Kommunal xidmətlərə dair Strateji Yol Xəritəsində tədbirlərin 55 faizinin icrası başa çatıb

Kommunal xidmətlərə dair Strateji Yol Xəritəsində tədbirlərin 55 faizinin icrası başa çatıb

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin 2017-ci il üzrə icrasına dair monitorinq və qiymətləndirmə nəticələri ictimaiyyətə açıqlanıb.

Trend-in məlumatına görə, yeddi strateji hədəfdən ibarət olan bu Strateji Yol Xəritəsinin ümumi icra vəziyyəti 68 faizdir. Adıçəkilən strateji yol xəritəsi çərçivəsində 2017-ci il üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin 55 faizinin icrası tamamlanıb, 25 faizi qismən icra edilib və 20 faizi icra edilməyib.

Kommunal xidmətlər sektorunun tənzimlənməsində dayanıqlılığın və effektivliyin təmin edilməsi yuxarıda qeyd edilən yol xəritəsinin birinci strateji hədəfidir və müvafiq dövr ərzində bu hədəf çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin 91 faizi icra edilib və 9 faizi icra edilməyib. Bu strateji hədəf üzrə Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi yaradılıb. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin tənzimlənməsi və daxil olan vəsaitlərdən istifadə Qaydası” təsdiq edilib. Buna müvafiq olaraq, elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödənişlərin yeni sxem üzrə avtomatik rejimdə aparılmasına başlanılıb.

Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin ikinci strateji hədəfi olan “Tam şaxələndirilən və ekoloji baxımdan təmiz elektrik enerjisi istehsalının təmin edilməsi” hədəfinin icra səviyyəsi belə olub: 56 faiz tam icra, 36 faiz qismən icra və 18 faiz icra edilməyib. Bu hədəf çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası nəticəsində elektrik enerjisinə ölkədaxili ehtiyacın proqnozlaşdırılmasına dair geniş hesabat hazırlanıb və elektrik enerjisinə ölkədaxili ehtiyac proqnozlaşdırılıb. Ölkənin alternativ və bərpa olunan enerji potensialı qiymətləndirilərək, enerji potensialının ən böyük olduğu regionlar müəyyən edilib. Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, enerji potensialını ümumilikdə 5540 MVt olmaqla, müxtəlif alternativ enerji növləri üzrə qiymətləndirilib. Elektrik enerjisi ixracının əsaslandırılması məqsədilə elektrik enerjisinin istehsalı üçün yanacaq və digər xərclər, gömrük xərcləri, tranzit xərcləri və bazarda iştirak etmək üçün xərclər təhlil edilib.

Adıçəkilən Strateji Yol Xəritəsində üçüncü strateji hədəf - Dünya üzrə orta səmərəlilik və keyfiyyət standartlarının tətbiqi və məqsədlərə nail olmaq üçün mexanizmlərin işə salınması - üzrə tam icra 42 faiz, qismən icra 25 faiz olub. 33 faiz tədbir isə icra olunmayıb. Bu hədəf çərçivəsində elektrik stansiyalarının potensialından səmərəli istifadənin təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər planı hazırlanıb və müvafiq təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında paylayıcı elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün 2016-2025-ci illər üzrə Tədbirlər Planı (Master Plan)” hazırlanaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilib. Tarif dəyişikliklərinin elektrik sərfiyyatına təsirini qiymətləndirmək məqsədilə 2016-cı ilin ilk 9 ayı ilə 2017-ci ilin eyni dövrü üzrə elektrik enerjisi istehlakının səviyyəsi müqayisəli şəkildə təhlil edilib. Elektroenergetika sektorunda istehsalın, ötürmənin, paylanmanın, istehlakın, alqı-satqının və enerji bazarının hüquqi əsaslarını müəyyən edən əsas qanun olaraq “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun yeni layihəsi beynəlxalq təcrübə və milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanıb.

