Kamran Nəbizadə: Azərbaycan yaxın zamanlarda bir çox məhsullara tələbatını daxili istehsal hesabına ödəyə biləcək (FOTO)

Kamran Nəbizadə: Azərbaycan yaxın zamanlarda bir çox məhsullara tələbatını daxili istehsal hesabına ödəyə biləcək (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan yaxın zamanlarda bir çox məhsullara tələbatını mühüm dərəcədə daxili istehsal hesabına ödəməklə yanaşı, qeyri-neft sektorunda buraxılan məhsulların, o cümlədən alüminium, ipək, pambıq lifi, şərabçılıq məhsullarının ixrac potensialını da xeyli artıracaq.

Bunu "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Kamran Nəbizadə Cəmiyyətin 2018-ci ildə fəaliyyətinin nəticələrinə həsr olunmuş hesabat iclasında deyib.

K.Nəbizadə bildirib ki, müstəqilliyimizin ilk illərində istehsal sahələri, iqtisadi və sosial infrastrukturu demək olar ki, tamamilə dağılmış Azərbaycan, tarixi baxımdan qısa zaman ərzində sağlam bazar münasibətlərini qura bilib və indi Cənubi Qafqaz regionunun lider dövlətinə çevrilib:

"Neft hasilatından əldə edilən maliyyə resurslarının qeyri-neft sektoruna, mühüm sosial layihələrin reallaşdırılmasına yönəldilməsi sayəsində son illərdə qeyri-neft sektorunun artım templəri neft sektorunun artım templərini üstələməyə başlamışdır. Dünyada böhran xarakterli proseslərin davam etdirilməsi fonunda, Azərbaycan iqtisadiyyatı artır, bunu beynəlxalq müşahidəçilər də müşahidə edir. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətinə görə 34-cü, infrastrukturun inkişafı üzrə 30-cu yerdədir. Bu o deməkdir ki, Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və bu gün möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında reallaşdırılan iqtisadi inkişaf siyasəti və strategiyası öz bəhrəsini verməkdədir".

ASC rəhbərinin sözlərinə görə, əvvəllki illər xarici investisiyalara ehtiyacı olan Azərbaycan indi özü bir çox iri infrastruktur layihələrinin təkanverici qüvvəsinə, investoruna çevrilmişdir. Azərbaycanın “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi”ndə nəzərdə tutulan gələcək sosial-iqtisadi inkişafı da, məhz qeyri-neft sektorunun inkişafından, onun şaxələnməsi səviyyəsindən asılıdır:

"Bu gün biz ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq 1 il öncə yaradılmış “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2018-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat veririk və elə bilirəm ki, toplantımızda biz ötən il əldə etdiyimiz müvəffəqiyyətlərlə yanaşı, qarşıya çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları, inkişafımızın perspektivləri barədə müzakirə aparacağıq.

Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar çərçivəsində yaradılan “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qarşısında qoyulan əsas vəzifə müasir idarəçilik mexanizminin, yeni texnologiyaların tətbiqi, istehlakçıların tələbatlarını daha dolğun ödəyən məhsulların buraxılması sayəsində qeyri-neft sektorunda inkişafı təmin etmək, müəssisələr arasında kooperasiya əlaqələrini möhkəmlətmək, yeni iş yerləri yaratmaqla, əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə öz töhfəsini verməkdir".

Baş direktor vurğulayıb ki, qeyri-neft sektorunun, inkişaf etdirilməsi sahəsində “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qarşısında ölkə rəhbərliyi tərəfindən mühüm vəzifələr qoyulmuşdur:

"Hazırda, “ASK” ASC-nin nəzdində qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələrini əhatə edən 17 törəmə müəssisə fəaliyyət göstərir. Bunlardan ən irilərinə nümunə kimi, “Azərpambıq ASK” MMC-ni, “Azəripək” MMC-ni, “Azəralüminium” MMC-ni, “ASK Şüşə” MMC-ni, “Azərtütün ASK” MMC-ni və digərlərini göstərmək olar. Bu günə törəmə müəssisələrimizin aktivlərinin ümumi bazar dəyəri 673 milyon manat təşkil edir. Balansımıza verilən mülkiyyətin qiymətləndirilmə prosesinin obyektivliyini təmin etmək üçün bu sahədə dünyanın “Böyük dördlüyü”nə aid daxil olan “Ernst & Young Holdings” və “KPMG Azerbaijan Limited” şirkətləri cəlb olunmuşdur. Qiymətləndirmə prosesində tanınmış yerli mütəxəsisslər də iştirak etmişdilər.

Sərəncamımıza verilən bu əmlak, fəaliyyətimizin uğurlu startını təmin etmək üçün kifayət qədər maddi baza yaradır. İndi bizim əsas vəzifəmiz bu aktivlərdən səmərəli surətdə istifadə etməklə, onu daha da artırmaq, ölkəmizin iqtisadi inkişafına öz töhfəmizi verməkdir.

Müasir menecmentin əsas tələblərindən biri maliyyə axınları üzərində nəzarəti təmin etmək, proqnozların dəqiqliyini və investisiyaların səmərəliliyini artırmaqdır. Bu məqsədlə müəssisələrdə dövrümüzün tələblərinə cavab verən korporativ idarəetmə və onun tərkib hissəsi olan hesabatlılıq sistemi qurulmuşdur. Korporasiyanın nəzdində olan bir çox müəssisələrdə “1C3 Korporasiya” proqramının tətbiq olunması bu yöndə atılan mühüm addımlardan sayıla bilər. Bu proqramın tətbiqi biznes proseslərinin düzgün təsvirinə, təhlilinə, təkmilləşdirilməsinə və son nəticədə sənəd dövriyyəsində şəffaflığa nail olmaq imkanı yaradır. Biznes proseslərinin səmərəli təşkili təchizatdan başlayaraq, satışa kimi yaxşılaşmaya doğru gedir və məsrəflərin azalması, daha səmərəli idarəetmə üsullarının tətbiqi ilə nəticələnəcəkdir.

Müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılması həmin müəssisələr tərəfindən istehsal edilən məhsulların dünya bazarlarına çıxarılmasına, Azərbaycan məhsullarına tələbatın artmasına, bu isə öz növbəsində ölkə büdcəsinə daxil olan valyuta ehtiyatlarının çoxalmasına xidmət edəcəkdir. Elə düşünürəm ki, ölkəmiz nəticə etibarilə yaxın zamanlarda bir çox məhsullara tələbatını mühüm dərəcədə daxili istehsal hesabına ödəməklə yanaşı, qeyri-neft sektorunda buraxılan məhsulların, o cümlədən alüminium, ipək, pambıq lifi, şərabçılıq məhsullarının ixrac potensialını da xeyli artıracaqdır.

Fəaliyyətimizin nəticələri həyata keçirdiyimiz investisiya siyasətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu məqsədlə sosial-iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra müəssisələrin, “Azərpambıq” Aqrar Sənaye Kompleksinin, “Azəripək” MMC-nin, “Azəraliminium” MMC-nin, “ASK Şüşə” MMC-nin, “Azərtütün” MMC-nin və bir sıra başqa müəssisələrin yenidən qurulması üçün dövlət tərəfindən vəsait ayrılmışdır. Kənd təsərrüfatı üçün 9 milyon manatlıq yeni texnika, o cümlədən pambıqyığan kombaynlar, tütünün ilkin emalı üçün 60 qurutma kamerası, ipək istehsalı üçün baramaboğan avadanlıq alınmışdır. Pambıqçılıq sahəsində idarəetmə strukturu dəyişilib, maddi-texniki baza yenilənib, yeni pambıqyığan kombaynlar alınıb. Bundan əlavə “Azərpambıq ASK” MMC üzrə 2018-ci il mövsümündə respublikanın 14 rayonunda 29,0 min hektarda pambıq əkini aparılmış və bu günə qədər 56 min ton xam pambıq tədarük edilmişdir. Pambıqçılıq sahəsində Türkiyə, Yunanıstan, Çin, Avstraliya kimi ölkələrlə əməkdaşlıq edirik. Növbəti illərdə digər ölkələrin də təcrübəsindən istifadə etməyi planlaşdırırıq.

