Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana səfəri ölkələr arasında münasibətlərin inkişafına əlavə impuls verəcək – səfir (MÜSAHİBƏ)

Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana səfəri ölkələr arasında münasibətlərin inkişafına əlavə impuls verəcək – səfir (MÜSAHİBƏ)

Azərbaycan, Bakı, 30 avqust /Trend, müxbir V.Javoronkova/

Trend-in Özbəkistanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İsmətulla İrqaşevlə ölkənin dövlət müstəqilliyinin 19-cu ildönümü ərəfəsində müsahibəsi

- Özbəkistan dövlət müstəqilliyinin 19-cu ildönümünü bayram etmək ərəfəsindədir. Məlum olduğu kimi, hazırda beynəlxalq ictimaiyyət üçün aktual problemlərdən biri, qlobal maliyyə-iqtisadi böhranın fəsadlarının tezliklə aradan qaldırılmasından ibarətdir. Bununla bağlı Siz Özbəkistanın bu istiqamətdə əldə etdiyi nailiyyətlər barədə nə deyə bilərsiniz?

- Hazırda beynəlxalq ictimaiyyətin qlobal maliyyə-iqtisadi böhranın fəsadlarının tezliklə aradan qaldırılmasını özü üçün çox vacib hesab etməsini tamamilə düzgün qeyd etdiniz. Mənə elə gəlir ki, məhz dünya iqtisadiyyatının sabit və fasiləsiz inkişafının ümumi təhlükəsizliyin və çiçəklənmənin başlıca şərtlərindən biri olduğunu dedikdə, mübaliğəyə yol vermiş olmaram.

Bu böhranlı vəziyyətlə bağlı son illərin hadisələri fonunda Özbəkistan makroiqtisadi sabitliyin və iqtisadi artımın davamlı templərinin təmin edilməsində qazandığı uğurları nümayiş etdirməkdə davam edib. Bu, öz növbəsində, iqtisadi islahatların keçirilməsində dünya birliyində "özbək modeli" kimi tanınan iqtisadi islahatların beş əsas prinsipinə əsaslanaraq, respublikada seçilən iqtisadi kursun düzgünlüyünün mübahisəsiz sübutlarından biri olub. Bu konteksdə qeyd etmək istərdim ki, xarici ölkə ekspert-analitik dairələri nümayəndələrinin aprelin 12-də Daşkənddə keçirilən "Antiböhran proqramlarının effektivliyi və böhrandan sonrakı prioritetlər" beynəlxalq elmi-praktik konfransda geniş iştirakları, iqtisadi islahatların keçirilməsində "özbək modeli"nə böyük marağın olduğunu göstərib.

Qeyd etmək lazımdır ki, Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov tərəfindən 29 yanvar 2010-cu il tarixdə ölkə hökumətinin iclasında müəyyən edilmiş - ölkənin 2010-cu il üçün sosial-iqtisadi inkişaf proqramının vacib prioritetlərinin, o cümlədən, dünya maliyyə-iqtisadi böhranının qarşısının alınması və neytrallaşması üzrə antiböhran proqramlarının həyata keçirilməsi və kompleks proqramların qəbul edilməsi cari ilin birinci yarısında iqtisadiyyatın və cəmiyyətin sosial həyatının sabit və balanslaşdırılmış inkişafını, iqtisadi artımın yüksək davamlı tempini təmin edib.

Belə ki, 2010-cu ilin birinci yarısının yekunlarına görə, Özbəkistanda ümumdaxili məhsul həcminin artımı 8 faiz, sənaye məhsulu istehsalının həcmi 8 faiz, istehlak malları 11,8 faiz, kənd təsərrüfatı 6,9 faiz, tikinti işləri 11,5 faiz, pərakəndə mal dövriyyəsi 10,3 faiz, xidmətlər 10,9 faiz təşkil edib. Dövlət büdcəsi ÜDM-yə nisbətdə 0,2 faiz profisitlə yerinə yetirilib.

