"ROSNANO" Azərbaycanla tərəfdaşlığı müzakirə etməyə hazırdır: Rusiya Nanotexnologiyalar Korporasiyasının Baş direktor müavini ilə müsahibə

Rusiya, Moskva, 23 dekabr/ Trend , müxbir R.Ağayev/ Trend -ın  Rusiyanın "ROSNANO" Korporasiyasının Baş direktor müavini, İdarə Heyətinin üzvü Aleksandr Losyukovla müsahibəsi

- Rusiyanın Nanotexnologiyalar Korporasiyası artıq bir ildir ki, mövcuddur. Bu dövrdə nə etmək mümkün olub? Nəyi yerinə yetirmək alınmayıb?

- Sıfırdan yaradılan Korporasiya ikinci ilə qədəm qoyub. Mən Korporasiyanın təşəkkülünün əvvəlində iştirak etməmişəm, bir neçə aydan sonra buraya gəlmişəm. Lakin indi, demək olar ki, çox şey edilib: Korporasiyanın infrastrukturu yaradılıb, işləməli olduğu istiqamətlər hazırlanıb, məqsəd və vəzifələr müəyyən edilib. Hazırlıq işini başa çatdıraraq, demək olar ki, praktiki işə başlamişiq.

Aprelin əvvəlindən maliyyələşdirmə üçün ərizələrin rəsmi qəbulu başlayıb. İndiyədək "ROSNANO"nun Müşahidə Şurası altı layihəni təsdiqləyib, iki layihə üzrə maliyyələşdirmə aparılır.  Bununla əlaqədar, ilin yekunlarından razı qaldığımı birmənalı olaraq söyləmək çətindir. Çox və sürətlə işləmək, tərəfdaşlarımızın dairəsini genişləndirmək lazımdır. Axı qarşımızda kifayət dərəcədə ambissiyalı vəzifə qoyulub - 2015 - ci ilə Rusiya dünya nanoistehsal bazarının üç faizini tutmalıdır. Korporasiyamızın məqsədi - innovasiyalı inkişaf institutlarının, yəni Rusiyada innovasiya mühitinin yaradılmasına dəstək göstərməkdir.

- Bu sahənin Rusiyada və ümumilikdə dünyada perspektivlərini necə görürsünüz?

- Çox güman ki, ümumidən xüsusiyə başlayacağam. Ümumilikdə dünyada nanotexnologiyaların inkişaf perspektivləri böyükdür. Bu gün elmi-sənaye baxımından irəlidə  olan ölkələrin hamısı nanotexnologiyalardan istifadə etməklə məhsul istehsalı ilə məşğul olurlar. Bizə dünya iqtisadiyyatının liderləri sırasına aid edilməyən, , bir qayda olaraq, öz diqqəti bir, iki, üç sahədə cəmləşdirən bir sıra başqa ölkələr də məlumdur.

Məsələn, İsrail - kiçik, praktiki olaraq böyük təbii ehtiyatları olmayan ölkə nanotexnologiyalar baxımından liderlərdən biri olmağı bacarıb. Buna görə də, İsraili ən vacib tərəfdaşlarımızdan biri kimi nəzərdən keçiririk.

Rusiyaya gəldikdə isə, demək lazımdır ki, SSRİ dövründə bizim çox yaxşı elmi bazamız olub. Son illərdə  xeyli alim xaricə gedib və orada  uğurla çalışır. İndi xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz də bizim potensial tərəfdaşlarımızdır. Biz bu insanlarla münasibət saxlayırıq və onlarla konkret qarşılıqlı faydalı layihələr barədə danışmağa hazırıq.

Beynəlxalq əməkdaşlıq işimizdə mühüm rol oynayır. Mən bu istiqamətə rəhbərlik etdiyim üçün deyil, obyektiv qəbul edilmiş fakt olmasına görə bu barədə danışıram. İş ondadır ki, beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirməyərək, elm, texnika, texnologiyalar və eləcə də nanotexnologiyalarda irəli getmək olmaz. Buradan nəticə çıxır ki, biz beynəlxalq əməkdaşlığın lehinəyik və o cümlədən də Azərbaycanla.

- Rusnanotech - 2008 birinci beynəlxalq forumunun yekunlarını necə qiymətləndirirsiniz?

- Çox güman ki, korporasiyanın tərəfdaşları və forumun işində iştirak edən 33 ölkə nümayəndəsinin səsləndirdiyi rəylərdən başlayacağam. Dünən foruma baş çəkən və ona xeyli maraq göstərən Tayvanın nümayəndələri ilə görüşdüm. Onların rəyinə görə, Rosnanotech-2008 il ərzində müxtəlif ölkələrdə keçirilən forumlar arasında daha geniş miqyaslı forum olub. Belələri isə, əgər yüzlərlə  olmasa da, onlarladır.

