Elçin Zeynalov: Bakı bulvarında avarçəkmə bazasının inşası planlaşdırırlır (MÜSAHİBƏ)

Elçin Zeynalov: Bakı bulvarında avarçəkmə bazasının inşası planlaşdırırlır (MÜSAHİBƏ)

Azərbaycan, Bakı, 31 oktyabr /Trend/

2015-ci ilin 23 sentyabr tarixində IV İslam Həmrəylik Oyunlarının təşkilat komitəsinin birinci iclası keçirildi. Bu tədbirdə çıxış edən dövlət başçımız cənab İlham Əliyev bu oyunların həm islam dünyası, həm də bütün bəşəriyyət üçün əhəmiyyətini qeyd edərək yarışların ən yükəsk səviyyədə keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan dövlətinin bütün imkanlara malik olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev həmçinin ölkəmiz əleyhinə həm Avropa Oyunları ərəfəsində, həm də daha sonra şər-böhtan kampaniyasının xarici qüvvələr tərəfindən həyata keçirildiyini vurğuladı.

Beynəlxalq ekspertlər, I Avropa Oyunlarının iştirakçıları və qonaqları, oyunların Olimpiya oyunları səviyyəsində baş tutduğu fikri ilə həmrəydilər. Bu beynəlxalq turnir Azərbaycan xalqının yüksək mədəniyyətini bir daha dünya birliyinə nümayiş etdirməklə yanaşı, diplomatik protokol və mərasim də tam şəkildə, müvafiq qaydada həyata keçirilmişdir.

Bu gün həmsöhbətimiz Azərbaycan Milli Avarçəkmə Federasiyasının prezidenti Elçin Zeynalovla Azərbaycanda multikulturalizm, diplomatik protokol və protokol qaydaları, 2016 Olimpiya Oyunları və IV İslam Həmrəylik Oyunları barədə söhbət edəcəyik.

- Elçin müəllim, Prezident İlham Əliyev IV İslam Həmrəylik Oyunlarının Təşkilat komitəsinin birinci iclasında Azərbaycan multikulturalizmi barədə fikir söyləmişdir ki, onun xüsusiyyətlərinin də daha çox ölkə üçün maraqlı olduğunu söyləyə bilərik. I Avropa Oyunlarından hansı səciyyəvi misal gətirmək mümkündür?

- İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin birinci iclasında çıxış edərkən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın İslam dünyasının ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu xüsusi qeyd etmişdir. Bu dinamik inkişaf edən müasir dövlətdir və bizim dövlətdə dini, milli, irqi zəmində heç vaxt ayrıseçkilik olmamışdır və heç zaman olmayacaqdır. Dövlət başçısı qeyd etmişdir ki, "Azərbaycan multikulturalizm mərkəzidir".

İlk Avropa Oyunları beynəlxalq aləmdə Azərbycan liderinin sosial-iqtisadi siyasətinin və ölkənin dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları üzərində idarəetmənin ifadəsi kimi çıxış etdilər. Oyunlar habelə ölkəmizin müxtəlif mədəniyyətlərinin dərk edilməsi və ehtiram olunması şəklində xalqın multikulturalizminin humanitar əlamətlərinin də inikası rolunu oynayır. Bu bütün zamanlar üçün xalqın yaddaşına həkk olunmuş ən dəyərli nemətdir.

Azərbaycan multikulturalizmi bütün xalqın humanitar mədəniyyətinin təbiətinin mahiyyətidir. Bu mahiyyət özünü xalqın ənənələri-nəzakət və ehtiram amili olan qonaqpərvərlikdə də aşkar şəkildə büruzə verir.

Birinci Avropa Oyunlarında Azərbaycan multikulturalizmi özünü Təşkilat Komitəsinin idarəetmə qabiliyyətinin xarakterində də əks etdirdi. Təşkilat Komitəsi dövlət siyasətini ideya şəklində həyata keçirərək etika, ünsiyyət mədəniyyəti, qəbul, mərasim kimi sferalarda da özünü bir daha təsdiq etdirə bildi. Təsadüfü deyil ki, "Bakı-2015" -in iştirakçıları və qonaqları bu sahədəki xidmətə də çox yüksək qiymət verdilər.

- İdman diplomatiyasının hücum xarakteri bizim dövrün vacib şərtlərindən biridir. Burada qeyd etməliyik ki, dövlət başçısı IV İslam Həmrəylik Oyunları barədə danışarkən həm I Avropa Oyunlarından öncə, həm də sonra Azərbaycan haqqında Qərb mətbuatında şər-böhtan xarakterli fikirlərin yayıldığını söyləmişdir. Belə vəziyyətdə dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin qarşılıqlı münasibətlərində diplomatik protokol prinsipinə necə əməl edilir?