İxracatçıların hərtərəfli dəstəklənməsi və yeni satış bazarlarının fəal axtarışı sayəsində ixracın artım həcmi 14,3 faiz təmin edilib və xarici mal dövriyyəsinin müsbət saldosunun əhəmiyyətli həcminə nail olunub. Hesabat dövründə yerli istehsalçılar tərəfindən mal və xidmətlərin ixracı dünyanın 139 ölkəsinə, o cümlədən, 26 yeni ölkəyə edilib.

Görülən tədbirlər nəticəsində, əhalinin əmanət qoyuluşlarının həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə 41,8 faiz artıb, bankların resurs bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənib ki, bu da kredit qoyuluşlarının 30,3 faiz artırılmasını təmin etməyə imkan verib. Hesabat dövrü ərzində mənimsənilən investisiya kreditlərinin həcmi 2,3 dəfə artıb. Kənd yaşayış məntəqələrində yerləşən 223 torpaq massivində 6 800 evin layihələri üzrə inşası həyata keçirilir. Onlar 2010-cu ilin üçüncü rübündə istismara veriləcək, yeni kənd yaşayış massivlərinin 213,9 км uzunluğunda xarici mühəndis şəbəkələrinin və kommunikasiyaların inşası başa çatdırılıb. Hesabat dövründə tikinti və bəzək materiallarının, o cümlədən, 25 kərpic istehsalı üzrə 116 yeni müəssisə istismara verilib.

Özbəkistan milli avtomagistralının obyektlərinin tikintisi daxil olmaqla, beynəlxalq və dövlət əhəmiyyətli, ümumi istifadəli avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması proqramı çərçivəsində 190,6 milyard və ya 2009-cu ilin birinci yarısına nisbətdə 1,8 dəfə çox sum istifadə edilib; yolkənarı infrastruktur obyektlərinin və servislərin tikintisi və istismara verilməsi həyata keçirilir. İlin birinci yarısında Nəvai şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanı vasitəsilə yük və sərnişin daşınmalarının həcmi 22 % artıb, "Anqren" Logistika Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.
Fəal investisiya siyasətinin davam etdirilməsi 7,1 trilyon sum məbləğində, o cümlədən, birbaşa xarici investisiyaların ötən ilin birinci yarısından 1,3 dəfə çox  istifadəsini təmin edib. İstehsalın texniki modernləşdirilməsi üzrə 108 layihənin həyat keçirilməsi başa çatıb, eləcə də 529 istehsal obyekti istismara verilib.

- Azərbaycanla Özbəkistan arasında münasibətlərin bugünkü vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?

- Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərin  yeni tarixində bir-birimizə əsl strateji tərəfdaş kimi baxmağa imkan verən az hadisə baş verməyib. İki ölkə rəhbərləri arasında sıx və etibarlı dialoqun qurulması Özbəkistanla Azərbaycan arasında münasibətləri yüksək səviyyəyə qaldırmağa imkan verən əsas faktor olub. Mövcud konteksdə bildirmək istəyirəm ki, hazırda Azərbaycan Prezidenti  İlham Əliyevin payızda Özbəkistana edəcəyi rəsmi səfərinə hazırlıq  üzərində fəal işləyirik. Əminəm ki, bu hadisənin yekunları ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına əlavə impuls verəcək.

-  Siz Azərbaycan-Özbəkistan əməkdaşlığının hansı istiqamətlərini prioritet hesab edirsiniz?

- Mən qarşılıqlı fəaliyyət sahələrinin kateqoriyalara bölünməsinin tərəfdarı deyiləm, çünki onlardan hər biri bir-birinin ayrılmaz hissəsidir. Bununla əlaqədar,  azərbaycanlı tərəfdaşlarımız kimi, siyasi, ticari-iqtisadi, hərbi-texniki, mədəni-humanitar və başqa sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üzrə göstərilən müvafiq səylərdə maraqlıyıq.

