...

Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti qaz hasilatının maya dəyərinin nəzərə- çarpacaq dərəcədə artmasının qarşısını ala bilib

Energetika Materials 14 İyul 2008 20:37 (UTC +04:00)

Azərbaycan, Bakı, 14 iyul/ Trend /2007- ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti üzrə əmtəə qazının tam maya dəyəri 2006 -cı ildə 99 mln. manata qarşı 147,8 mln. manat təşkil edib. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 2007-ci il üzrə yekun hesabatında bildirilir. 1 min kubmetr qaz hasilatının maya dəyəri 2006 -cı ildə 27,75 manata qarşı 25,5 manat təşkil edib.

2007-ci ildə Şirkət üzrə qaz hasilatına çəkilən cəmi xərclərin tərkibində əmək haqqı xərclərinin xüsusi çəkisi 12,3%, sosial ehtiyaclara ayırmalar - 2,9%, amortizasiya ayırmaları - 28,6%, material xərcləri - 16,0%, mədən vergisi - 19,3%, torpaq vergisi - 0,9% təşkil edib.

Hesabatda deyilir ki, mədən vergisi (royaliti) 21,0% artsa da, əmtəəlik hasilat 37,3% artıb. Bu, (yanacaq-enerji və əmək haqqı xərclərinin əhəmiyyətli artmasına baxmayaraq) qazın maya dəyərinin kəskin qalxmasının qarşısını alıb.

ARDNŞ -nin məlumatına əsasən, qazın istehsalı üzrə əmək haqqı və sosial ayırmalar 8620 min manat (49,8 faiz), enerji xərcləri 2760 min manat (96,8%), yanacaq xərcləri 3896 min manat (58,7%) artıb..

Qaz hasilatına çəkilən xərclər (min. manat)
Gas production costs (ths manat)
Xərc bəndləri Expense items 2007 Xüsusi çəki Percent age 2006 Xüsusi çəkiPercentage
Materiallara çəkilən xərclərMaterial costs 27185 16 17412 15,2
o cümlədən:
including:
- Yardımçı materiallar- Supplementary materials 11040 6,5 7923 6,9
- Yanacaq- Fuel 10,534 6,2 6638 5,8
- Enerji - Energy 5611 3,3 2851 2,5
Əmək haqqıSalary 20942 12,3 13982 12,3
Sosial sığorta ayırmalarıDeductions on social insurance 4952 2,9 3292 2,9
Amortizasiya ödəmələriDepreciation charges 48802 28,6 35009 30,7
Digər xərclərOther costs 68620 40,2 44354 38,9
o cümlədən:
including:
- Mədən vergisi- Royalty 32880 19,3 13093 11,5
- Torpaq vergisi- Land tax 1663 0,9 1049 0,9
- Digər xərclər - Other costs 34077 20 30212 26,5
Ümumi məhsul istehsalının maya dəyəriPrime cost of total production 170501 100 114049 100
İstehsalın daxili dövriyyəsinə çəkilən xərclərProduction turnover costs 22686 15090
Əmtəə məhsulunun tam maya dəyəriFull prime cost of trade product 147815 98959
1000 kub.m qazın maya dəyəri, manatPrime cost of of gas, manat 27,75 25,5
Əmtəə istehsalı, 1000 kub m.Trade production, 5327069 3880910
Xəbər lenti

Xəbər lenti