Geniş publika Moskva forumuna böyük maraq göstərdi: doqquz mindən çox iştirakçı və ziyarətçi kifayət qədər çoxdur. Məruzəçilər arasında görkəmli alimlər, iş adamları və bir sıra dövlətlərin rəsmi nümayəndələri var idi. Sözsüz ki, böyük uğurdur;Rusiyada belə forum ilk dəfə, keçirilirdi. Biz onu hər il keçirmək və nanotexnologiyaların inkişafı məsələlərinin müzakirəsi üçün qlobal meydana çevirmək istəyirik. İlk təcrübəmiz göstərir ki, Rusiyaya, Rusiya elminə maraq var; Korporasiyaın Rusiyada nanotexnologiyaların yeridilməsi və nanoistehsalın inkişafında mühüm rol oynamasına dair fikir mövcuddur; əcnəbi tərəfdaşlarımız və Rusiyanın elmi kollektivlərinin Korporasiya ilə işləmək istəyi var. Və bu yekunlar bizi çox sevindirir.

- Korporasiyanın MDB ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri barədə nə deyə bilərsiniz?

- Birlik dövlətləri ilə əməkdaşlıq bizim üçün prioritet istiqamətlərdən biridir. İndiyədək MDB ölkələri ilə iş üzrə, Qazaxıstanla əməkdaşlığın kifayət qədər uğurlu nümunələrini misal gətirə bilərəm. Müvafiq elmi - texnoloji işləmələri maliyyələşdirəcək xüsusi Rusiya-Qazaxıstan Fondu yaradılıb. Bunlar iki ölkə prezidentlərinin təşəbbüsü və yardımı ilə həyata keçirilir.

Belarus, Ermənistanla əməkdaşlıq üzrə müəyyən perspektivlər mövcuddur; müzakirə edilən və realizəsi mümkün olan bir neçə layihə var. Azərbaycanda da bu mövzuya marağa və mümkün əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə hazırlığa ümid edirik. Bəzi ölkələrlə çərçivə sazişlər imzalanıb və bu sazişlər əsasında işləyirik. Digərləri ilə konkret layihələri müzakirə edir və artıq hansısa saziş və ya müqavilələrin imzalanmasına gedirik. Azərbaycandakı tərəfdaşlarımızda belə maraq  varsa, gəlin bu mövzunu müzakirə edək.

- "ROSNANO"nun ümumi strategiyası nədən ibarətdir və Korporasiya 2009- cu ildə hansı irimiqyaslı layihələri həyata keçirməyi planlaşdırır?

- İlk növbədə deməliyəm ki, Rusiya rəhbərliyi bu sahənin inkişafına böyük maraq göstərir. RF hökuməti nanosənaye məhsullarının kommersiyalaşdırılması üçün Korporasiyaya beş milyard dollara yaxın vəsait ayırıb. "ROSNANO"  yüksək risklər, bazar və texnoloji qeyri-müəyyənliyə görə özəl kapitalın cəlb edilməsi imkanı məhdud olduqda nanotexnologiyalar sahəsinə rəqabəqabiliyyətli məhsulun yaradılmasını təmin edən və kommersiyalaşdırma mərhələsində olan layihələri maliyyələşdirir. Özəl biznesin biz olmadan keçinə biləcəyini anladıqda, bu biznesə daxil olmağa can atmırıq.

Biz həmişə yalnız özəl kapitalla həmsərmayədar qismində, minoritar payda çıxış edirik və özəl kapital layihəni müstəqil aparmaq bacarığını nümayiş etdirdikdə, layihədən çıxırıq. Layihələrin ilkin mərhələlərində"ROSNANO"nun maliyyə iştirakı onun tərəfdaşları - özəl sərmayədarların risklərini azldır. Beləliklə, özəl şirkət yüksək daxilolma baryerli layihələri həyata keçirmək və bununla da xeyli rəqabətli üstünlük qazanmaq imkanı əldə edir. Biz öz payımızın dəyərinin maksimallaşdırılmasını qarşıya məqsəd qoymuruq.

