"SOCAR Türkiyə"də səhmdarlarımız üçün dəyər yaradan layihələri qarşıya məqsəd qoymuşuq (MÜSAHİBƏ)

"SOCAR Türkiyə"də səhmdarlarımız üçün dəyər yaradan layihələri qarşıya məqsəd qoymuşuq (MÜSAHİBƏ)

Bakı. Trend:

"SOCAR Türkiyə" şirkətinin Rəqəmsal Transformasiya bölməsinin rəhbəri Hakan İrqıtın Trend-ə müsahibəsi

- "SOCAR Türkiyə"də rəqəmsallaşma prosesi hazırda hansı mərhələdədir?

- Türkiyədəki investisiyalarını bir-birinə inteqrasiya olunmuş şəkildə planlaşdıran qrupumuzun əsas prioritetlərindən birini informasiya texnologiyaları və rəqəmsallaşma sahəsində reallaşdırdığı və reallaşdıracağı layihələr təşkil edir. "SOCAR Türkiyə" olaraq 2018-ci ildə "Petkim"lə başlayan rəqəmsal transformasiyamız bu gün qrupumuzun bütün şirkətlərini əhatə edərək davam etdirilir.

2018-2019-cu illərdə, xüsusilə emal və neft-kimya sahəsində başlayan rəqəmsallaşma prosesi İzmirin Əliağa bölgəsindəki fabriklərimizdə ciddi nəticələr verdi. Böyük məlumat bazasının istifadəsinə imkan verən süni intellekt və maşın öyrənmə alqoritmləri vasitəsilə əməliyyat prosesində və məhsuldarlıq göstəricilərində əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olundu. Bu gün Əliağada bütün iş proseslərinin bir-birinə inteqrasiyasını nəzərdə tutan bir idarəçilikdən söhbət gedir. "Petkim" və STAR neft emalı zavodu istehsal, planlaşdırma, optimallaşdırma və satış kimi bütün əməliyyat proseslərini güclü informasiya texnologiyaları infrastrukturları ilə davam etdirməkdədir.

Bildiyiniz kimi 2020-ci ildə pandemiya ilə birlikdə bütün dünyada yeni bir mərhələ başladı. Mart ayında Türkiyəni təsiri altına alan COVID-19 virusuna baxmayaraq İnformasiya Texnologiyaları inteqrasiya işlərimizi davam etdirdik. Ancaq pandemiya və neft sektorundakı dalğalanmaları təkrar qiymətləndirərək 2020 və sonrakı illər üzrə planlarımızı nəzərdən keçirdik. Məsafədən fasiləsiz və məhsuldar iş infrastrukturumuzu gücləndirəcək sahələrə yönəlmiş investisiyalarımızı artırdıq. Dərhal artan iş yükü və infrastruktur ehtiyaclarına daha tez reaksiya verə bilmək üçün "bulud" texnologiyalarından daha səmərəli yararlanmağa başladıq. Əməkdaşlarımızın əməliyyat yüklərini azaldaraq strateji fəaliyyətlərə daha çox diqqət ayırmaq məqsədilə Robot Proses Avtomatlaşması (RPA) adlandırdığımız rəqəmsal köməkçiləri işə saldıq. Bu rəqəmsal köməkçilər böyük həcmli işləri bizim yerimizə görməyə başladı.

Əməliyyat texnologiya qruplarımızın işi sayəsində daha əvvəl xarici mütəxəssislərin köməyi ilə reallaşdırılan bəzi texniki əməliyyatlarda və "Advanced Process Control" (APC) sistemlərində mütəxəssislərin məsafədən sahəyə çıxışı təmin olunmaqla əməliyyatlar problemsiz şəkildə reallaşdırıldı və beləliklə, dünyada ilk məsafədən APC funksiyası nümunələrindən birini həyata keçirmiş olduq.