Qeyd edim ki, hal-hazırda “Azərtütün ASK” MMC, “Azərpambıq ASK” MMC və “Azəripək” MMC müəssisələri üzrə beşillik biznes planı hazırlanır və onun çərçivəsində investisiya planı xüsusi diqqət mərkəzindədir. İnvestisiya planına istehsal müəssisələrinin yenidən qurulması və texnoloji avadanlıqların yenilənməsi yolu ilə istehsal həcminin artırılması, keyfiyyətin yüksəldilməsi kimi tədbirlər daxildir".

K.Nəbizadə deyib ki, bir il ərzində tütünçülük sahəsində də mühüm addımlar atılıb:

"Belə ki, ölkədə tütün sahələrinin təqribən 69 faizində tütün əkilməsi, fermerlərdən tədarük olunan yaş tütünün 55 faizi “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin payına düşür. 226 fermerə 4,3 milyon manat vəsait ödənilməsi də xüsusi qeyd olunmalıdır. Balakən rayonunda fermerlərin ehtiyaclarını təmin etmək üçün 2018-ci ildə müasir tələblərə və standartlara cavab verən 60 kameradan ibarət tütünqurutma məntəqəsi qısa müddət ərzində tikilərək, tam istifadəyə verilmişdir. Hazırda “Azərtütün ASK” MMC-nin Balakən, Zaqatala, Qax və Şəki rayonlarında 236 ədəd odla qurutma kamerası, anbar və ofis binaları, habelə zəruri infrastruktura malik dörd quru tütün istehsalı məntəqəsi, Zaqatala rayonunda isə bir tütün emalı zavodu fəaliyyət göstərir. Növbəti ildə tütünün qurudulması və emalı ilə bağlı texnologiyaların tətbiqi üçün dünyanın qabaqcıl şirkətlərinin iştirak edəcəyi beynəlxalq tenderlər elan etmək niyyətindəyik.

Korporasiyanın nəzdində olan “Azəripək” MMC-də 2018-ci ildə 513 ton yaş barama tədarük edilmişdir və növbəti ildə bu həcmin ən azı 800 tona çatdırılması gözlənilir. Bu məqsədlə Çindən 2 ədəd barama boğan avadanlığı satın alınmışdır. Bundan əlavə, “Azəripək” MMC-də 400 ton gücündə barama tədarük məntəqəsinin yenidən qurulması, habelə 5 tonluq buxar qazanının inşası, buxar xətlərinin çəkilməsi də nəzərdə tutulur.

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin nəzdində olan müəssisələrin modernləşdirilməsindən danışarkən, “ASK Şüşə” MMC-də aparılan işlər haqqında da məlumat vermək istərdim. Hazırda müəssisə istehsal gücünün 40 %-i ilə işləyir və 1-ci istehsalat sexinin 2-ci istehsal xəttinin işə salınması üzrə işlər aparılır. Bundan sonra zavodun istehsal gücünün ildə 95-100 milyon şüşə taraya çatdırılması gözlənilir.

Korporasiyanın alüminium istehsalı sahələrinin moderinizasiya işləri davam edir və onun ixrac potensialının gücləndirilməsi üçün strateji inkişaf planı hazırlanır.