- Dövlətlərin diplomatik, mədəni və idman əlaqalərinin genişləndiyi müasir dövrümüzdə nəzəri olaraq beynəlxalq təşkilatların diplomatik protokol qaydalarına riayət edilməsində dəqiqlik mövcud deyildir. Çətinlik beynəlxalq qaydaların və müəyyən protokol qaydalarının harada başa çatmasının aydın olmamasıdır. Şəraitdən asılı olaraq söz mədəniyyəti beynəlxalq səviyyədə məsələlərin uğurlu həllində beynəlxalq səviyyədə pozitiv və zəruri şərtdir. Lakin etika normaları gözlənilmədikdə, yalan isə adi mühakimə formasına çevrildikdə sözlə cavab vermək əks tərəfin səviyyəsinə enmək anlamı verir.

Azərbaycan əleyhinə müxtəlif Avropa qurumlarının bəzi yüksək vəzifəli məmurlarının böhtan dolu fikirləri dövlət idarəetmə mədəniyyətimizə pərdələnmiş bir həsəd formasıdır. Dövlətimizin bu siyasəti nəticəsində iqtisadiyyatımız dünya böhranına rəğmən inkişaf etməkdədir. Sosial siyasətimiz isə idman üçün təsəvvürəgəlməz bir qısa vaxt ərzində yüksək olimpiya səviyyəsində Köhnə Dünyanın bütün zamanları ərzində möhtəşəm bir tədbirə-Birinci Avropa Oyunlarına hazırlaşmağa və həyata keçirməyə imkan vermişdir. Müxtəlif Avropa qurumlarının yüksək vəzifəli bəzi məmurları Xocalı soyqırımını, ermənilər tərəfindən Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində milli maddi-mədəniyyət abidələri, Azərbaycan ərazilərinin aramsız şəkildə atəşə tutulduğunu bilə-bilə Azərbaycan haqqında böhtan kampaniyalarını həyata keçirmişlər. Bununla onlar görkəmli Fransa yazıçısı Romen Rollanın hələ 100 il əvvəl Avropa cəmiyyətində, Fransa və Almaniyada müxtəlif formalarda böhrana, intiharlara olan meylin bu gün də mövcud olması barədə peyğəmbərliklə söylənmiş fikrini təsdiq etmiş olurlar.

- Beynəlxalq əlaqələrdən və diplomatik protokoldan danışdıqda siz söz üzərində dayandınız. Belə bir deyim var: " Söz dünyanı idarə edir". Hansı tarixi faktlarla siz bu fikri təsdiq edə bilərsiniz?

- İnsan özünü dil vasitəsilə ifadə edir. Onun nitqi savadsız və ya ədəbi, hakimiyəti isə hüdudsuz ola bilər. Müxtəlif dövrlərin tarixi xalqın həyat proseslərinə dövlət başçılarının çıxışlarının təsirinə dair maraqlı faktlarla zəngindir. Ümummilli lider Heydər Əliyev fikrin dəqiq və aydın şəkildə bildirilməsinə çöx böyük diqqət verirdi. Onun natiqlik sənətində söz dinləyiciyə həlledici şəkildə təsir edir və həmişə təkzibedilməz bir effektə malik olurdu. Azərbaycan xalqının böyük oğlunun şəksiz müdrikliyi qanlı, işğalçı müharibəni saxlayan son söz oldu. Bu söz, bu yanaşma tərzi minlərlə günahsız şəxsin həyatını xilas etməklə yanaşı Heydər Əliyevə parçalanma mərhələsində olan ölkədə əsl müstəqil dövlət qurmağa imkan verdi.

Keçmişin və bizim müasir dövrün tarixi faktları ayrıca götürülmüş ölkə ərzində idarəetmənin, bu ölkənin konstitusiya quruculuğundan daha çox dövlət başçısının sözündən asılı olduğunu sübuta yetirir.

Napoleon Bonopart məhz sözün qüdrətinə görə tarixdə yalnız dahi sərkərdə kimi deyil, habelə siyasətçi kimi qala bilmişdir. Fəth etdiyi Misirdə o elan etmişdir ki, "İslam dini hərtərəfli olaraq ehtiramla qarşılanmalı, məscidlər və ruhanilərin isə tam toxunulmazılığı təmin edilməlidir."

