəxs kimi tanınırsınız. Bu sahədə fəaliyyətə sizi nə vadar edir?

- Düşünürəm ki, dəqiq və qərəzsiz tarixi faktlar olmadan sülh vә qarşılıqlı anlaşma dünyanın heç bir yerindә mümkün deyil. Mәsәlәn, Almaniyanın 1939-1945-ci illərdə Rusiya, Fransa vә digər ölkәlәrdә törәtdiyi dәhşәti necə inkar etmək olar? Əgər Almaniya, 1945-ci ildən sonra Fransaya qarşı işlәtdiyi cinayәtlәri qәbul etmәsәydi, bu ölkə ilə münasibətlər qura bilməzdi. Keçmişdә törədilən bütün cinayәtlәri, dәhşәtlәri olduğu kimi göstәrmәk lazımdır. Dağlıq Qarabağ ilә әlaqәdar olan kitabımı yazmağımın bir sәbәbi, Avropada, daha dəqiq desək, Almaniyada Dağlıq Qarabağ münaqişәsi barәdә çox az məlumatın mövcudluğu vә məlumatların birtәrәfli, yәni Azәrbaycan әleyhinә olması idi. Avropalılar Azərbaycanın haqq səsini eşitməli, ərazisinin 20 faizinin işğalda olması ilə bağlı müfəssəl məlumatlara malik olmalıdırlar. O cümlədən, Xocalıda ermənilərin törətdikləri dəhşətlər hamıya məlum olmalıdır.

- Öz aktiv fəaliyyətinizlə Siz Almaniya və Azərbaycan arasında özünəməxsus mədəniyyət və elm körpüsü rolunu oynayırsınız. Zəhmət olmasa, bu istiqamətdə gələcək planlarınız barədə danışın.

- Hal-hazırda “Qarabağ qarabağlı ədəbiyyatşünaslar və Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusuna dair” adlı kitab üzərində işləyirəm. Bununla yanaşı, Azәrbaycanın tarixi vә әdәbiyyatı ilә bağlı digər layihələrim də var. Ümidvaram ki, Bakıdakı Azәrbaycan Tәrcümә Mәrkәzi ilә əməkdaşlığım gələcəkdə öz töhfəsinin verəcək.

Qeyd edək ki, ilk dəfə olaraq bu cür möhtəşəm festival tamaşaçılar üçün bilet və dəvətnamələrlə yox, yalnız www.nasimifestival.live rəsmi saytında qeydiyyatdan keçməklə baş tutacaq. Bu saytda layihə barədə daha ətraflı öyrənmək olar. Ona görə də saytda qeydiyyatdan keçmək lazımdır, bu, həm də tədbirlərə giriş bileti olacaq.

Festival şairin fəlsəfi baxışlarını əks etdirən “Simadan – asimana” və onun öz kəlamından götürülən “Zərrə mənəm, günəş mənəm…” şüarları ilə keçiriləcək. Genişmiqyaslı tədbirin proqramı müxtəlif sənət növləri və bilik sahələrini əhatə edir. Festival günlərində Bakı şəhərinin müxtəlif məkanlarında, eləcə də Nəsiminin doğma diyarı Şamaxıda proqramlar təşkil olunacaq.