Prioritetimizdə dövriyyəsi yüz milyonlarla rubl təşkil edə bilən böyük layihələr dayanır. Lakin biz həm də kiçik layihələrdə işləyə bilərik. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bəzən kiçik layihələrdən çox maraqlı və sonradan dünyada məşhur olan böyük istehsallar çıxır. "ROSNANO"nun sərmayə strategiyası müəyyən meyarlara cavab verməli olan layihələrin diqqətli seçimini nəzərdə tutur. Korporasiyanı, ilk növbədə, nanotexnoloji məhsulların istehsalını və yatırılmış vəsaitlərin qaytarılmasını nəzərdə tutan sərmayə layihələri maraqlandırır.

Layihə mərhələdə nəzərdən keçirilir. Birinci - bir aydan çox vaxt aparmayan "giriş" ekspertizası mərhələsidir. Bu mərhələdə verilmiş ərizənin layihə sənədləri paketinin tərkibi və məzmununa formal uyğunluğu yoxlanılır. Layihə bütün zəruri tələblərə cavab verirsə, o, elmi-texniki ekspertiza mərhələsinə keçir. Bu mərhələdə layihənin məzmununun nanotexnologiyalar sahəsinə uyğunluğu müəyyən olunur. Elmi-texniki əsaslandırmanın hazırlanmasının keyfiyyətindən asılı olaraq, bu mərhələ 30-60 təqvim gününə başa gələ bilər.

Eyni zamanda, Korporasiyanın sərmayə menecerləri layihənin biznes-planını öyrənir və zərurət yarandıqda, onun tamamlanmasına kömək edirlər. Elmi ekspertlərin müsbət rəyi alınarsa, tam sərmayə ekspertizası aparılır, təfərrüatlı biznes-plan hazırlanır və həmsərmayədarlarla danışıqlar aparılır. Sonradan layihə Korporasiyanın İdarə Heyətinin,  daha sonra Müşahidə Şurasının müzakirəsinə daxil olur. Burada maliyyələşdirmənin təqdim edilməsi barədə yekun qərar qəbul olunur. Layihənin təsdiqlənməsi bir aydan iki ayadək vaxt apara bilər. Layihə rədd edilərsə, ərizəçi səbəblərin ətraflı əsaslandırılmasını alır və onun layihəni mükəmməlləşdirmək və yeni ərizə təqdim etmək imkanı var.

- Rusiyada nanotexnoloji sahənin inkişafı üçün zəruri olan sərmayə həcmlərinin qiymətləndirilməsi mövcuddurmu?

- Dövlət elmi tədqiqatların  inkişafına altı milyard dollara yaxın vəsait ayırıb. Korporasiya fundamental və tətbiqi elmlərin maliyyələşdirilməsi ilə məşğul olur. Bu, Elmlər Akademiyası, elmi institutların işidir. Ümumilikdə nanosahə üçün 11 mlrd. dollara yaxın vəsait alınır - nanotexnologiyalar sahəsində liderlərdən biri ABŞ-ın bu sahəyə yatırdığı sərmayələrlə müqayisə edilə bilən məbləğ. Bununla yanaşı, etiraf etməliyəm ki, Ştatlarda özəl sərmayələr dövlət tərəfindən yatırımların həcmlərini on dəfələrlə ötür.

- Xarici sərmayədarlar üçün şərtlər necədir?  Onlar Rusiya sərmayədarlarının bu və ya digər layihələrdə iştirakının şərtlərindən fərqlənirmi?

- Biz Rusiya və əcnəbi tərəfdaşlar arasında heç bir fərq qoymuruq. İstənilən xarici şirkət layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün Korporasiyaya ərizə verə bilər. Həm Rusiya, həm də xarici şirkətlər üçün yeganə məhdudiyyət ondan ibarətdir ki, bütün məhsul istehsalı və ya onun bir hissəsi Rusiya ərazisində təşkil edilməlidir.

Materialın hazırlanmasında Səbinə Babayeva iştirak edib.

Müəlliflə əlaqə saxlamaq üçün elektron ünvan: [email protected]

