...

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Bakı NEZ-də neft emalının artdığını bildirir

Energetika Materials 12 İyul 2007 11:43 (UTC +04:00)

Azərbaycan, Bakı/ Trend müxbir S.Əliyev/ 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) NEZ-lərində neft emalının həcmi 7450,7 min ton təşkil edib ki, bu da 2005-ci ildən 0,8 faiz (58,4 min ton) çoxdur. Bu barədə ARDNŞ-in 2006-cı ilin nəticələrinə dair hesabatında göstərilib.

2006-cı ildə neft emalı (min tonla)
2005-ci ilə nisbətdə
2006 2005
Fərq %
Neft emalı, cəmisi 7450,7 7392,3 58,4 100,8
Həmçinin:
-"Heydər Əliyev adına" BNEZ 4278,8 3923,1 355,7 109,1
- "Azneftyağ" NEZ 3171,9 3469,2 -297,3 91,.4

2006-cı ildə 6901,5 min ton neft məhsulu istehsal edilib ki, bu da 2005-ci ildən 49,4 min ton çoxdur. Avtomobil benzininin buraxılışı 135,4 min ton, bitum 33,6 min ton, koks 55,6 min ton və sürtkü yağları 38,8 min ton artıb.

Ötən il təkrar emala 593,4 min ton mazut göndərilib ki, bundan da 319,6 min ton soba yanacağı, 129,6 min ton avtomobil benzini üçün yüksək keyfiyyətli kompanentlər, 29 min ton maye qaz, 33 min ton dizel yanacağ kompanenti və 19,1 min ton koks istehsal olunub.

2006-cı ildə neft emalı (min tonla)
2005-ci ilə nisbətdə
2006 2005
Fərq %
Neft emalı, cəmisi 7450,7 7392,3 58,4 100,8
Həmçinin:
-"Heydər Əliyev adına" BNEZ 4278,8 3923,1 355,7 109,1
- "Azneftyağ" NEZ 3171,9 3469,2 -297,3 91,.4
2006-cı ildə neft məhsullarının istehsalı (min tonla)
2005-ci ilə nisbətdə
2006 2005
Fərq %
Avtobenzin 1042,7 906,3 136,4 115,1
Digər yanacaq 3130,7 3097,7 33 101,1
Ağ neft (KO-20) 43,9 117,1 -73,2 37,5
Soba mazutu (satış üçün) 2231,5 2421,6 -190,1 92,1
Neft bitumu 161,9 128,3 33,6 126,2
Neft koksu 67,2 11,6 55,6 5,8 raza
Sürtkü yağı 75,6 36,8 38,8 205,4
Maye qaz 148 132,7 15,3 111,5
Təkrar emala göndərilən mazut 593,4 636,2 -42,8 93,3
Duru neft məhsulları 4173,8 4022,6 151,2 103,8
Duru neft məhsullarının çıxışı %
56 54,4 1,6

2006-cı ildə ARDNŞ-də 1223,8 mln. manatlıq ticarət məhsulu istehsal olunub. Ticarət məhsulunun maya dəyəri 567,7 mln. manat təşkil edib. Bir manatlıq ticarət məhsuluna 0,46 manat xərc tələb olunur ki, bu da proqnozdan 0,03 faiz aşağıdır.

2006-cı ildə neft emalı (min tonla)
2005-ci ilə nisbətdə
2006 2005
Fərq %
Neft emalı, cəmisi 7450,7 7392,3 58,4 100,8
Həmçinin:
-"Heydər Əliyev adına" BNEZ 4278,8 3923,1 355,7 109,1
- "Azneftyağ" NEZ 3171,9 3469,2 -297,3 91,.4
2006-cı ildə neft məhsullarının istehsalı (min tonla)
2005-ci ilə nisbətdə
2006 2005
Fərq %
Avtobenzin 1042,7 906,3 136,4 115,1
Digər yanacaq 3130,7 3097,7 33 101,1
Ağ neft (KO-20) 43,9 117,1 -73,2 37,5
Soba mazutu (satış üçün) 2231,5 2421,6 -190,1 92,1
Neft bitumu 161,9 128,3 33,6 126,2
Neft koksu 67,2 11,6 55,6 5,8 raza
Sürtkü yağı 75,6 36,8 38,8 205,4
Maye qaz 148 132,7 15,3 111,5
Təkrar emala göndərilən mazut 593,4 636,2 -42,8 93,3
Duru neft məhsulları 4173,8 4022,6 151,2 103,8
Duru neft məhsullarının çıxışı %
56 54,4 1,6
Ticarət məksulu və onun maya dəyəri
2006 2005
Proqnoz Fakt Fərq
"Heydər Əliyev adına" BNEZ
Emal həcmi, min tonla 4730 4871,7 141,7 4559
Ticarət məhsulu, mln. manat 712,5 748,5 36 491
Ticarət məhsulunun maya dəyəri, mln. manat 350,7 341,2 -9,5 311
1 manatlıq istehsal edilmiş məhsul üçün xərc, manat 0,49 0,46 -0,03 0,63
"Azneftyağ" NEZ
Emal həcmi, min tonla 2571,6 3172 600,4 3469,2
Ticarət məhsulu, mln. manat 382,7 475,3 92,6 335,1
Ticarət məhsulunun maya dəyəri, mln. manat 189,7 226,5 36,8 235,5
1 manatlıq istehsal edilmiş məhsul üçün xərc, manat 0,5 0,47 -0,03 0,7

2006-cı ildə istehsal olunmuş məhsulun 2993 min manatı, yaxud 39,2 faizi ixraca göndərilib. Bu göstərici 2005-ci ilə nisbətdə 756 min ton artıb. 2005-ci ildə ixraca 2237 min ton neft məhsulu göndərilib.

2006-cı ildə "Heydər Əliyev adına" BNEZ-də neft emalının dərinliyi 2005-ci ilə nisbətdə 1,8 faiz artaraq 61,4 faiz olub.

Təhdarük olan xammalın texnoloji qurğuların emal gücünün az olması səbəbindən balans gücündən tam istifadə olunmayıb. Ilkin emalda №21 ED-AV6 qurğusu balans gücünün 81,1 faizi, №31 LF 35-11/1000 kataliz qurğusu - 47,2 faiz, №43 21-10/5 koks qurğusu - 23,7 faiz, №55 Q- 43-107M kerosin kataliz qurğusu - 66,3 faiz, №100 hidro təmizləmə - 58 faiz, №66 kimyəvi distillə qurğusu 47,2 faiz və №67 qurğusu 34,6 faiz həcmində işləyib.

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin balansında iki neft emalı zavodu - "Heydər Əliyev adına" BNEZ və "Azneftyağ" NEZ var. Onların illik neft emalı gücü 20 mln. tondur.

Xəbər lenti

Xəbər lenti