APC funksiyasının işə salınması kimi bizim üçün böyük əhəmiyyət daşıyan layihələrin pandemiyanın səbəb olduğu çətinliklərə baxmayaraq vaxtında və problemsiz icra olunması sahədə ola bilməyən əməliyyat işçilərinin zəruri prosesləri izləyə biləcəkləri ekranlara daşınması ilə təmin olundu və beləliklə, optimallaşdırmaya yönəlmiş yol xəritəmiz işini dayandırmadı. Rəqəmsal həllər və qrupların məhsuldar işi əməliyyat davamlılığımızı COVID-19 məhdudiyyətlərinin təsirindən qorudu.

Bir sözlə, texnoloji və rəqəmsal sahədəki bütün qruplarımızın sinxron fəaliyyəti sayəsində bütün bölmələrimizə lazım olan məsafədən iş infrastrukturu və vasitələri təmin olundu.

- Qrup şirkətlərinizin bu il rəqəmsallaşması ilə bağlı planlarınız nələrdir?

- "SOCAR Türkiyə"nin bütün qrup şirkətlərində Sənaye 4.0 prinsiplərini və ən yaxşı tətbiqləri rəhbər tutaraq rəqəmsal transformasiyaya imkan verən bir çox layihələri həyata keçiririk. Sənaye 4.0-a aid bütün iş sistemlərimizin rəqəmsal texnologiyalarla inteqrasiya olunduğu və mərkəzində "rəqəmsal fabrik" və "rəqəmsal işçi" anlayışlarını qoyduğunu proses idarəçiliyi kimi baxırıq. Bu baxımdan Sənaye 4.0 bütün mərhələlərdə mütərəqqi analitik tətbiqlər və süni intellekt istifadəsini geniş yaydığımız, artırılmış və virtual reallıq texnologiyalarını istehsal, müşahidə, təhsil və əmək təhlükəsizliyi kimi proseslərə daxil etdiyimiz bir strukturu formalaşdırır.

Eyni zamanda Sənaye 4.0 böyük məlumat bazasının istifadəsinə imkan verən süni intellekt və maşın alqoritmləri vasitəsilə qüsursus qərarvermə mərhələsinə çatdığımız, əməliyyatda mükəmməlliyi, istehsalatda isə məhsuldarlığı təmin etdiyimiz bir strukturu ifadə edir. Qarşıdakı dövrlərdə Robot Proses Avtomatlaşmasını daha geniş bir şəkildə istifadə etməyi planlaşdırırıq. Bu sahədə proses avtomatlaşması ilə yanaşı süni intellektin istifadəsi kimi texnologiyalar və inkişaf sahələri diqqət mərkəzindədir. Bunlara əlavə olaraq əşyaların interneti, blokçeyn reallığı, mobillik kimi sahələrdə yarana biləcək imkanlardan da yararlanmaq niyyətindəyik.

- Bu sahədə hansı layihələri həyata keçirirsiniz?

- Pandemiya ilə birlikdə həyatımıza daxil olan bəzi dəyişikliklərin həyatımızın ayrılmaz parçası olacağı bir həqiqətdir. Xüsusilə, "low-touch economy" adlandırdığımız fiziki təmasın azaldığı, sosial məsafənin artdığı bir dövrə daxil oluruq. Bu çərçivədə əməkdaşlarımızın və səhmdarlarımızın yeni dövrə uyğunlaşması üçün rəqəmsal texnologiyalarla dəstəkləyəcəyimiz bir çox məsələ gündəliyimizdədir.

Pandemiyadan çıxış dövründə isə qərar vermə mərhələlərinin rəqəmsallaşmasının və mütərəqqi analitik tətbiqlərlə qərarların avtomatlaşdırılmasının çox vacib yer tutacağına inanıram. Bu cür tətbiqlərlə istehsalda güc dəyişikliklərinə və ya məhsul çeşidindəki dəyişikliklərə çevik reaksiya verə bilər, məhsuldarlığımızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilərik. Məhsuldarlıq və dəyişən şərtlərə uyğunlaşmaq bacarığı və bunu dəstəkləyən texnologiyalarla əlaqədar atılan vacib addımlar qarşıdakı dövrlərdə bir çox şirkət kimi bizim də gündəmimizi təşkil edəcək.

- Rəqəmsallaşmadan gözlənilən əlavə dəyər nədir?