Qeyd edilən yol xəritəsinin dördüncü hədəfi olan “Səmərəli və effektiv qazpaylama infrastrukturunun yaradılması”nın 2017-ci ilə aid tədbirlərinin 27 faizi icra edilib, 33 faizi qismən icra edilib və 40 faizi icra edilməyib. Hədəf üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərə uyğun olaraq qaz şəbəkəsinin mövcud vəziyyəti və qaz itkiləri təhlil olunub, qaz itkilərinin səviyyəsinin tələb olunan minimal göstəriciyə çatdırılması məqsədilə inkişaf planı hazırlanıb. “Qaz İxrac İdarəsi” üzrə qazpaylayıcı sistemin texniki vəziyyətinə mənfi təsirlərin azaldılması və istehlakçı məmnunluğunun artırılması üçün şəbəkəyə ötürülən təbii qazın təmizlənməsi ilə bağlı 2017-2020-ci illəri əhatə edən 19 bənddən ibarət tədbirlər planı hazırlanıb. Ucqar yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasının səmərəliliyinin təhlili, eləcə də qazlaşdırılması texniki-iqtisadi cəhətdən səmərəli olmayan ucqar yaşayış məntəqələrində alternativ enerji təminatı ilə bağlı xarici təcrübə öyrənilib.

“Yüksəksəviyyəli su idarəetmə strukturunun yaradılması” adıçəkilən yol xəritəsinin beşinci hədəfi olmaqla 2017-ci il üzrə icra vəziyyəti belədir: 78 faiz icra edilib, 20 faiz qismən icra edilib. Bu hədəfdə əksini tapan tədbirlərin icrası nəticəsində regionlarda 170 kiçik yaşayış məntəqəsi üzrə baş planlar işlənib hazırlanıb. 2018-ci il 1 yanvar tarixinə qeyri-əhali üzrə sayğaclı abonentin sayı 49 575 ədəd, sayğaclaşma faizi isə 87.1 faiz olub. Sayğaclı abonentlərin sayı 2017-ci ilin əvvəlinə nisbətən 1352 ədəd, sayğaclaşma faizi isə 5,1 faiz artıb. 2017-ci il ərzində büdcə vəsaiti hesabına infrastrukturun təkmilləşdirilməsi məqsədilə Abşeron yarımadası üzrə ümumilikdə 27,4 km magistral, 177,4 km şəbəkə, 16,1 km kanalizasiya və 30,6 km yağış suları xətləri çəkilib, 2 ədəd su nasos stansiyası və 1 ədəd kanalizasiya nasos stansiyası tikilib, 55 min ədəd su sayğacı quraşdırılıb.

Altınci strateji hədəf olan “Su təchizatında itkilərin azaldılması və səmərəliliyin təmin edilməsi” hədəfi çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin 50 faizi icra edilib, 50 faizi qismən icra edilib. Bu istiqamətdə görülən işlər çərçivəsində Abşeron yarımadasında infrastrukturun zəif olduğu ərazilər üzrə su təchizatı və kanalizasiya layihələrinin mərhələli icrası məqsədi ilə 2018-2024-cü illər üçün infrastruktura tələb olunan investisiya xərcləri göstərilməklə tədbirlər planı hazırlanıb. 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə şəbəkəyə verilən suyun miqdarı 35.5 milyon kub.m, itki faizi 0.8 faiz azalıb. Ölkədə su ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi, su təsərrüfatı balansının tərtib edilməsi və bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün subyektlər arasında ödənişlərin tənzimlənməsinin qanunvericilik əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə, aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmaqla, “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunub.

Su və kanalizasiya xidmətləri üzrə mövcud qiymətlərin müqayisəli təhlili və optimal tarif səviyyəsinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı araşdırmalar aparılıb.