Təyyarə, avtomobil və s. daxil olmaqla, Özbəkistanda istehsal olunan müxtəlif növ məhsulların Azərbaycana tədarükü işində ikitərəfli əməkdaşlığın yaxşı nümunələrinin olması məmnunluq doğurur. Eyni zamanda, Özbəkistan müəssisələri bazasında Azərbaycan hava gəmilərinin təmiri aparılıb. Bununla əlaqədar mənə elə gəlir ki, Qərb istehsalçıları tərəfindən istehsal olunan Azərbaycan təyyarələrinin təmiri üçün də yaxşı perspektivlər var.

Bununla yanaşı, qeyd etmək istərdim ki, ticari-iqtisadi sahədə əməkdaşlığın indiki səviyyəsi ölkələrimizdə olan potensialı tam əks etdirmir. Kifayət qədər aydındır ki, indiki dünya maliyyə böhranı ölkələrimiz arasında bu istiqamətdə qarşılıqlı fəaliyyətin tempinə mənfi təsir göstərib.
Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, başqa bir səbəb də var. Bu, ümumi sərhədin olmamasındadır. Biz ticari-iqtisadi əməkdaşlığı üçüncü ölkələr vasitəsilə həyata keçirməyə məcburuq. Əlbəttə, daşınma üçün güzəştli tarifləri nəzərdə tutan müəyyən razılaşmalar da var. Lakin onlar yalnız kağız üzərində qalıb. Bununla əlaqədar əminəm ki, ölkələrimizin dəmir yolu və dəniz daşımaları ilə məşğul olan müvafiq nazirlik və idarələri bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ bilsələr, mal dövriyyəsinin xeyli dərəcədə artmasına nail olmaq mümkündür.

 Nəqliyyat-kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunarkən, Bakı-Axalkalaki-Qars dəmir yolu tikintisi layihəsini diqqətdən kənarda qoya bilmərəm. Əminəm ki, bu layihənin praktik şəkildə həyata keçirilməsi həm iqtisadi, həm də mədəni-tarixi nöqteyi-nəzərdən müsbət rezonans doğuracaq. Xüsusilə, bir tərəfdən, Avropa və Aralıq dənizi limanlarına çıxış təmin olunacaq, digər tərəfdən, beynəlxalq ictimaiyyətin Böyük İpək Yolunun bərpasına istiqamətlənən səylərinin həyata keçirilməsinə böyük kömək olacaq.
Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, hazırda Özbəkistanda "Nəvai" azad sənaye-iqtisadi zonasının tam fəaliyyətinin təmin edilməsi üzrə kifayət qədər genişmiqyaslı iş aparılır. Xüsusilə, infrastruktur obyektlərin tikintisi üzrə işlər yüksək templə aparılır, azad sənaye-iqtisadi zona ərazisinin hasara alınması,  drenajın ayırıcı və daxili meydançasının tikintisi, daxili elektrik təminatı və qazlaşdırma, eləcə də Е-40 (М-37) avtomobil yolundan "Nəvai" azad sənaye-iqtisadi zonasına, dəmir yolu keçidinə və gömrük postunun binasınadək beton çıxış yollarının tikintisi üzrə iş başa çatdırılıb. Ümid edirəm, bu layihə Azərbaycan tərəfinin də marağına səbəb olacaq.

Bizə elə gəlir ki, ölkələrimiz iqtisadi baxımdan özlərini təmin edə bilir və biz artıq iqtisadiyyatın məhz maraq doğuran sahələrinə qarşılıqlı investisiyalar həyata keçirə bilərik. Bu məqsədlərin həyata keçirilmsəi üçün  Azərbaycanın işgüzar dairələri nümayəndələrini birbaşa tərəfdaş əlaqələrin qurulması üçün Özbəkistana dəvət edirik.

İyunun 9-10-da Çin Xalq Respublikasının sədri Xu Szintao Özbəkistanda dövlət səfərində olub. Səfər zamanı, qaz sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan memorandum daxil olmaqla, bir neçə mühüm sənəd imzalanıb.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan da öz enerji resurslarının şərq istiqamətində tədarükünün yaradılmasına müəyyən maraq göstərir. Mənə elə gəlir ki, bu hal ticari-iqtisadi sahədə Azərbaycan-Özbəkistan əməkdaşlığı üçün yeni üfüqlər aça bilər.