Bu əsaslar üzərində Ermənistan, daha sonra Azərbaycan prezidentlərinin çıxış etdikləri Avropa İttifaqının "Şərq tərəfdaşlığı" sammitindən sözə aid bir nümunə gətirmək istərdim. Serj Sarqsyan türk tərəfinin sammitdə iştirak etməməsinə baxmayaraq Türkiyə dövlətini Ermənistanla sərhədləri qapatmaqda ittiham etdi ki, bu fakt özü-özündə etika normalarından çıxış etdikdə qorxaqlıq, protokol qaydalarından çıxış etdikdə isə kobudluq hesab edilir. Öz çıxışında İlham Əliyev sərt, lakin konkret formada Sarqsyanın portretini cızmış, bütün dünyaya onun düşüncələrinin qeyri-obyektivliyini və konazlığını nümayiş etdirmişdir. Prezidentin nitqinin üslubu auditoriyaya emosional təsir effekti vermişdir.

- Birinici Avropa Oyunlarında misilsiz nəticələr əldə olundu və bu gün çoxlarını belə bir sual maraqlandırır: 2016-cı il il XXXI Olimpiya Oyunlarında və 2017-ci ildə keçiriləcək IV İslam Həmrəylik Oyunlarında idmançılarımızdan hansı nəticələri gözləməyə dəyər?

- Müstəqillik bərpa edildiyi gündən Azərbaycan idmançılarının yüksək nəticələri dinamik şəkildə artır və bu faktı statistika da sübuta yetirir. 1996-cı ildə Atlanta Olimpiadasında yeganə gümüş medal qazanılmış, beynəlxalq yarışlarda isə 200-ə qədər mükafat əldə edilmişdi. London-2012 Olimpiadasında 10 medal əldə olunmuşdu ki, bu da Azərbaycana dünyada 30-cu, Avropa isə 15-ci yerə çıxmağa imkan verdi, 2014-cü ilin beynəlxalq yarışlarında isə medal rekorduna imza atıldı-müxtəlif əyarlı 805 medal.

Birinci Avropa Oyunlarından qabaq Azərbaycan idmançıları ciddi uğurlar qazandılar. "Bakı-2015"-də misilsiz nəticələrə imza atıldı, oyunlardan sonra isə Rio-2016-ya olimpiya lisenziyaları qazanılır.
Sözsüz ki, idmançılarımız həm Olimpiya Oyunlarında, həm də İslam Oyunlarında yeni uğurlara nail olacaqlar.

- IV İslam Həmrəylik Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri, xanım Mehriban Əliyeva oyunlara hazılığın əsas məqsədlərindən biri kimi açılış və bağlanış mərasimi ideyasının qısa müddət ərzində formalaşdırılmalı olduğunu söyləmişdir. Vesti.az saytına müsahibənizdə Siz qeyd etdiniz ki, birinci Avropa Oyunlarının aşılış mərasimində Sizdə ən böyük təəssürat hissini Qobustan qayaüstü yazılarının təsviri və muğam oyatdı. Bakı-2017 İslam Oyunlarının açılış ssenarisi üçün Siz özünüz hansı səhnənin qurulmasını təklif edərdiniz?

- Birinci Avropa Oyunlarının 3 saatlıq aşılış mərasimi ssenarisində müxtəlif tarixi dövrlərin səhnələri, uzaq keçmişin təkamül prosesinin xüsusiyyətləri misilsiz şəkildə nümayiş olundu və İslam Oyunlarının açılış səhnəsində Birinci Avropa Oyunlarının açılışını xatırladan elementlərin yer almasını təsəvvür etmək çox çətin olardı. Lakin burada müqayisəni istisna edən bir məqam mövcuddur. Avropa Oyunlarının orijinal ssenarisinin kompozisyon rəngarəngliyində Heydər Əliyev Fondunun üslubu hiss edilirdi. Bu rəngarəngliyin diapazonu hüdudsuz idi. İslam Oyunlarında, Avropa Oyunlarında olduğu kimi biz növbəti orijinallığın əminəm ki, şahidi olacağıq. Burada iki misal gərtirmək istərdim.

Mədəniyyətin ən parlaq ifadə vasitələrindən biri qədim zamanlardan musiqidir. O bütün xalqlar tərəfindən milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq qəbul edilir.

Dahi Səməd Vurğun Azərbaycan xalqının poeziya tarixi barədə danışarkən qeyd etmişdir ki, "İncəsənət və ədəbiyyat inciləri min illər bundan qabaq yaradılmışdır. Qobustan qayaüstü yazıları isə Azərbaycan xalq musiqisinin, bizim şair və filosofların dahi əsərlərindən də erkən yarandığını sübuta yetirir.