Strateji yol xəritəsinin sonuncu “Dayanıqlı və etibarlı istilik təchizatı infrastrukturunun yaradılması” hədəfinin 2017-ci ildə yalnız 69 faizi tam icra edilib, 17 faizi qismən icra edilib və 14 faizi icra edilməyib. Bu hədəf çərçivəsində Bakı şəhəri və respublikanın regionlarında istilik təchizatı sistemlərinin fəaliyyəti ilə bağlı monitorinqlər davam etdirilib, qiymətləndirmələr aparılıb, yenidən qurulması, modernləşdirilməsi və tikintisi nəzərdə tutulan bəzi obyektlər üzrə istilik mənbələrinin layihə-smeta sənədləri hazırlanaraq razılaşdırmaya və ekspertizaya təqdim edilib və zəruri mühəndis hazırlığı işləri aparılıb. “İstilik enerjisindən istifadə qaydaları”nın layihəsi və “Büdcə təşkilatlarında kommunal xidmətlərin və resursların istehlakına görə limitlərin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarının layihəsi hazırlanıb. Özəl və kommersiyayönümlü istilik təchizatı sistemlərinin yaradılması ilə bağlı təhlillər aparılıb, istilik itkilərinin minimuma endirilməsi və xərclərin azaldılması istiqamətində işlər görülüb.

Əsas icraçı qurumların performansına gəldikdə isə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində 2017-ci ildə nəzərdə tutulan tədbirlərin 100 faizini, “Azəristiliktəchizat” ASC isə 93 faizini yerinə yetirib. İqtisadiyyat Nazirliyi qeyd edilən dövr ərzində nəzərdə tutulan tədbirlərin müvafiq olaraq 89 faizini, "Azərsu” ASC 79 faizini, Maliyyə Nazirliyi 75 faizini, Tarif (qiymət) Şurası 67 faizini, Energetika Nazirliyi 64 faizini yerinə yetiriblər. Digər qurumlardan isə “Azərenerji” ASC 50 faiz, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 46 faiz, “Azərişıq” ASC 38 faiz icra göstəricilərinə malikdirlər.