- Azərbaycan qarşısında duran başlıca vəzifə - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması qalmaqdadır. Siz bu münaqişənin yaxın gələcəkdə həlli perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?

- Mən öncədən bəyan etmişəm və bir daha deyirəm, Azərbaycan xarici köməkdən asılı olmayan, özünü təmin edə bilən ölkədir. Əgər onun xaricdən köməyə ehtiyacı olsa belə, o, həyati problemin həllində - ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlıdır. Bu konteksdə Özbəkistanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqeyi birmənalı və dəyişməzdir. Xüsusilə, Özbəkistan Respublikası həmişə Dağlıq Qarabağ probleminin siyasi yolla həllinə görə çıxış edib və çıxış edir. Bununla yanaşı, onun nizamlanmasının başlıca şərtlərindən birini - biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsini hesab edirik.

Ümid edirik, dünya ictimaiyyətinin və ATƏT Minsk qrupunun iştirakı sayəsində regionun əsas maraqlı ölkələrinin köməyi ilə Azərbaycan bu problemin sülhlə həllinə nail olacaq.

Bakıda mənzildən 30 min manatlıq oğurluq edilib
Bakıda mənzildən 30 min manatlıq oğurluq edilib
Səbaildə onlayn yolla narkotik vasitələr satan şəxs saxlanılıb (FOTO)
Səbaildə onlayn yolla narkotik vasitələr satan şəxs saxlanılıb (FOTO)
Gəncədə raket atəşi nəticəsində yaralanan 13 yaşlı Rusiya vətəndaşı vəfat etdi
Gəncədə raket atəşi nəticəsində yaralanan 13 yaşlı Rusiya vətəndaşı vəfat etdi
Loading Bars
Xəbər lenti
Rusiya səfirliyi Ermənistanın Gəncəyə raket atəşi nəticəsində ölən yeniyetmə ilə bağlı məlumat yayıb
Dövlət başçısının müxtəlif televiziya kanallarına, qəzetlərə verdiyi müsahibələr tarixi əhəmiyyətə malikdir - Hikmət Babaoğlu
Artilleriya bölmələrimiz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməyə davam edir (VİDEO)
Ağlını itirmiş rəhbər və ya Paşinyanın “parkinson xəstəliyi”
ABŞ-da koronavirus vaksininin sınaqları bərpa olunub
Azərbaycan əsgəri beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş normalar çərçivəsində davranır - Müdafiə Nazirliyi
Ermənistan növbəti itkilərini açıqlayıb - SİYAHI
Şəhid olmuş hərbçilərin və müharibədən zərər çəkmiş şəxslərin kreditləri silinəcək
Düşmənin daha bir PUA-sı məhv edilib
Qarşı tərəfin məqsədi Azərbaycan Ordusunu Ermənistan ərazisinə atəş açmağa təhrik etməkdir - Hikmət Hacıyev
Baş Prokurorluq sosial şəbəkə istifadəçilərinə və bəzi KİV nümayəndələrinə xəbərdarlıq edib
Elsiz-obasız, torpaqsız olmaq dünyada heç bir dərdlə müqayisə edilə bilməz - Zəngilan sakini
Düşmənin döyüş təyyarəsi məhv edilib
Azərbaycanda yaşanan işğal faktorunun arxasında Fransa da var - Ərdoğan
Azərbaycanda 792 nəfər COVID-19-a yoluxub, 220 nəfər sağalıb, 8 nəfər vəfat edib
Azərbaycan Ordusu yüksək əhval-ruhiyyə ilə işğal olunan torpaqlarımızı azad edir (VİDEO)
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Azərbaycan öz torpaqlarını geri almağa başlayıb
İranda 335 nəfər koronavirusdan öldü
Mətbuat Şurası aparıcı media qurumlarına, insan hüquqları birliklərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib
ABŞ-da koronavirusa yoluxmada rekord qeydə alındı
Bu gün daha iki şagirdimiz düşmən təcavüzünün qurbanı oldu - Nazir