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb
Bakının əsas prospektlərinin birində qəza olub
Bakının əsas prospektlərinin birində qəza olub
Cəlilabad rayonunda 4 otaqlı ev yanıb
Cəlilabad rayonunda 4 otaqlı ev yanıb
Loading Bars
Xəbər lenti
Prezident İlham Əliyev: Biz Xocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldıq
Xocalı qətliamını törədənlər öz cəzalarını mütləq çəkməlidirlər - Erkan Özoral
Prezident İlham Əliyev: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başa çatıb, Azərbaycan bu məsələni həll etdi
Qəbələyə çəkilən dəmir yolu xətti hazırdır - Cavid Qurbanov
Xocalı sakinlərinə kompensasiyaların verilməsi ilə bağlı işlər görülür - Ombudsman
BŞTİ vətəndaşları video formatda qəbul edəcək
Hər il fevralın 26-da ilk dərs Xocalıya həsr olunur - Təhsil naziri
Prezident İlham Əliyev: İndi bütün dünya bilir ki, Azərbaycan xalqı XX əsrin sonunda soyqırımına məruz qalıb
Ermənistan parlamentinin binasına əlavə polis qüvvələri cəlb edilib
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın indi çox ağır durumda olmasının səbəbkarları indiki və keçmiş rəhbərləridir
Yas və toyların bərpası ilə bağlı addımlar atılacaq - Komitə sədri
Xocalı soyqırımı heç zamanı unudulmayacaq bir faciədir - Ombudsman
İranın səfirliyi Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib
Hərbi əsirlərlə bağlı məsələ mütəmadi olaraq diqqətdə saxlanılır - Ombudsman
Prezident İlham Əliyev: Laçın və Zəngilanda da aeroport tikmək planımız var
Dünyaca məşhur fotoqraf Reza Deqati Xocalı faciəsi barədə fotofaktları təqdim edib
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilib - Tural Gəncəliyev
Qazaxıstan səfirliyi Xocalı faciəsi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib
Bu gün bütün ölkə ərazisində Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunacaq
Ağdam rayonunun Tərnöyüt kəndi (FOTO/VİDEO)
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb
“Xocalı ağrısından gələcəyə baxış” adlı beynəlxalq onlayn konfrans keçirilib (FOTO)
Gömrük Akademiyasında “Xocalıya Zəfərlə” adlı anım tədbiri keçirilib (FOTO)
Xocalı soyqırımı qurbanlarının qisası alındı - Deputat
“Xocalı soyqırımını unutmayaq” müsabiqəsininin qalibləri müəyyən edilib (FOTO)
Bəşəriyyətə qarşı bu cinayəti unutmadıq, unutmayacağıq - Mövlud Çavuşoğlu
Azərbaycan ilk dəfə Xocalı faciəsini qalib ölkə kimi anır - ADA Universitetinin rektoru
Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirir - CANLI
Regionda yeni reallıq yaransa da, Ermənistanın düşmənçilik ritorikası davam edir - Nazir
Bakının əsas prospektlərinin birində qəza olub
Dünya dövlətləri Ermənistanın minaların xəritəsini gizlətməsinə səssiz qalmamalıdır - XİN rəhbəri
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət ediblər (VİDEO) (YENİLƏNİB)
44 günlük müharibədə də Ermənistan tərəfdən eyni terror taktikasının şahidi olduq - Ceyhun Bayramov
Baş Prokurorluq Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı videoçarx hazırlayıb
Biz Xocalı soyqırımının günahsız qurbanları üçün ədalət tələb edirik - Hikmət Hacıyev
Gənclər təşkilatları Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlayıb
Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib (FOTO)
Xocalı faciəsini törədənlər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər - Naqif Həmzəyev
Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər muzeyinin ilk eksponatları (FOTO)
Fevralın 26-da xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
XİN Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Xocalı soyqırımı kimi faciələr unudula bilməz (FOTO)
Xocalı dəhşətləri anbaan: Şahidlər ilk dəfə olaraq hadisə yerlərində danışır - Trend TV-nin reportajı
Beynəlxaq məhkəmə Xocalı soyqırımını tanımalıdır - Politoloq
Cəlilabad rayonunda 4 otaqlı ev yanıb
Meksika və Peru paytaxtlarının mərkəzi küçələrində “Xocalıya ədalət” çağırışı (FOTO/VİDEO)
Xocalı soyqırımı tarixdə ən amansız qətliam kimi qalacaq - Sevil Mikayılova
Xocalı qətliamı ABŞ-ın Yuta Universitetində müzakirə olundu
Yaponiyada fövqəladə vəziyyət rejimi paytaxt bölgəsi xaricində hər yerdə vaxtından əvvəl ləğv ediləcək