"Kolizey" yenidən ziyarətçiləri qəbul etməyə başladı
"Kolizey" yenidən ziyarətçiləri qəbul etməyə başladı
Avstriyada otellər və turizm obyektləri fəaliyyətlərini bərpa edir
Avstriyada otellər və turizm obyektləri fəaliyyətlərini bərpa edir
“Azərbaycanda daxili turizmin 2025-ci ilə qədər inkişaf perspektivləri” konsepsiyası təqdim edilib
“Azərbaycanda daxili turizmin 2025-ci ilə qədər inkişaf perspektivləri” konsepsiyası təqdim edilib
Loading Bars
Xəbər lenti
Müəssisələrdə işçi sayının nizamlanması üçün təkliflər Operativ Qərargaha təqdim edilib
Operativ Qərargah: Bu gediş davam etsə, sərhədlərin açılması gözlənilmir
İbrahim Məmmədov: Maskalarla bağlı vahid qiymət 30 qəpikdir
Məhdudlaşdırma olarsa, yenidən 190 manat vəsait veriləcək? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Ramin Bayramlı: Qaydalara əməl edilsə, məhdudlaşdırmalara getməyə bilərik
Sabah Baş Nazir məhdudlaşdırmalarla bağlı detalları açıqlayacaq
İbrahim Məmmədov: Karantin rejiminin sərtləşdirilməsi və ya yumşalma zərurətdən asılıdır
TƏBİB sədri: Tibb müəssisələrində sıxlığın yaranması əsas verir ki, əhalini həmrəyliyə dəvət edək
Ticarət mərkəzlərinin tam qapanması nəzərdə tutulur - Operativ Qərargah
Bu şəhərlərdə küçəyə çıxmaq yenidən məhdudlaşdırıla bilər - TƏBİB AÇIQLADI
Sumqayıtdakı 1 saylı xəstəxana artıq koronavirus xəstələrinə xidmət göstərəcək
Hazırda biz pandemiyanın ikinci mərhələsindəyik - Ramin Bayramlı
Ramin Bayramlı: Koronavirus xəstələrinin sayı artıqca ağır xəstələrin də sayı artır
İbrahim Məmmədov: Cümə günü axşamdan bazar ertəsinə qədər hərəkət və iş rejimləri məhdudlaşdırıla bilər
Azərbaycanda daha 325 nəfər koronavirusa yoluxdu, 101 nəfər sağaldı, 5 nəfər öldü
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah brifinq keçirilib
Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan “Ağcabədi-2” elektrik yarımstansiyasının istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak edib (FOTO)
Prezident İlham Əliyevdən xəritəyə görə icra başçısına irad: Sisyanın əsl adı Qarakilsədir. Ona görə bunu pozun və Qarakilsə yazın
UNEC tələbələrinə imtahan sessiyasında əlavə güzəştlər olunub
İqtisadiyyat Nazirliyi 2785 obyektdə monitorinq aparıb: Pozuntular aşkarlanıb (FOTO)
AQTA İmişli və Bərdədə reyd keçirdi - İki müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı (FOTO)
Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ərizə qəbulunun vaxtı uzadılıb
Azercell uşaqlar üçün “Mobil TV” xidmətini istifadəyə verdi
Ağcabədi şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri istismara verilib
Azərbaycan hərbçiləri Moskvada keçiriləcək hərbi paradda iştirak edəcək
Ağcabədidə “ASAN xidmət” mərkəzi açılıb (FOTO)
Ağcabədidə dənli bitki toxumlarının emalı zavodu istifadəyə verilib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev Ağcabədidə taxıl biçininə başlanması mərasimində iştirak edib
Prezident İlham Əliyevin Ağcabədi rayonuna səfəri (FOTO)
Məzahir Əfəndiyev: Koronavirusla mübarizədə medianın rolu böyükdür
"Dərs vaxtı" verilişinin sabahkı cədvəli müəyyənləşdirilib
Bakıda qətl hadisəsinin üstü “isti izlərlə” açılıb - RƏSMİ
Qazaxda otlaq sahədə top mərmisi tapılıb
"Barselona"da koronavirus həyəcanı - 5 futbolçu yoluxubmuş
İyunun 4-də dolların manata qarşı məzənnəsi
Bərdədə su kanalına atılan heyvan leşləri məhv edilib
Bakıda qəza uzun tıxaca səbəb oldu (FOTO)
Vergi ödəyicilərinə hansı güzəştlər edilir? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Müharibə veteranları ilə bağlı qanunvericiliyə yeni TƏKLİF
Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonu ərazisindəki “N” saylı hərbi hissədə olub
Yer kürəsinin ən təmiz ərazisi açıqlanıb
Tərtərin Xoruzlu kəndində yeni ümumtəhsil məktəbi tikiləcək - SƏRƏNCAM
Tərtərdə 21 ədəd subartezian quyusu qazılacaq - SƏRƏNCAM
Qısamüddətli notların yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib
Bakıda dağlıq ərazidə baş verən yanğın söndürülüb