Həyata keçirdiyimiz investisiya layihələrinin iqtisadi əhəmiyyəti ilə yanaşı, mühüm sosial önəmi də var. Onlar, yeni daimi iş yerlərinin yaradılması sayəsində dünyanın bir çox ölkələrinin sosial bəlasına çevrilmiş işsizliyi xeyli azaltmalıdır. Məsələn, “Azərtütün ASK” MMC və onun strukturuna daxil olan müəssisə və obyektlərdə 153 daimi iş yeri vardır, mövsümdə isə 550-600 nəfər müvəqqəti işə cəlb edilir. “ASK Şüşə” MMC-də ikinci sobanın və 2-ci istehsalat xəttinin işə düşməsindən sonra 200-210 yeni iş yerinin açılması gözlənilir. Bununla yanaşı, yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni istehsalların yaradılması regionlarda müasir peşələrin mənimsənilməsinə, ixtisas səviyyəsinin artırılmasına imkan verəcəkdir.

Ötən il ərzində sənaye məhsulları istehsalının həcminin artırılmasına və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, ölkədə, əsasən də regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılması yolu ilə əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş mühüm silsilə tədbirlər həyata keçirmişdir".

K.Nəbizadə bildirib ki,müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılması, ölkəmizin dünya bazarlarına nüfuz etməsinə, Azərbaycan məhsullarına tələbatın artmasına, bu isə öz növbəsində valyuta ehtiyatlarının çoxalmasına xidmət edəcəkdir:

"Hörmətli həmkarlar, Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş struktur islahatları getdikcə vüsət alır və yaxın vaxtlarda biz bunun təzahürünü dövlət qurumlarının işinin səmərəliliyinin yüksəlməsində, vətəndaş məmnunluğunun artmasında müşahidə edəcəyik. Kollektivimizin özəyini əsasən, yüksək ixtisaslı cavan kadrlar təşkil edir. Yaxın zamanda inzibati binamız da təhvil veriləcək və işimizi müasir dövrün tələblərinə cavab verən, informasiya texnologiyaları avadanlığı ilə təchiz olunmuş şəraitdə davam etdirəcəyik. Əminəm ki, kollektivimiz cənab Prezident İlham Əliyevin etimad göstərərək qarşımızda qoyduğu vəzifələrin öhdəsindən gələcək, biliklərimizi zənginləşdirəcək, ixtisas səviyyəmizi daim yüksəldəcək, Vətənimizin, xalqımızın gələcəyi naminə var qüvvəmizlə çalışacağıq.

Əlbəttə, iş görülən yerdə nailiyyət əldə etməklə yanaşı, problemlərlə də üzləşəcəyik və bizim gələcək inkişafımız onları nə dərəcədə düzgün həll etməyimizdən asılıdır. Buna görə də, kadr potensialının gücləndirilməsi, peşəkarlığın artırılması bizim üçün daim diqqət mərkəzində olmalıdır.

Elə bilirəm ki, burada çıxış edəcək məruzəçilər əldə etdikləri uğurlarla yanaşı, qarşılaşdıqları problemləri də şərh edəcək və onların həlli yolları barədə fikirlərini bildirəcəklər".