Dövlət Xidməti sahibkarlara tenderlərlə bağlı müraciət edib
Dövlət Xidməti sahibkarlara tenderlərlə bağlı müraciət edib
AZAL elektrik mallarının satınalınması üçün açıq tender elan edir
AZAL elektrik mallarının satınalınması üçün açıq tender elan edir
AZAL yol boyasının satınalınması üçün tender elan edir
AZAL yol boyasının satınalınması üçün tender elan edir
Loading Bars
Xəbər lenti
Rumıniya və Azərbaycan ticarət münasibətlərinin inkişafı üçün böyük potensiala malikdir – XİN
Prezident İlham Əliyev Hacıqabulda fermer Elşən Xəlilovun pambıq tarlasında səpin prosesini izləyib
Prezident İlham Əliyev Hacıqabul-Muğan avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi tədbirində iştirak edib
AFFA Super Liqanın yaradılmasına münasibət bildirdi
Balaxanı Sənaye Parkının rezidenti beynəlxalq mükafata layiq görülüb (FOTO)
Aptekonline.az-da "Biolane" brendinin seçilmiş məhsullarına möhtəşəm ENDİRİM!
Toyların keçirilməsinə bu şərtlər daxilində icazə verilə bilər - AÇIQLAMA
Birinci sinfə qeydiyyat bu tarixdən başlanılır
Nobel Oil Services Direktorlar Şurasını daha da gücləndirib
Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalını artırıb
Prezident İlham Əliyev Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin açılışında iştirak edib
Prezident İlham Əliyev Hacıqabul rayonuna səfər edib
Türkiyə şirkətləri Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirəcək yeni yolun layihəsini hazırlayır
Kürdəmirin həbsdə olan icra başçısının işi məhkəməyə göndərildi
Malayziya qəzetində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə dair məqalə dərc olunub
Almaniya koronavirusun tədqiqi üçün 1,6 milyard avro ayıracaq
Cəlilabadda avtoxuliqanlar saxlanılıb
Ağsuda vətəndaşları əlillik düzəltmək adı ilə aldadan şəxs saxlanıldı
Avronest Parlament Assambleyasının komitə iclası keçirilib
Xaçmaz polisi narkotik becərən şəxsi yaxalandı
Deputat Sevil Mikayılovanın təşəbbüsü ilə Xudatda ərzaq sovqatı paylanılıb (FOTO)
Azərbaycan nefti bahalaşır
Nazirlik növbəti “fişinq” hücumu barədə xəbərdarlıq edib
"Qarabağ" yatağı ilə bağlı yekun qərar nə vaxt veriləcək? - SOCAR-dan açıqlama
Evdən çıxan daha 7 koronavirus xəstəsi saxlanıldı
Ötən gün 26 yanğından 9 nəfər xilas edilib, 2 nəfər xəsarət alıb
Ermənilər Qərbi Azərbaycanda xalqımıza məxsus bir dənə də abidə saxlamayıb - Tarixçi
Aprelin 22-də bütün müavinət, təqaüd və kompensasiyalar ödəniləcək - DSMF
Ustanı cərəyan vuraraq öldürüb
Bərdədə koronavirusa yoluxan həkim küçədə saxlanıldı
“Eurasia Review”: İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan üçün ciddi iqtisadi problemlər yaradıb (FOTO)
Aprelin 29-30-da keçiriləcək imtahanlara buraxılış vəsiqəsinin verilməsinə başlanılıb
Aprelin 20-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Qazaxıstanda son sutkada koronavirusa 2 530 nəfər yoluxub
ABŞ Dövlət Departamenti koronavirusa görə ziyarət edilməsi tövsiyə olunmayan ölkələrin siyahısını genişləndirəcək
STAR NEZ 600 milyon dollara yaxın dəyəri olan investisiyaları 2022-ci ildə başa çatdıracaq - "SOCAR Türkiyə"
Bu klublar Çempionlar Liqasından kənarlaşdırılmayacaq - Peres
İsrail milyonlarla peyvənd dozasını gətirmək üçün "Pfizer" şirkəti ilə müqavilə imzaladı
İndoneziya sahillərində 6,0 bal gücündə zəlzələ baş verib
Meksika mətbuatında erməni təcavüzünün nəticələri və regionda münaqişə sonrası vəziyyətdən danışılıb
Rusiyada evdə qaz partlaması nəticəsində 8 nəfər yaralanıb
Dünyada ötən sutka koronavirusa 724 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Boksçumuz dünya birinciliyində yarımfinala yüksəlib
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 48 947 nəfər sağalıb
Azərbaycanda bahalaşan və ucuzlaşan məhsullar məlum olub
Avropa Şurasının prezidenti Gürcüstana səfər edəcək
Sərbəst güləşçimiz Avropa çempionatının finalına yüksəlib