Ölkəmizin musiqi həyatını birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbəri olduğu Heydər Əliyev Fondu olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Fondun dəstəyi ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzi yaradılmış, "Muğam dünyası" adlı beynəlxalq festivallar keçirilir, ifaçıların müsabiqələri baş tutur. Bu tədbirlər beynəlxalq aləmə Azərbaycan xalq musiqisinin təkrarolunmaz lirikasını, Azərbaycan poeziyasının inciləri-Nizami, Füzuli, Nəsimi, Vaqif, Sabir və başqalarının əsrarəngsiz şedevrlərini təqdim etməkdə böyük rol oynayırlar. İslam oyunlarının açılış ssenarisi ilə bağlı mənim öz təsəvvürümdə isə "Azərbaycan" adında gözəl musiqi və şerləri özündə əks etdirən tarixi bir səhnə canlanır.

1973-cü ildə M. Maqomayev respublika rəhbəri Heydər Əliyevin 50 illik yubileyi şərəfinə sözləri Nəbi Xəzriyə mənsub olan bir musiqi bəsdələdi. "Azəraycan" adlı bu mahnı ilk dəfə təntənəli axşam mərasimində səslənərək Azərbaycanın simvoluna çevrildi. Poetik mahnı olan "Azərbaycan" dahi Heydər Əliyevə həsr edilməklə yanaşı, müstəqilliyimizin himni də sayıla bilər. Məhz bu üslubda musiqi bəşər ideyalarında qələbə və təntənəni, ölkənin gücü, qüdrəti və fikir genişliyini özündə əks etdirərək İslam Oyunlarının aşılış mərasimində müxtəlif səhnə variantlarında tətbiq edilə bilər. Lakin burada bir çox məqamlar rejissor məharətindən də asılı olacaqdır.

- Birinci Avropa Oyunlarının paytaxtına təşrif buyuran əcnəbilər hesab edirlər ki, erməni idman heyətinin stadiona çıxdığı an səslənən səs-küy Azərbaycan multikulturalizmi ilə bir araya sığmır.

- Ermənistan nümayəndələrinin də Bakıda digər Avropa Oyunlarında iştirak edən heyətlər səviyyəsində qarşılandığını xatırlamağa ehtiyac duymuram. Stadionda olan səs-küy isə şüuraltı bir ifadədir. Onun qarşısını almaq mümkün olmasa da, izahını vermək mümkündür. Tam olaraq hamı azərbaycanlıların, istənilən ölkənin idman heyətlərini necə məftunluqla qarşıladığının şahidi oldu. Hamının gözü qarşısında Ermənistan nümayəndələrinə rəğbətin nümayiş edilməsi isə nəinki düşmənə, habelə özünə qarşı da qeyri-səmimi təsir bağışlayardı. Bakı-2015-in açılışında həmçinin, işğalçı müharibə nəticəsində öz övladlarını, valideynlərini, əziz və doğmalarını itirmiş qaçqın və köçkünlər də var idi. Bəzilərinin səs-küylü münasibəti və mənfi reaksiyası da, səs-küy qədər təbiidir. Bir tərəfdən Ermənistan tərəfdən törədilən vəhşilikləri onlardan kimsə eşitməyə də bilərdi. Digər tərəfdən, bizi gözü götürməyən şəxslər onlara toxunmayan problemlərə sakit reaksiya verməyə öyrəncəlidirlər.Ümid edirəm ki, bu problemlər Allah qoysa, onlar üçün heç vaxt yaşanmayacaq.

İkinci Cahan müharibəsindən sonra Stalin söyləmişdir ki, "Bir ölüm faktı faciədirsə, milyonların ölümü sadəcə statistikadır". Zorakılığa və şərə rəvac verənlər hər zaman öz talelərini də düşünməlidirlər.

- Ermənistan və onun şəbəkələnmiş lobbisi Azərbaycan haqqında şər kampaniyasını Avropa Oyunlarından çox-çox qabaq başlamışlar. Bir çoxlarını bu gün də belə bir sual maraqlandırır- nə üçün işğalçı heç bir mənəvi haqqı olmadan Azərbaycan qonağına çevrilə bildi?