Əkrəm İmamoğlu koronavirusa yoluxub (VİDEO)
Dağlıq Qarabağda referendum heç vaxt olmayacaq - Rauf Əliyev
Ermənistan Gəncədə rusiyalı yeinyetməni qətlə yetirməklə bütün dünyaya qarşı müharibə elan etdiyini göstərdi - ŞƏRH
Laçın və Qubadlı rayonları Ermənistan ərazisindən raket-artilleriya atəşinə tutulur
Müharibədən sonra Dağlıq Qarabağa xarici investisiya axını şübhəsizdir - İqtisadçı
Bakıda mənzildən 30 min manatlıq oğurluq edilib
Erməni təcavüzü nəticəsində 8 məktəbli həlak olub, 16 məktəbli yaralanıb - Nazirlik
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının qanunsuz işğalına son qoymalıdır - Türkiyə Müdafiə Nazirliyi
Ermənistanın dinc sakinləri atəşə tutması beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır - Britaniyalı deputat
Birinci elə bildik raket evə düşəcək, amma bağa düşdü, Orxan bağda idi - Kənd sakini (FOTO/VİDEO)
Çili mətbuatında ermənilərin Kəlbəcərdə soydaşlarımıza yaşatdıqları faciədən bəhs edilib
Goranboyda evin həyətinə düşüb partlamayan erməni raketi (FOTO)
Azərbaycanlılar “Guardian” nəşrinin binası qarşısında aksiya keçirib
Səbaildə onlayn yolla narkotik vasitələr satan şəxs saxlanılıb (FOTO)
Rusiyada bir gündə 16 mindən çox yoluxma qeydə alındı
Erməni terroru nəticəsində bu gün həlak olan yeniyetmə xalasıgilə qonaq getmişdi (FOTO)
Ermənistan tərəfindən öldürülən Rusiya vətəndaşı barədə səfirliyiə məlumat verilib - Hikmət Hacıyev
Ermənistan hər dəfə atəşkəs razılaşmasını pozur, mülki əhaliyə davamlı olaraq atəş açır - Deputat
Azərbaycan tərəfə keçmək istəyən erməni mülki şəxslərə və hərbçilərə yardım göstərməyə hazırıq - Hikmət Hacıyev
Sabah hava necə olacaq?
Oktyabr ayı üzrə müavinət, təqaüd və kompensasiyalar ödənilib
DMX Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərə müraciət edib
Əlcəzair və Misir mediası Gəncə terrorundan yazıb
Xaçmazda polis və Daxili Qoşunların əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır (FOTO)
Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 75 min nəfəri keçdi
Qubadlı rayonu Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşinə tutulur - Müdafiə Nazirliyi
Gəncədə raket atəşi nəticəsində yaralanan 13 yaşlı Rusiya vətəndaşı vəfat etdi
Ermənistanın raket atəşi nəticəsində Tərtərdə 16 yaşlı yeniyetmə həlak olub - Hikmət Hacıyev
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan nəinki enerji üzrə, eyni zamanda, daşımalar üzrə regional haba çevrilib
Düşmən yaşayış məntəqələrimizi raket atəşinə tutur
Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi hücumunun siyasi məqsədlərindən danışıb
Kəlbəcərin mövcud yataqlarının ehtiyatları yenidən öyrəniləcək
Düşmən Goranboy-Naftalan istiqamətindəki ərazilərimizi atəşə tutur
Prezident İlham Əliyev: Bakının mərkəzində erməni kilsəsi var, bizim işğal olunmuş torpaqlardakı məscidlərimiz isə dağıdılıb
Polşa prezidenti koronavirusa yoluxub
Azərbaycan Prezidenti: Bizim Gürcüstanla münasibətlərimiz mükəmməldir
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan hökuməti əhalini Türkiyə ilə qorxutmağa çalışmamalıdır
Azərbaycandakı dini konfessiyalar erməni terroruna qarşı həmrəylik nümayiş etdirib (VİDEO)
Azərbaycan Prezidenti: Müharibə dayanandan sonra Türkiyənin rolu çox mühüm və müsbət olacaq