- Qrupumuzda əldə etdiyimiz nəticələri dəyərləndirsək, layihələrimiz sayəsində əməliyyat, satınalma, maliyyə kimi bölmələrin funksiyalarında məhsuldarlıq və təkmilləşdirməni təmin etdiyimizi demək olar. Bu təkmilləşdirmələrin maliyyə yekunlarımıza hər il müsbət təsir etdiyini görürük. Həyata keçirdiyimiz rəqəmsallaşma layihələri sayəsində 2018-ci ildən etibarən 43 milyon dollarlıq dəyər əldə etmişik. Bundan sonrakı müddətdə isə "SOCAR Türkiyə" şirkətlərinin hamısını əhatə edərək, yeni proseslərə və sahələrə yönəlib səmərə əldə etməyi davam etdirməyi planlaşdırırıq.

Bu dəyərin necə əldə olunduğuna ən gözəl nümunə kimi Petkim Etilen Fabrikini göstərə bilərik. Etilen Soba Optimallaşdırma Modeli layihəsi ilə daha əvvəl həftədə bir dəfə həyata keçirilən 8 soba işlətmə ssenarisi əvəzinə hər 15 dəqiqədən bir 54 milyard ssenari təqdim olunmağa başlandı. Bu layihə ilə ən uğurlu ssenari real prosesə tətbiq olunduğu üçün həm zamana qənaət olunur, həm də yüksək məhsuldarlıq əldə edilir.

Bundan sonrakı dövrlərdə məqsədimiz müxtəlif əməliyyat bölmələri, ticarət və planlama prosesləri, maliyyə idarəçiliyi, əmək təhlükəsizliyi, tədarük halqası kimi proseslərdə rəqəmsal transformasiyaya dair yol xəritələri ilə dəyər qazanmağı qrupumuz üçün maksimum səviyyəyə qaldırmaq olacaq.

Maddi əlavə dəyərlə yanaşı həyata keçirdiyimiz rəqəmsal addımların da bizi daha üst səviyyəyə qaldırdığı həqiqətdir. Reallaşdırdığımız rəqəmsal layihələrlə məhsuldarlığını, istehsal həcmini, erneji məhsuldarlığını və məhsul keyfiyyətini artırdığımız Petkim, rəqəmsal sistemlərlə əldə etdiyi Sənaye 4.0 standartı sayəsində 2020-ci ilin yanvarında Dünya İqtisadi Forumunun "Global Lighthouse Network"ünə seçildi. 2020-ci ildə buraya Türkiyədən seçilən yeganə şirkət "Petkim" oldu və mükafata layiq görüldü. Bu mükafat "Petkim" olaraq rəqəmsal transformasiyada nə qədər irəlidə olduğumuzu açıq şəkildə göstərir. Belə ki, rəqəmsal tətbiqlərimiz bu platformada nümunə göstərilərək öz sekorunda ən yüksək standartı təmsil edir. Bu da bizim üçün çox böyük qürur mənbəyidir.

2021-ci ildə də "SOCAR Türkiyə"nin bütün şirkətlərində oxşar tətbiqləri və tətbiqlərin gətirəcəyi faydaları artırmağı planlaşdırırıq. Şirkətimizi orta və uzunmüddətli perspektivdə ən yüksək rəqəmsal yetkinlik səviyyəsinə çatdırmağı və səhmdarlarımız üçün dəyər yaradan layihələrə imza atmağı qarşıya məqsəd qoymuşuq.