"Dünyada birinci elm, imkan daxilində az pislik və daha çox yaxşılıq etmək elmidir". Dahi Lev Tolstoyun bu ifadəsinin bir əsrdən bir qədər çox yaşı var, lakin homo novus bu müddət ərzində çox böyük dəyişikliklərə məruz qalmışdr. Azərbaycan torpaqlarının 20% -ni işğal etmiş Ermənistan daim şərlə məşğuldur və yalan danışır və bu millətin mədəniyyətinin şər, yalan və zorakılıq ifadə etməsində təəccüblü bir məqam görmürəm.

Bununla yanaşı, Avropa Oyunlarına dəvət Avropa Olimpiya Komitəsinin səlahiyyətində olan bir məsələdir və AOK Ermənistanı bu oyunlara buraxmasaydı, bəzi ölkələr bu faktı diplomatik protokolun pozulması kimi dəyərləndirəcək, erməni lobbisi isə siyasi spekulyasiyalara başlayacaqdı. Maraqlıdir ki, AOK öz qərarı ilə Birinci Avropa Oyunlarına, yalnız işğalçını deyil, "idman siyasətdən kənardadır" arqumentini əldə rəhbər tutub BMT tərəfindən tanınmamış ölkəni də buraxmışdır.

Böyük idman böyük siyasət deməkdir. Bu siyasət ayrıca bir ölkənin və onun sosial-iqitisadi potensialının idarəetmə mədəniyyətini əks etdirir. Bu həm də 1980 və 1984-cü illər Olimpiya Oyunlarının boykotu, habelə Tokio Olimpiya Oyunlarına CAR-ın milli olimpiya yığmasının rasist ideyalar səbəbindən buraxılmaması deməkdir.

Bir daha söz haqqında...

BOK-nin Xartiyasında zorakılıq, işğal, rasizm kimi sözlər mövcud deyildir. Lakin sülh, mədəniyyət, etika, iradə, sevinc, olimpizmin əsasını təşkil edən digər pozitiv xüsusatlar BOK-nin və AOK-nin rəhbərliyini Xartiya prinsiplərini pozan və dünyada zorakılıq yayan ölkələrin oyunlara buraxılması üzərində düşünməyə vadar etməlidir.

- İki il yarım ərzində Mingəçevirdə, "Kür" OİM-də avarçəkmə və kanoe üzrə Avropa Oyunlarının yarışlarının keçirilməsi məqsədilə uzunluğu 1 km olan qurğu quraşdırılmışdır. Lakin "akademiyaçılar"ın yarışları üçün çay üzərində yox, kanalda 2 km-lik məsafə zəruridir. Kanalın tikintisi planlaşdırılırmı?

- Birinci Avropa Oyunlarından sonra Azərbaycan Respublikası Olimpiya Oyunlarının keçirilməsinə əsas namizədlərdən biridir. Lakin bir sıra obyektiv səbəblərdən rəsmi Bakı "Olimpiya Oyunları 2024"-ün paytaxtı olmağa öz namizədliyini irəli sürməmişdir, kanal isə çox mürəkkəb bir texniki qurğudur və geniş ərazi, ekoloji və hidroqrafik özəlliklərə malik su hövzəsinin mövcudluğunu tələb edir.

"Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin 2014-2016-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişafı üzrə" Dövlət Proqramında idmanın maddi-texniki bazasının inkişafı və möhkəmləndirilməsinə, Böyük Şor, Bülbülə və Xocəsən kimi ərazilərə bitişik 9 gölün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına böyük diqqət ayrılmışdır.

Biz bu göllərin qayıq yarışları və sağlamlaşdırılması problemləri üzərində işləyirik, lakin Bakıda süni kanal yaratmaq hələ ki, tezdir.

Hazırda Milli Dənizkənarı Parkda İdman Kompleksi ərazisində müasir tikililərin - Yaxtklubun və arxitektur forma və orijinal daxili məkan dizaynını özündə əks etdirən avarçəkmə bazasının tikintisini başlamaq planlaşdırırlır. Sözsüz ki, Bakı avarçəkmə bazası avarçəkmənin kütləvi inkişafının, perspektiv idmançıların seçimini və avarçəkmə üzrə yığma komandaların Avropa, dünya və Olimpiya Oyunlarına keyfiyyətli hazırlığını təmin edəcəkdir və bu gün bu avarçəkmə üçün Azərbaycanda süni kanaldan daha vacib problemdir.

- Birinci Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin fəaliyyətində Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Heydər Əliyev Fondunun dəsti-xətti hiss edilirdi. Bu dəsti-xətt ən yüksək səviyyədə Köhnə Dünyanın ən möhəşəm tədbirlərindən birini qüsursuz şəkildə həyata keçirməyə imkan verdi. "Bakı-2017 İslam Oyunları"nın hazırlığı və həyata keçirilməsində də biz bu dəsti-xətti hiss edəcəyikmi?

- Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyindəki dəsti-xətt hamı tərəfindən- Avropa strukturlarının ekspertləri, oyunların iştirakçıları, qonaqları və bütün xalqımız tərəfindən hiss edildi. Yarım əsr ərzində Azərbaycan xalqında dahi Heydər Əliyev kimi böyük bir etalon mövcud olmuşdur. Bu şəxsiyyət bizim maddi, mənəvi mədəniyyətimizin və idman uğurlarımızın inkişafını ən yüksək dünya nailiyyətlərinə yönəldirdi. Bu gün dahi Liderin bu vəsiyyətləri onun adını daşıyan Fondun rəhbərləri- Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva tərəfindən ideal şəkildə hətaya keçirirlir. Bu gün bir çox hallarda məhz Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti sayəsində bütün mütərəqqi bəşəriyyət Azərbaycanın mənəvi və humanitar mədəniyyətinə valehdir.

Humanizm, təhsil, elm, ekologiya məsələlərinin həllini- habelə, flora və faunanın xilasını bu gün Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyevasız və onun tanınmış ekoloji layihələri olmadan təsəvür etmək mümkünsüzdür.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə IV İslam Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri vəzifəsində birinci xanım Mehriban Əliyeva təsdiq edilmişidir. Şübhə yoxdur ki, "Bakı-2017 İslam Oyunları" yalnız İslam dünyasının deyil, habelə Avropa və dünya ictimaiyyətinin də növbəti riqqətinə layiq olacaqdır.

- Öz cavablarınızda Siz müxtəlif dövrlərin dahi şəxlərinin aforizmlərinə istinad etdiniz. Fikrinizcə, ölkənin idman və Olimpiya hərəkatının inkişafının əsasını hansı meyarlar təşkil edir?

- Mən cavabımda dünya arenasında ali idman nailiyyətlərinin əldə edilməsi məqsədilə inkişaf bazisi rolunu oynayan formulaya istinad edəcəyəm: "Biz istəyirik ki, Azərbaycanda idman kütləvi xarakter alsın. Ölkəmizdə idmanla məşğul olan hər bir insan həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən saflaşsın."

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin bu tapşırığının icrası əksər hallarda idman liderinin idarəetmə mədəniyyətindən, onun dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələri siyasətindən asılı olur. Məhz bu siyasət ölkəni dünya arenasında şərəfləndirə biləcək yüksək səviyyəli idmançıların ərsəyə gəlməsini təmin edir.

Qloballaşan mürəkkəb dünyamızda dövlət idman siyasətinə rəhbərlik edən A. Rəhimov idaretmə mədəniyyətinin dövlət formalarına istinad edərək öz fəaliyyətinin ilk illərində idman siyasətinə və yüksək beynəlxalq səviyyəli idmançıların hazırlığı prosesinə yeni impuls, yeni istiqamət vermiş, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının həyat tərəfindən təsdiq edilən qarşılıqlı fəaliyyət siyasətini müəyyən etmişdir: " Əgər sən öz Vətənini sevirsənsə, əgər sən öz övladlarının və nəvələrinin bu ölkədə yaşamasını istəyirsənsə, sənin bu ölkə üçün edə biləcəyin ən əsas işdir." Əminəm ki, məhz bu ideya ölkəmizin bütün idman təşkilatlarının fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.