ÜST: Dünyada ötən sutka koronavirusa 421 mindən çox yoluxma qeydə alınıb
Almaniyada Xocalı soyqırımının növbəti ildönümünə həsr olunmuş ənənəvi simpozium keçirilib (FOTO)
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 6 210 nəfər sağalıb
Varşavadakı Azərbaycan Evində Xocalıya həsr olunmuş sərgi təşkil edilib ( FOTO)
ABŞ-ın 5 ştatında "Xocalıya ədalət!" tələbi ilə məlumatlandırma aksiyası təşkil edilib (FOTO)
Azərbaycan və Böyük Britaniya parlament dostluq qruplarının görüşündə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Xocalı soyqırımı qurbanlarının Bolqarıstanda yad edilməsinə çağırış edilib
"Arsenal" Avropa Liqasının 1/8 finalına çıxıb
XX əsrin faciəsi: Xocalı soyqırımından 29 il ötür
Mançester və Brayton şəhərlərində "Xocalıya ədalət!" tələbi ilə lövhələr yerləşdirilib (FOTO)
Mingəçevir Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımının iyirmi doqquzuncu ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib (FOTO)
Qarabağ hazırda "Böyük Qayıdış" bölgəsidir, hərbiçilərimiz isə daim dövlətin diqqət mərkəzindədir - Arzu Nağıyev
Ottava şəhərindəki "Qarabağ” Azərbaycan dili məktəbində Xocalı soyqırımından danışılıb
Niderlandda “Xocalıya ədalət!” tələbinin əks olunduğu poçt markaları buraxılıb
Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi Polşada anılıb (FOTO)
Erik Rondolat: Azərbaycan Prezidenti bir lider olaraq vəziyyətdən düzgün çıxış yolunu tapa bildi
Britaniya hakimiyyəti ölkədə koronavirus üzrə təhlükə dərəcəsini aşağı endirib
Böyük Britaniya Nümayəndələr Palatasının veb-saytında Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yerləşdirilib
İtalyan jurnalist: Xocalı faciəsinin səbəbkarları cəzalandırılmalıdır
Göygöldə tikili yanıb
AZAL Bakıdan Kiyevə xüsusi reyslərin icrasına başlayır
Vladimir Putin ilə Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub
Prezident İlham Əliyev: Bizim müvafiq strukturlarımızla beynəlxalq şirkətlər arasında əməkdaşlıq üçün böyük imkan olacaq
Azərbaycan Prezidenti: Biz hər bir şəhərin yenidən qurulması üçün baş plan hazırlayırıq
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan şəhərlərinin müasirləşdirilməsi prosesi davam edir
İşğadan azad edilmiş ərazilərdə yetişdiriləcək əsas kənd təsərrüfatı məhsulları bunlar olacaq
Mediada yeni düşüncə, yeni layihə və yeni baxış prizmasına ehtiyac var - Bəhruz Quliyev
Könüllülər Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirdi
Qeyri-formal məşğulluğun fəsadları: İnsanlar bu hüquqlarından məhrum olurlar
Peşə təhsili üzrə “Dərs vaxtı”nın fevralın 26-na olan cədvəli
Həmsədrlər Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasına dəstək göstərməlidir - Azay Quliyev
Ceyhun Bayramov İsrailin səfiri ilə görüşüb (FOTO)
ASAN könüllülərindən minlərlə uşağı əhatə edən növbəti layihə (FOTO)
Paşinyanın bəyanatı növbəti dəfə Rusiyanın nüfüzuna endirilən xain və sarsıdıcı bir zərbə oldu - Hərbi ekspert
ATƏT-in hazırkı sədri Azərbaycana səfər etmək niyyətindədir
Ağdamdakı dağıntılar rusiyalı jurnalistləri dəhşətə gətirdi - Trend TV-nin REPORTAJI
“Dərs vaxtı”nda cədvələ uyğun mövzular təqdim olunub
Energetika Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda Xocalı soyqırımı anılıb (FOTO)
Xocalı: Tarixə Qayıdış adlı Anım tədbiri (FOTO)
Bakıda Pakistan hərbi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
İordaniya-Azərbaycan dostluq rəmzini bildirən dairədə Xocalı soyqırımı anılıb (FOTO)
“Dostluq” yatağına dair İşçi Qrup yaradıldı - SƏRƏNCAM
Boston şəhər meri 26 fevral tarixini Xocalı soyqırımının anım günü elan edib
"Xocalı: Soyqırımın xroniikası" kitabı Ukrayna dilində təqdim edilib (FOTO)
Həmvətənlərimiz Finlandiya parlamentinə müraciət edib
ATƏT Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində vasitəçilik missiyalarını təşkil etməyə hazırdır
Polis zabitləri Paşinyanın istefası tələbinə qoşuldu
Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhu dünyanı haqqın səsinə səs verməyə çağırır - Vüqar Rəhimzadə
Yelo bankdan hamıya 14.9% ilə nağd kredit
MDU-da “Tədris prosesində innovasiya və sahibkarlıq yanaşmaları” mövzusunda təlim keçirilib (FOTO)
Bütün xəbərlər