Gəncədə genişmiqyaslı dezinfeksiya işləri aparılıb (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Müharibənin vurduğu yaraları siyasi müdriklik, siyasi iradə ilə sağaltmaq lazımdır
Gecə ərzində düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan hökuməti başa düşməlidir ki, indi onlar diktə etmək vəziyyətində deyillər
Sabunçu sakini bıçaqla qətlə yetirilib
Azərbaycan Prezidenti: Ermənistandan fərqli olaraq, biz Rusiyadan aldığımız silahlara görə pul ödəyirik
Azərbaycan Prezidenti: Ən yaxşı yol sülh şəraitində, harmoniyada yaşamaq və yenidən yaxşı qonşu olmağa çalışmaqdır
Prezident İlham Əliyev: Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib
Prezident İlham Əliyev: Əgər onlar atəşkəsi pozmasaydılar bu gün toqquşmalar dayanardı
Prezident İlham Əliyev: Sərhədi erməni işğalçılarından tamamilə təmizlədik, İranda olan qardaşlarımız üçün artıq heç bir narahatlıq olmayacaq
Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur
Prezident İlham Əliyev: Əgər onlar dayanmasalar, biz işğal edilmiş bütün əraziləri azad etmək üçün sona qədər gedəcəyik
Cəlilabadda karantin qaydalarına riayət etməyənlərə qarşı reyd keçirilib (FOTO)
Prezident İlham Əliyevin Fransanın “Figaro” qəzetinə müsahibəsi (FOTO)
Uğurla gerçəkləşən xilaskarlıq missiyası: Qarabağı yalnız İlham Əliyev kimi qətiyyətli lider azad edə bilərdi
Düşmənin zərbə PUA-sı zərərsizləşdirilib (FOTO)
MDU-da “Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi yeni dövrün tələbidir” mövzusunda nəzəri-praktik seminar keçirilib (FOTO)
Bakıda yanğın olub
Biz Şuşanı da dezinfeksiya etməyə hazırıq - BŞİH (FOTO)
Bakıda minik avtomobili yanıb
Ermənistanın atdığı “Smerç” raketi yaşayış evinin həyətinə düşüb - Hikmət Hacıyev (VİDEO)
Düşmənin silah və sursat, yanacaq ehtiyatları anbarları sıradan çıxarılıb - MN
Yaponiyada təxirə salınan olimpiadaya alınan biletlər geri ödəniləcək
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təyyarəsi qəzaya uğrayıb
Meksika mətbuatında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı məqalə dərc olunub
Danimarka saat 22:00-dan sonra alkoqol satışını qadağan etdi
Ceyhun Bayramov ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri ilə Qarabağ münaqişəsini müzakirə edib
Fransada koronavirusa yoluxanların sayı milyonu keçdi
Ceyhun Bayramov ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 311,5 mini keçib
Cəbhəboyu ərazilərdə 200-dən çox partlamamış hərbi sursat və mərmi qalıqları aşkarlanıb
Bolqarıstanda Gəncə hadisələri nəticəsində həlak olmuş insanları yad etmək məqsədilə guşə yaradılıb (FOTO)
Moskvada koronavirusdan ölənlərin sayı 6 312-ə yüksəlib
Aviasiya zərbələri nəticəsində düşmənin artilleriya bölmələri və komanda məntəqəsi məhv edilib (VİDEO)
Ceyhun Bayramov ABŞ prezidentinin köməkçisi ilə görüşüb
Hikmət Hacıyev: Ermənistanın müharibə cinayətləri törətmiş rəhbərliyini bir daha xəbərdar edirik
Xocavənd və Füzuli istiqamətlərində düşmənin könüllü dəstələri məhv edilib (VİDEO)
Azərbaycan PUA-ları Ermənistan ərazisi üzərində uçuşlar həyata keçirmir - MN
Arsenalımızda kifayət qədər zirehli texnikamız var - Müdafiə Nazirliyi
Bütün xəbərlər