Bitkoinin qiyməti 11 faizdən çox ucuzlaşıb
Bitkoinin qiyməti 11 faizdən çox ucuzlaşıb
“PAŞA Bank”ın baş sponsorluğu ilə “Virtual karyera sərgisi” keçirilib
“PAŞA Bank”ın baş sponsorluğu ilə “Virtual karyera sərgisi” keçirilib
Kapital Bank 2021-ci ilin I rübünün nəticələrini elan edib
Kapital Bank 2021-ci ilin I rübünün nəticələrini elan edib
Loading Bars
Xəbər lenti
Rusiya XİN 20 çexiyalı diplomatı "persona non-qrata" elan edib
Parataekvondoçularımız Özbəkistanda təlim-məşq toplanışında iştirak edəcəklər
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 43 856 nəfər sağalıb
Heydər Əliyev prospektində qəza olub (FOTO)
Üzgüçülərimiz hazırlıq mərhələsində yaxşı nəticələr göstəriblər
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 140 milyonu ötüb
İraqda hərbi baza raket hücumuna məruz qalıb
Cüdoçularımız Avropa çempionatını iki bürünc medalla başa vurublar
Türkiyə sahillərində 4,2 bal gücündə zəlzələ olub
İki paraatletimiz İtaliyada qızıl medal qazandı
Britaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 4,38 milyon nəfəri ötüb
Myanmada toqquşmalarda ölənlərin sayı 737-ə çatıb
Futbol üzrə İtaliya çempionatı: "Atalanta" "Yuventus"a qalib gəldi
“YAŞAT” Fondunun əməkdaşları respublika üzrə 2 min 881 şəhid ailəsini ziyarət ediblər
Tayvanda iki güclü zəlzələ baş verib
Bakıda ikimərtəbəli ev yanıb
Misirdə qatar qəzasında 100-ə yaxın sərnişin xəsarət alıb
Formula-1 Qran Prisinin Mayamidə keçiriləcəyi razılaşdırıldı
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlandı
NASA helikopterinin Marsda ilk uçuşu aprelin 19-na planlaşdırılıb
Azərbaycanda 2 144 nəfər COVID-19-a yoluxub, 33 nəfər vəfat edib
Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Qarabağa aid sənədli film istehsal olunub (FOTO)
Ombudsman Səbinə Əliyeva 3-cü “Fərqli Fərdlər” Konqresində iştirak edib (FOTO)
İsmayıllıda COVİD-19 xəstəsi bazarda aşkarlanıb
Suriya prezident seçkilərinin vaxtını təyin edildi
Bədii gimnastlarımız Dünya Kubokunda iştirak edib
Adobe şirkətinin təsisçisi və PDF formatının yaradıcısı Çarlz Geşke vəfat edib
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyyətinin zoom vasitəsilə XIX toplantısı keçirilib
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 2,2 milyona çatıb
Bitkoinin qiyməti 11 faizdən çox ucuzlaşıb
Rusiyada son sutkada koronavirusdan 389 nəfər ölüb
Çexiya 18 rus diplomatının ölkədən çıxarır
Ağdam rayonunun Saybalı kəndi (VİDEO)
Gürcüstanda koronavirusa daha 818 nəfər yoluxub, 793 nəfər ölüb
ABŞ-da naməlum şəxs yas mərasimində atəş açıb, ölən var
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Ağdamda minaya düşən şəxslə bağlı araşdırma aparılır
İranda güclü zəlzələ qeydə alınıb
Xızı rayonunda sursat aşkar edilib (FOTO)
Qubadlı rayonunun Tarovlu kəndi (VİDEO)
Azərbaycan XİN 18 aprel - Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
Ağdam sakini minaya düşüb (FOTO)
Bakıda beşmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, 2 nəfər tüstüdən zəhərlənib
Cüdo üzrə Avropa çempionatı: 4 idmançımız mübarizəyə başlayır
Samuxda “Təmiz hava” aylığı ilə əlaqədar reyd keçirilib (FOTO)
Qubada ev və ona bitişik tikili yanıb
Daha 2 boksçumuz dünya birinciliyində 1/4 finala vəsiqə qazanıb
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 139 milyonu ötüb - ÜST
Yaponiyada 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib
Ekvadorda prezident seçkilərinin ikinci turunda Qilyerme Lasso qalib gəlib
AEBA İranın uranı 60 faizə qədər zənginləşdirməyə başladığını təsdiqlədi
ABŞ-da naməlum şəxs ticarət mərkəzində atəş açıb