Kapital Bank-ın kart sahibləri əlavə keşbek qazanacaqlar!
Kapital Bank-ın kart sahibləri əlavə keşbek qazanacaqlar!
Ramazan bayramı ilə əlaqədar may ayı üzrə pensiyaların ödənişi vaxtından əvvəl başa çatdırılıb
Ramazan bayramı ilə əlaqədar may ayı üzrə pensiyaların ödənişi vaxtından əvvəl başa çatdırılıb
Kapital Bank bayram günləri xidmət göstərəcək
Kapital Bank bayram günləri xidmət göstərəcək
Loading Bars
Xəbər lenti
Qəzza və İordanın Qərb sahilində gün ərzində 26 fələstinli ölüb, 600 nəfərdən çox yaralanıb
Dünyada ötən sutka koronavirusa 717 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Suriyadan İsrailə üç raket buraxılıb
"Amazon" ilin sonuna qədər İngiltərədə 10 min yeni iş yeri yaradacaq
Ukraynanın Səhiyyə naziri istefa etdi
"Facebook" və "İnstagram"ın işində qüsurlar yaranıb
DİN itkin düşən qadınla bağlı əhaliyə müraciət edib (FOTO)
Balakəndə evdə yanğın olub
Ukrayna iqtisadiyyat və infrastruktur nazirləri istefa ediblər
Sahibə Qafarovanın Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri ilə telefon danışığı olub
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında Qarabağdan növbəti görüntülər paylaşıb (FOTO/VİDEO)
Füzulidə ev yanıb
Azərbaycanda ötən ay bahalaşan və ucuzlaşan məhsullar bunlar olub
Bakıda restoranda qaz balonu partlayıb, 4 nəfər xəsarət alıb
"Xarıbülbül” festivalı ilə dünyaya bir sıra mesajlar vermiş olduq - Tural Gəncəliyev
Azərbaycan vasitəsilə 10 milyon tondan artıq yük daşınıb
Ceyhun Bayramov ilə Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin Baş katibi arasında telefon danışığı olub
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlanıb​​​
Azərbaycanda 1 262 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 326 nəfər yoluxub
Saatlıda gecə saatlarında fəaliyyət göstərən çayxana aşkarlanıb
İndoneziya sahillərində 6,8 bal gücündə zəlzələ olub
Ceyhun Bayramovla Filip Riker arasında telefon danışığı olub
Aprel ayında 11 uşaq övladlığa verilib
Əfqanıstanın dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib
AVRO-2020: Bakıdakı oyunların biletləri satışa çıxarılır
Yasamalda gəncin intihar etməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparılır
Sərxoş sürücülər 2 nəfərin ölümünə səbəb olub
Zabrat şossesində yolun bir zolağı hərəkət üçün məhdudlaşdırılıb
"Avro-2020"nin rəsmi mahnısı müəyyənləşib
İranda daha 202 nəfər koronavirusdan ölüb
Makron öz sözləri ilə ATƏT Minsk qrupunun tabutuna son mismarı vurdu - Rusiyalı tarixçi
Azad olunmuş ərazilərdə indiyədək 20 modul və konteyner tipli hərbi hissə istifadəyə verilib (FOTO)
RAGB-nin sədri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Volqoqradda Regionlararası forum keçirilib (FOTO)
Qaxda təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülərə qarşı reyd olub (FOTO)
Sabah hava necə olacaq?
Şuşada 30 ildən sonra “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsi dünyaya bir mesaj idi - Deputat
Hacıqabul sakinləri narkotikə görə saxlanıldı (FOTO)
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Birjalarda neft qiymətləri necədir?
126 müəssisədən Rusiyaya pomidor ixracına icazə verilib
Fransa prezidenti Makron öz erməni "sevgisindən" əl çəkmir - Deputat
“Nar”ın “Oxu saatı” layihəsinin növbəti qiraətçisi Zülfiyyə Xanbabayeva olacaq (FOTO)
İki rayonda qaz xətləri yenilənir (FOTO)
“Xarıbülbül” musiqi festivalının mədəni və siyasi əhəmiyyəti böyükdür - Deputat
Biləsuvarda standartlara cavab verməyən avtomobillərin sürücüləri məsuliyyətə cəlb olunub
Müdafiə naziri azad olunmuş ərazilərdə yerləşən HHMQ bölmələrində olub (FOTO)
Tokio Olimpiadasının əleyhinə olan petisiya 350 mindən çox imza toplayıb
Bu gün Azərbaycan premyer liqasında 27-ci turun oyunları keçiriləcək
Qazaxda çayxana yanıb
Azərbaycan tarixinin ən mühüm mədəniyyət hadisəsi: "Xarıbülbül" festivalı milli birlik və həmrəyliyin nümayişi oldu