Fevralın 26-da xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Fevralın 26-da xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Bank Respublika 2019 – 2020-ci illərdə keçirdiyi layihələr üzrə “Ən fəal bank” mükafatını qazanıb
Bank Respublika 2019 – 2020-ci illərdə keçirdiyi layihələr üzrə “Ən fəal bank” mükafatını qazanıb
“AccessBank”da yeni İcraçı Direktorlar təyin edilib (FOTO)
“AccessBank”da yeni İcraçı Direktorlar təyin edilib (FOTO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Daha bir neçə gimnastımız idman ustası oldu
Böyük Britaniyanın Qlazqo şəhərində "Xocalıya ədalət" tələbi ilə lövhə quraşdırılıb
İndoneziya gənclər təşkilatları Xocalı qurbanlarını andı
Xocalı faciəsinə hüquqi baxış mövzusunda Beynəlxalq Simpozium keçirilib (FOTO)
Pakistanın Lahor şəhərində Xocalı qurbanları anıldı (FOTO)
AZƏRTAC və Küveyt Elektron Media Birliyi əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəliblər (FOTO)
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərində yerləşdirilməsinə son qoymağı tələb olunur - XİN
Diaspor fəalları Avropa ölkələrinə "Xocalıya ədalət!" ismarıcını ünvanlayıblar (FOTO)
179 ərzaq satışı obyektində monitorinqlər aparılıb
Havanın qəfil kəskinləşəcəyi öncədən bəlli olduğundan BŞİH hər vəziyyətə hazır idi - Eldar Əzizov
Azərbaycanda 278 nəfər COVID-19-a yoluxub, 172 nəfər sağalıb, 5 nəfər vəfat edib
ABŞ-ın müxtəlif şəhərlərində Xocalı soyqırımını tanıdan xüsusi avtomobillər hərəkət edir (FOTO)
Daha bir qazinin yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilməsi üçün müayinəsi aparılıb
Azərlotereyanın Türkiyə şirkətinə idarəetməyə verilməsi üzrə müqavilə imzalanıb (FOTO)
ABŞ konqresmeni Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat verib
“Notariat haqqında” qanunda dəyişikliklə bağlı hökumətə tapşırıq verildi - SƏRƏNCAM
Görkəmli sərkərdə Akim Abbasovun xatirəsi yad edilib (FOTO/VİDEO)
Dövlət başçısı “Notariat haqqında” Qanuna edilən dəyişiklikləri təsdiqlədi
“Dövlət rüsumu haqqında” Qanuna edilən dəyişiklik təsdiqləndi
"Alim" Elmi Assosiasiyası Xocalı soyqırımı ilə bağlı fransız dilində vebinar təşkil edib (FOTO)
Yeni Zelandiyanın ən böyük şəhəri karantinə alınır
23 cinayətin üstünü “isti izlər”lə açılıb
İndiyədək ölkəmizdə koronavirusa qarşı vaksinasiya olunanların SAYI açıqlanıb
Ermənistan prezidenti son iki gündə ikinci dəfə Baş Qərargah rəisi ilə görüşüb
İranda daha 81 nəfər koronavirusdan öldü
Mart ayına olan hava proqnozu açıqlanıb
Bu marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir
“Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkası davam edir - ÜNVANLAR (FOTO)
Haitidə 400-dən çox məhbus həbsxanadan qaçıb, qarşıdurmada 25 nəfər ölüb
ABŞ-ın Portland şəhərində Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb (FOTO/VİDEO)
Yunanıstandakı "QALA" cəmiyyəti Xocalı soyqırımına həsr olunmuş videokonfrans təşkil edib (FOTO)
Böyük qayıdış üzrə İşçi Qrup yaradılıb
İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib (FOTO)
Floridada Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə havaya şarlar buraxılıb (VİDEO)
Səbail rayonunda narkotik satışı ilə məşğul olan dəstənin daha bir üzvü saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Avropa məscidlərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə dualar oxunub (FOTO)
Bakı küçələri qardan sonra təmizlənir (FOTO)
Əfv komissiyası bu gün 100-dən artıq müraciətə baxıb
Fikrət Sadıxova Prezidentin fərdi təqaüdü veriləcək
Şəhərdə gördüyümüz tək şey xarabalıqlar idi - Bosniya "O Kanal" kanalının Ağdamdan REPROTAJI
2021-2025-ci illər inkişaf strategiyasının hazırlanması üçün 10 alt işçi qrupu yaradılıb
Xocavənddə ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkar edilib (VİDEO)
Xarici jurnalistlər 2 yaşlı Zəhranın ermənilər tərəfindən qətlə yetirildiyi kənddə olublar
Yerevanda Paşinyanın istefasını tələb edən etirazçılar meydanlarda gecələyir
Türkiyədə martın 2-dən məktəblər açılır
Məşğul şəxslər barədə məlumatların reyestrə daxil edilməsi tələbləri dəyişib