Fransa bəzi ölkələrdən gələn qonaqlar üçün karantin tətbiq edib
Gürcüstanda 4,5 bal gücündə zəlzələ baş verib
İspaniya Kuboku: "Atletik" klubu bir ay ərzində ikinci dəfə finalda məğlub olub
Hindistanda koronavirus xəstələrinin müalicə olunduğu xəstəxanada yanğın olub
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 52 184 nəfər sağalıb
İngiltərə Kuboku: "Çelsi" "Mançester Siti"ni məğlub edərək finalına çıxıb
“Yaşıl Marafon” layihəsi çərçivəsində Bakıda ağacəkmə aksiyası keçirilib (FOTO)
Türkiyə sahillərində zəlzələ qeydə alınıb
Özbəkistan ilin sonuna qədər COVID-19-a qarşı öz peyvəndinin istehsalına başlaya bilər
"Bavariya"nın baş məşqçisi mövsümün sonunda komandadan ayrılmaq istədiyini açıqlayıb
Myanmada toqquşmalarda ölənlərin sayı 730-a çatıb
Böyük Britaniyada şahzadə Filipin dəfn mərasimi keçirilib
Sabirabadda ikimərtəbəli ev yanıb
"Twitter"in işində nasazlıq yaranıb
Ağacların kəsilməsi ilə bağlı şikayət araşdırıldı
2 gənc buza dırmanacaq, çayı keçəcək, dağda yatacaq... – AzTV-də maraqlı veriliş başlayır (VİDEO)
Gədəbəydə ikimərtəbəli evdə yanğın olub
Ermənilərin yeganə şansı bütün qondarma ərazi iddialarından imtina etməkdir - Əli Hüseynli
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlandı
Azərbaycanda 2 148 nəfər COVID-19-a yoluxub, 30 nəfər vəfat edib
Baş Prokurorluq və DİN birgə məlumat yayıb
Şirkət rəhbəri külli miqdarda dələduzluğa görə həbs edildi
Azərbaycanda bu sahələrdə daha yüksək maaş verilir
Ermənistan yanlış siyasətinə, terrorçu və təxribatçı əməllərinə görə cavab verir - Deputat
Azərbaycanda qaz hasilatı artıb
"VICE News"un Ermənistanın Bərdəyə raket zərbəsi barədə reportajı beynəlxaq mükafata namizəd irəli sürülüb
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik yubileyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM
Bakıda quldurluq: Pizza şirkətinin əməkdaşını hədələyib 500 manatını aldılar (VİDEO)
Milli Məclisin nümayəndə heyəti MDB PA-nın tədbirlərində iştirak edib (FOTO)
Azərbaycan qazı Avrasiyada qaz hasilatı artımının aparıcı qüvvələrindən biridir
2021 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirilir - SƏRƏNCAM
İranda ötən sutka 21 min nəfər koronavirusa yoluxub, 319 nəfər ölüb
Ağdamda müasir tələblərə cavab verən heyvan kəsimi məntəqəsinin inşasına start verilib (FOTO/VİDEO)
Mingəçevirdə “Təmiz hava” aylığı çərçivəsində reyd keçirilib (FOTO)
Cəbrayıl rayonunun Daş Veysəlli kəndi (VİDEO)
Xətaidə kafeyə gedən, orada insanlarla görüşən koronavirus xəstəsi saxlanılıb (VİDEO)
Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı Fərman imzalanıb
İşğalçılar Alban məbədlərini saxtalaşdırıblar, dağıdıblar - Alban-udi dini icmasının sədr müavini (VİDEO)
Azərbaycan parlament nümayəndə heyəti Sankt-Peterburqda Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib (FOTO)
Ermənilər Qarabağın hər bir kvadratmetrini saxtalaşdırmaq istəyib - Alban-Udi icmasının rəhbəri (VİDEO)
Kanalizasiya quyularının qapaqlarını oğurlayan şəxs saxlanılıb (FOTO)
İran Azərbaycana ticarət attaşesi göndərir
Qubada Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlıq Parkı tikilir (FOTO)
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Toyvo Klaar separatçı ilə görüş qərarı verərkən beynəlxalq hüququn prinsiplərini əsas götürməli idi - Ukraynalı ekspert
Bakıda evdən 80 min dollarlıq qızıl külçələr oğurlandı (FOTO/VİDEO)
BMT Qarabağın minalardan təmizlənməsi ilə bağlı Rusiyanın təklifini cavablandırmayıb - Şoyqu
Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Tuğdakı qədim alban məbədində – Trend TV-nin REPORTAJI
Bütün xəbərlər