Diametri 200 m-ə qədər olan asteroid Yer kürəsinə yaxınlaşacaq
Kolumbiyada 4,3 bal gücündə zəlzələ baş verib
ABŞ-da atışma zamanı doqquz nəfər yaralanıb
BMT-nin Baş katibi Qəzza zolağı və İsraildə döyüşlərə son qoyulmasını tələb etdi
Qəzza və İsraildə zolağa daxil olması barədə məlumatlar təkzib edilib
Həmas hərəkatı İsrailin Aşkelon və Aşdod istiqamətində 150 ​​raket atıb
BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail və Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə edəcək
İsrail ordusunun hava və quru qoşunları Qəzza zolağına hücuma başlayıb
"Borussiya" beşinci dəfə Almaniya kubokunun qalibi oldu
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 4,85 milyonu ötüb
Daşkəsəndə “Təmiz hava” aylığı ilə əlaqədar tədbirlər davam etdirilir (FOTO)
Livandan İsrailin şimal sahillərindəki Aralıq dənizi ərazisinə üç raket atıldı
ABŞ Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginliyin azaldılmasına çağırır
Rusiya Azərbaycanın daha 30 müəssisəsindən pomidor idxalına icazə verəcək
Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan və Azerbaycan sərhədində baş verən gərginliklə bağlı açıqlama verib
İsrail Müdafiə Ordusu 9000 ehtiyatda olan əsgərinin çağırışını elan edib
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə telefon danışığı olub
Samuxda 3 otaqlı ev yanıb
"Alyans" İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 98-ci doğum günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib (FOTO)
Bu gün Azərbaycanda 21 mindən çox vətəndaş COVID-19 əleyhinə peyvənd olunub
Azərbaycanda 509 nəfər koronavirusa yoluxub, 1427 nəfər sağalıb, 16 nəfər vəfat edib
Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ən yeni tarixinin şanlı səhifəsini yazdı: “Xarıbülbül” festivalı hər il keçiriləcək!
"Air France" şirkəti Tel-Əvivə uçuşlarını dayandırıb
İsrail Hava Qüvvələri Qəzza zolağından buraxılan dronu vurduğunu açıqladı
"Twitter"in işində problemlər yaranıb
Heydər Əliyevin Qarabağla bağlı arzularının əks olunduğu video-çarx Prezident İlham Əliyevi kövrəltdi (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Cıdır düzündə bir daha "Qarabağ Azərbaycandır" dedi (VİDEO)
İstefada olan general-polkovnik Tofiq Ağahüseynov dəfn edilib (FOTO)
Mingəçevirdə qanlı dava: 3 nəfər saxlanılıb
Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzil təqdim olundu (FOTO)
Azərbaycan neftinin qiyməti qalxıb
Daha 3 şəhidin yeni doğulan övladına hesab açılacaq (FOTO)
Şuşada “Xarıbülbül” festivalını yenidən keçirmək arzumuz gerçək oldu - Xalq artisti
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertindən görüntü paylaşıb (VİDEO)
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb
Saatlıda gecə saatlarında fəaliyyət göstərən çayxana aşkarlanıb
İranda ötən sutka 297 nəfər koronavirusdan ölüb
IATA və AZAL arasında IATA Travel Pass mobil əlavəsinin Azərbaycanda tətbiq edilməsinin mümkünlüyü müzakirə edilib
Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertində iştirak ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Müdafiə Nazirliyi istefada olan general-polkovnikin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib
Prezident İlham Əliyev Şuşada Yuxarı Gövhərağa məscidində olub (YENİLƏNİB) (FOTO/VİDEO)
Şuşada keçirilən "Xarıbülbül" festivalı böyük tarixi qələbənin təntənəsidir - Şuşalı deputat
AXC-Müsavat cütlüyünün Naxçıvanla bağlı mənfur niyyətinin qarşısını məhz Heydər Əliyev aldı - Deputat
Mətbuat prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var - SƏBƏB (FOTO)
Sabah hava necə olacaq?
Türkmənbaşı limanına ilk dəfə yan alan "Azərbaycan" gəmi-bərəsi milli adət-ənənələrə uyğun qarşılanıb (FOTO)
Neftçala sakini narkotiklə saxlanılıb
Şuşada tikiləcək məscid Vətənimizin bir tacı olacaq - QMİ sədri
Bütün xəbərlər