"CureVac" şirkəti İsveçrədə COVID-19- qarşı peyvəndinin sertifikatlaşdırılması üçün müraciət edib
Türkiyənin yeni səfiri Bakıdan görüntülər paylaşıb (FOTO)
Bakıda yol qəzası baş verib, tıxac yaranıb
ÜST koronavirus səbəbindən fövqəladə vəziyyəti üç ay uzadıb
Azərbaycan iqtisadiyyatına son 3 ayda yatırılan investisiyanın həcmi açıqlanıb
Azərbaycanda 3 ayda ÜDM-nin həcmi 18 milyard manatı ötüb
“Azercell Telekom” MMC-yə yeni prezident təyin olunub
COVID-19-la bağlı dünyada fövqəladə vəziyyət rejimini daha üç ay uzadılıb
Azərbaycanda bu il qaz hasilatının əsas artımı "Şahdəniz" yatağının payına düşəcək
C.Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illik yubileyi münasibətilə silsilə tədbirlərə start verilib
“Can Azərbaycan” Respublika yaradıcılıq müsabiqəsinin yekun virtual sərgisi keçiriləcək
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 6,5 milyard dolları ötüb
Bu il 395 nəfər daimi yaşamaq üçün Azərbaycana gəlib
Tələbələr hansı hallarda ali məktəbdən xaric ediləcək? - Yeni qanun layihəsi
Təhsil kreditləri BU QAYDADA veriləcək
Azərbaycan qazının Bolqarıstana nəqlini nəzərdə tutan layihə üzrə işlər barədə məlumat açıqlanıb
Azərbaycan Prezidentinin ADA Universitetində keçirilmiş beynəlxalq konfransdakı çıxışı dünya mediasının gündəmində
“Dərs vaxtı”nda cədvələ uyğun mövzular təqdim olunub
"MOL Group" AÇG yataqlar blokuna 120 milyon dollara yaxın əsaslı investisiya yatırıb
Şəmkirdə ev yanıb
Bir neçə kafe və restoranda kobud pozuntular aşkarlanıb - SİYAHI
Gədəbəydə çörək sexində nöqsanlar aşkarlandı (FOTO)
Azərbaycan neft məhsullarının ixracını artırıb
“Din və ideoloji təhlükəsizlik” kitabının onlayn təqdimatı keçirilib (FOTO)
"Əsas Məsələ”də Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni reallıqlar müzakirə olunub (VİDEO)
İsrailli jurnalistlərin Ağdama səfəri başa çatıb (FOTO) (ƏLAVƏ OLUNUB)
Bakı sakini qohumunun evindən 70 min manat oğurladı (FOTO/VİDEO)
Ağdam rayonunun İsmayılbəyli kəndi (FOTO/VİDEO)
Makronun səfər etdiyi şəhərdə atışma olub - Yaralanan var
Ermənistan kommunikasiya xətlərinin açılmasını ləngidir - Deputat
Ağdamda məscidlərin dağıdılmasını görmək üzücüdür - İsrailli jurnalist (VİDEO)
Mayın 9-dan 16-dək ictimai nəqliyyat işləməyəcək
Ramazan bayramı ilə əlaqədar iş günlərinə və karantin rejiminə dəyişiklik edildi
Erməni vəhşiliklərinin tayı-bərabəri yoxdur - Arye Qut (VİDEO)
Qaradağ və Nəsimidə qaz xətləri yenilənir (FOTO)
Ermənistan radioaktiv maddələrdən təhdid kimi istifadə edir - Arzu Nağıyev
Azərbaycan və Belarus 9 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıb
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlandı
Şirvanda əməliyyat keçirilib: 4 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Azərbaycanda 995 nəfər COVID-19-a yoluxub, 29 nəfər vəfat edib
“AccessBank”dan yeni əmanətçilərə bonus hədiyyə!
“Enerji təminatı məsələləri” üzrə İşçi Qrupunun növbəti iclası keçirilib
İsrailli jurnalistlər Ağdamda ermənilərin dağıtdığı iki məscidi ziyarət ediblər - Trend TV-nin REPORTAJI
"YAŞAT" Fondu daha bir şəhid anası və qazinin əməliyyat xərclərini ödədi (FOTO)
Bakıda evdən külli miqdarda pul oğurlayan narkotik alverçiləri saxlanıldı (FOTO/VİDEO)
Vaksin bizi koronavirusu ağır keçirməkdən və ölüm hallarından qoruyur – Rəşad Mahmudov
Saatlıda reyd: 18 sürücü məsuliyyətə cəb edilib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev azad edilən ərazilərin elektrik təchizatı ilə maraqlanıb
İsmayıllıda yol polisi reyd keçirib (FOTO)
NASA Marsda pilotsuz helikopterin uçuşunu həyata keçirdi (FOTO)
Nizami adına mədəniyyət və istirahət parkında abadlıq işləri həyata keçiriləcək - SƏRƏNCAM
Türk Şurasının yüksək vəzifəli nümayəndələri “ASAN xidmət”də olublar (FOTO)
Ermənistanın İsraildəki səfirinə qarşı ittiham irəli sürülüb
Bütün xəbərlər