Bakıda pandemiya dövründə əhali ərzağa daha çox pul xərcləyib - STATİSTİKA
Bakıda qadın qızının sevgilisini bıçaqladı - Qızı ilə evlənmək istəmədiyi üçün
Vüqar Bayramov: Yeni vergi rejimində sahibkarlar daha az vergi ödəməklə xərclərinə qənaət edəcəklər
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 25 nəfər saxlanılıb
Maskadan istifadə etməyən bəzi vətəndaşlar cərimələndi
ÜST: Koronavirusun ikinci dalğası qaçılmaz deyil
Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 430 min nəfəri keçdi
Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkin Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
İsveçrə mediasında Azərbaycandan bəhs edilib
Salyanda narkotik tərkibli bitkilər əkib-becərən şəxs saxlanıldı (FOTO)
Çexiya ilə Slovakiya arasında sərhədlər sabah açılır
Bu il Şahdəniz yatağı üzrə gəlirlər açıqlanıb
Güclü külək əsəcək, temperatur aşağı düşəcək - Xəbərdarlıq
DYP sərnişindaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olanlara və sərnişinlərə müraciət edib
“Azərxalça” ASC-nin Tərtər filialı açılıb (FOTO)
Paytaxtda bankomatdan pul çıxaran qadını izlədilər, sonra çantasını soydular (FOTO)
İranda koronavirusdan ölәnlәrin sayı 8 mini keçib
26 Qazaxıstan vətəndaşı öz ölkələrinə yola salınıb
AXC-nin 102-ci ildönümü münasibətilə Peru Konqresi təbrik bəyanatı qəbul edib
Sabah Bakıda 27 dərəcə isti olacaq
Qaxda zəlzələ olub
“Tərtər” elektrik yarımstansiyası yenidənqurmadan sonra istismara verilib (FOTO) (YENİLƏNİB)
ABŞ-da etirazlar zamanı 9 mindən çox şəxs saxlanılıb
Muğam Mərkəzinin "Unudulmayanlar" layihəsi Xalq artisti Əlövsət Sadıqova həsr olunub (VİDEO)
Tərtər Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı olub (FOTO) (YENİLƏNİB)
Buruc-Gülabatlı-Xoruzlu-Kəbirli-Bayandurlu-Qaradağlı yolu yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib (FOTO) (YENİLƏNİB)
Prezident İlham Əliyev Tərtərdə Dövlət Rəmzləri Muzeyinin açılışında iştirak edib (FOTO) (YENİLƏNİB)
Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonuna səfərə gəlib (FOTO)
Bakı bulvarı sizi keçmişə götürəcək - Bu FOTOlar ilk dəfə təqdim olunur
Ermənistanda ilk dəfə koronavirusa yoluxmuş 4 yaşlı uşaqda Kavasaki sindromu qeydə alınıb
Bilgəhdə dənizdə batan "Jeep" çıxarıldı
İbuprofenin koronavirusa qarşı sınaqları başlayıb
Macarıstan: Ölkəmizə yardım göstərən ölkələr arasında ilk sırada Türkiyə və digər türk dövlətləri yer alır
Cavid Osmanov: Uğurlu siyasət nəticəsində pandemiya dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatında artım qeydə alındı
Azərbaycan alimi Türkiyədəki Xəzər gölünün etimologiyasını araşdırıb
Prezidentə yazırlar: Bu çətin günlərdə atdığınız məqsədyönlü addımlar bir daha sübut edir ki, Siz daim xalqın yanındasınız
Bakıda arvadını qətlə yetirən şəxsin məhkəməsi başladı
Teledərslər iyunun 16-dan yeni formatda keçiriləcək
Bakıda maşın oğrusu qəza törətdi (FOTO)
İsraildə yaxınmənzilli ballistik raketlər sınaqdan keçirilib
Subbakalavrların ali məkətblərə ərizə qəbulu iyulun 10-dək uzadılıb
Bakıda kriminal avtoriteti qətlə yetirənlər məhkəmə qarşısında
Azərbaycandan bu il Həcc ziyarəti olmaya bilər
"Google" 5 milyard dollar cərimələnə bilər
Gədəbəydə ana və azyaşlı uşağını güllələyən şəxsin məhkəməsi başladı
Daha bir tikinti şirkətinin təsisçiləri barədə cinayət işi başlandı
Gürcüstanda daha bir nəfər koronavirusdan öldü
Sosial ödənişlər təxminən 25 faiz artıb
Bakıda arvadını 5-ci mərtəbədən atıb öldürən şəxsin cinayət işinin icraatı dayandırıldı
"Kapital Bank"dan nağd pul krediti üzrə nağdlaşdırma komissiyası 0% oldu
Mingəçevirdə silsilə oğurluq edən şəxs saxlanıldı (FOTO)
Unibank hər kəs üçün 0% komissiyalı kredit kampaniyası keçirir
"Twitter"in direktorlar şurasının sədri vəzifəsini tərk edib
500-dən çox fermerə 5.2 milyon manat güzəştli mikrokredit verilib
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda yay imtahan sessiyasının keçirilmə qaydaları açıqlandı
Bütün xəbərlər