Zərdabda qadın evdən külli miqdarda pul oğurladı
Lənkəranda heroin daşıyan avtomobil yaxalandı
Bazar günü 16 dərəcəyədək isti olacaq
Niderlandın Life24 kanalında Xocalı soyqırımından danışılıb (FOTO)
Qarlı yollarda avtoxuliqanlıq edən sürücülər saxlanılıb (FOTO)
Ağsu sakinindən odlu silah götürülüb
Fransada Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən qətnamələrin qəbulu üzrə təklif hazırlanır - Fransalı deputatın "Lagazetteaz.fr" qəzetinə müsahibəsi
Tehran və Bakı üçün biznes və nəqliyyat sahəsində yeni imkanlar açılır - Mehr xəbər agentliyi
Prezidentin mətbuat konfransı Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması baxımından kifayət qədər uğurlu oldu - Deputat
Bakı metrosu ötən ilin 202 günü bağlı qalıb
Metronun “8 Noyabr” stansiyası istismara hazırlanır
Azərbaycanın qlobal proseslərə münasibətini öyrənmək istəyən auditoriyanın sıraları genişlənib - Deputat
Bakı və Abşeronda keçirilən yarmarkalardakı bəzi məhsulların qiymətləri - SİYAHI
Qubadlı rayonunun Əfəndilər kəndi (FOTO/VİDEO)
Bu il 3 minə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin olunacaq - Sahil Babayev
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Karantini pozan kafenin icarədarı və müştərilər cərimələnib (FOTO)
Çexiyada koronavirusa görə hərəkət 3 həftəlik məhdudlaşdırılır
Azad edilmiş ərazilərdə "ağıllı" xidmətlər mobil və stasionar rabitə hesabına reallaşdırılır - Nazirlik
Gecə saatlarında işləyən kafenin sahibi və müştəriləri həbs edilib (FOTO)
Bakı və Abşeronda "Kənddən Şəhərə" yarmarkası keçirilir - ÜNVANLAR
Bu gün Əfv Məsələləri Komissiyası növbəti müraciətlərə baxacaq
Gəncədə yük avtomobili yanıb
Qərbi Azərbaycandakı 8000 abidəmizin çoxunu ermənilər dağıdıb (FOTOFAKT)
ABŞ-da təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Bakıda avtomobil təmiri sexi yanıb
ABŞ-da Xocalı qətliamının xatirəsinə həsr olunmuş panel müzakirəsi keçirilib (FOTO)
İsveçrə sakini lotereyada 210 milyon avro qazandı
ABŞ Konqresmeni Xocalı qətliamı ilə bağlı bəyanatla çıxış edib
Azərbaycan səfirliyinin məlumatı ABŞ mətbuatında geniş yayılıb
Tereza Mey koronavirusa qarşı peyvənd olundu
ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər
ABŞ-ın müxtəlif ştatlarında Xocalı qətliamının 29-cu ildönümünə həsr edilmiş tədbirlər davam edir
İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 770 min nəfərə çatır
Azərbaycan mətbəxi ABŞ mediasının diqqət mərkəzində (FOTO)
Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 2,5 milyon nəfəri ötüb - ÜST
Mingəçevir Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunan rəsm sərgisi keçirilib (FOTO)
Argentinanın səhiyyə naziri koronavirusa yoluxub
Kanadada koronavirusa qarşı "AstraZeneca" peyvəndinin istifadəsinə icazə verilib
ABŞ Səudiyyə Ərəbistanının 76 vətəndaşına qarşı viza məhdudiyyətləri tətbiq edib
Britaniyada daha 8 523 koronavirusa yoluxma hadisəsi qeydə alınıb
Prezident İlham Əliyev: Ermənistana “İsgəndər” raketləri veriləndə mən demişdim ki, bu, düzgün addım deyil
Prezident İlham Əliyev: 10 noyabr tarixli Bəyanat mahiyyətcə elə de-fakto sülh sazişidir
Prezident İlham Əliyev: Zəngilan rayonunun üç kəndində “ağıllı kənd” layihəsi həyata keçiriləcək
Strasburqda Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunan tədbirlər keçirilib (FOTO)
Ermənilər elə təəssürat yaratmağa çalışırdılar ki, guya Xocalı faciəsini azərbaycanlılar törədib - Alim
Bakıda iki minik avtomobili toqquşub
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 10 282 nəfər sağalıb
Azərbaycan Avrasiyada miqyasına görə üçüncü qaz hasilatçısına çevriləcək - Hesabat
BMT TŞ vaksinasiya ilə bağlı qətnamə qəbul edib
Avropa Şurası Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndənin mandatını uzadıb
Ankaranın Atakule zirvəsi Xocalı soyqırımı şəhidlərinin xatirəsinə Azərbaycan və Türkiyənin dövlət bayraqları ilə işıqlandırılıb
Prezident İlham Əliyev: Türkiyə özü müəyyən edəcək ki, Ermənistanla sərhədlər nə zaman açıla bilər
Xocalı faciəsinin səbəblərini və günahkarlarını araşdırmaq lazımdır - Rusiyalı politoloq
Bütün xəbərlər